Opłaty za studia niestacjonarne

 

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia I stopnia rok I, II, III

Opłata za rok 4200,- PLN

Semestr zimowy – 2100,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 700,- PLN
3. 700,- PLN

Semestr letni – 2100,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 700,- PLN
3. 700,- PLN

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia II stopnia rok I

Opłata za rok 3800,- PLN

Semestr zimowy – 1900,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 600,- PLN
3. 600,- PLN

Semestr letni – 1900,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 600,- PLN
3. 600,- PLN

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia II stopnia rok II

Opłata za rok 3500,- PLN

Semestr zimowy – 1750,- PLN

Raty
1. 600,- PLN
2. 600,- PLN
3. 550,- PLN

Semestr letni – 1750,- PLN

Raty
1. 600,- PLN
2. 600,- PLN
3. 550,- PLN

Uchwała 212/2015 Rady WF z dn.22 IX 2015 w spr. ter.wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi eduk. dla stud. i doktor. na WF w r.ak.2015/2016

Wydział Filologiczny