Dyrektor

dr hab. Michał Sarnowski, profesor nadzw. UWr
 • pokój 114
 • tel. (71) 375 45 69

 

Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, profesor nadzw. UWr
   • pokój 113

    tel. (71) 375 45 32

 

Zastępca dyrektora ds. naukowych i finansowych

dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, profesor nadzw. UWr
  • pokój 110
  • tel. (71) 375 45 70

 

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Sylwia Wójtowicz
  • pokój 113
  • tel. (71) 375 45 58

Wydział Filologiczny