PRACOWNIA INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ PRZEKŁADOZNAWCZYCH

kierownik: dr Bogumił Gasek

(Zakład Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)

 • dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko 
  (Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Julia Rysicz-Szafraniec
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Jadwiga Skowron
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Maria Doroszkiewicz 
  (Zakład Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Dorota Drużyłowska
  (Zakład Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Marta Chaszczewicz-Rydel
  (Zakład Serbistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr hab. Libor Martinek, profesor nadzw. UWr
  (Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Sybilla Daković
  (Zakład Serbistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Małgorzata Filipek
  (Zakład Serbistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Anna Ursulenko
  (Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Marcin Walczyński 
  (Zakład Translatoryki, Instytut Filologii Angielskiej UWr)
 • mgr Justyna Fudala
  (Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego UWr)
 • dr Roman Madecki 
  (Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich, Instytut Slawistyki Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet Masaryka w Brnie)
 • doc. dr Ałła Krawczuk 
  (Katedra Języka Polskiego, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 • doc. dr Tatiana Szkapienko
  (Katedra Filologii Słowiańsko-Rosyjskiej, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Kanta w Kaliningradzie)
 • doc. dr Andriej Babanow
  (Katedra Filologii Słowiańskiej, Petersburski Uniwersytet Państwowy)
 • dr Piotr Michałowski
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

PRACOWNIA INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW
NAD POSTTOTALITARYZMAMI

Kierownik: dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz
  (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr hab. Łarysa Leszczenko
  (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
 • dr Helena Giebień
  (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
 • dr Anna Jagiełło-Szostak
  (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
 • dr Jadwiga Skowron
  (Zakład Ukrainistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Tomasz Szyszlak
  (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
 • dr Mateusz Świetlicki
  (Zakład Ukrainistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Anna Ursulenko
  (Zakład Ukrainistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr Dorota Żygadło-Czopnik
  (Zakład Bohemistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)

PRACOWNIA MACEDONISTYKI

Kierownik: dr Iwona Łuczków, adiunkt
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Dymarski
  (Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych Instytut Politologii)
 • dr hab. Jan Sokołowski (pracownik emerytowany) 
 • dr Gordana Đurđev-Małkiewicz
  (Zakład Serbistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak
  (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
 • mgr Maria Stryszewska
  (Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego UWr)

CENTRUM JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Kierownik: dr Irina Kabyszewa, starszy wykładowca

              -  dr Dorota Drużyłowska (metodyk)

              -  dr hab. Krzysztof Kusal (pracownik emerytowany) 

              - dr Jakub Walczak (Zakład Dydaktyki)

Wydział Filologiczny