Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji Wielkie tematy w literaturach słowiańskich. Tym razem tematem przewodnim będzie PAMIĘĆ.
Konferencja odbędzie się 16-17 maja 2019 r. we Wrocławiu.

W dniach 11 – 12 maja 2017 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos. Była to już XIII edycja konferencji z cyklu Wielkie tematy, należącego do naukowej tradycji wrocławskich badań slawistycznych. Po uroczystym otwarciu dokonanym przez rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Adama Jezierskiego, prodziekana Wydziału Filologicznego prof. dr. hab. Grzegorza Kowala oraz dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. dr. hab. Michała Sarnowskiego rozpoczęły się prezentacje referatów – w ramach obrad plenarnych i w sekcjach. Wśród uczestników konferencji znaleźli się goście z 17 krajów, m.in. z Turcji, Gruzji, Włoch, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji.

czytaj dalej...

Plakat konferencji

Program konferencji

W dniach 14-15 maja 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Konferencja ma charakter cykliczny. Tematem przewodnim XII jej edycji była Starość. Konferencje z cyklu Wielkie tematy organizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej mają ugruntowaną pozycję w świecie naukowym i przyczyniają się do integracji środowisk slawistycznych z Europy Środkowo-Wschodniej oraz z krajów zachodnioeuropejskich. Sympozjum odbyło się pod honorowym patronatem JM Rektora UWr prof. dra hab. Marka Bojarskiego.

czytaj dalej...

Program konferencji

W dniach 16 – 18 maja 2013 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły. Była to już XI edycja konferencji z cyklu Wielkie tematy, należącego do naukowej tradycji wrocławskich badań slawistycznych. Po uroczystym otwarciu dokonanym przez rektora prof. dr hab. Marka Bojarskiego rozpoczęły się prezentacje referatów – w ramach obrad plenarnych i w sekcjach. Wśród uczestników konferencji znaleźli się goście z całego świata, m.in. z Japonii, Rosji, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Czech, Słowacji, Serbii i Chorwacji.

czytaj dalej...

Program konferencji

Wydział Filologiczny