Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

milosz.bukwalt [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Członek Komisji Kultur Europejskich w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Sekretarz Komisji Kultur Europejskich w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Przedstawiciel Wydziału Filologicznego w Kolegium Uniwersytetu Wrocławskiego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma „Nasleđe” (Wydział Filologiczno-Artystyczny Uniwersytetu w Kragujewacu, Serbia).

Zainteresowania naukowe:

Literatury południowosłowiańskie w ujęciu komparatystycznym, demonologia, teorie komizmu i groteski, autobiografizm, miejsca pamięci w literaturze, poetyka żywiołów, motyw drogi i podróży w tekstach kultury, nurty psychologiczne w badaniach literackich (neopsychoanaliza, psychologia indywidualna, psychologia głębi, psychologia egzystencjalna, psychologia humanistyczna), psychopatologia,  psychiatria humanistyczna, onejrologia, problematyka korporalna w literaturze, norma i transgresja w kulturze, patriarchalizm, matriarchalizm, obraz rodziny, dzieciństwa i domu w literaturze, kategoria inności i obcości w antropologii i socjologii, antropologia medyczna, polemologia (socjologia i antropologia wojny), antropotanatologia, psychotanatologia, bioetyka, suicydologia, wiktymologia, antysemityzm i Holocaust żydowski w literaturze światowej, mitoznawstwo.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, „Slavica Wratislaviensia CXXV (AUW No 2548). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 184.

Recenzje i omówienia:
Biserka Rajčić, Model mitskog sveta, „Politika”, Beograd, 6.11.2004.
Gordana Jovanović, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša (rec.), „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor”, knjiga LXX. Filološki fakultet, Beograd 2004, s. 310-311.

 

Artykuły:

1.Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW No 2208). Pod red. Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 87-94.

2. Motyw księgi w powieści „Ogród, popiół” Danila Kiša, „Slavica Wratislaviensia” CXVI (AUW No 2345). Pod red. Telesfora Poźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 125-132.

3. Między dogmatem a herezją. O „Szymonie Magu” Danila Kiša, [w:] „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 4”, „Slavica Wratislaviensia” (AUW No 2505). Pod red. Łucji Kusiak-Skotnickiej i Anny Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 301-308.

4. Oty Pavla obrazy z dzieciństwa, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI (AUW No 2575). Pod red. Anny Skotnickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 71-84.

5. Groteskowa wizja świata w opowiadaniu „Tyrania” Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI (AUW No 2704). Pod red. Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 65-76.

6. Problematyka tanatologicza w powieści „Klepsydra” Danila Kiša, [w:] „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. IX, Wrocław 2005, s. 461-466.

7. Obraz nekrofilii w powieści Ladislava Fuksa „Palacz zwłok”, [w:] „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. X, Wrocław 2006, s. 333-338.

8. Motyw szaleństwa w opowiadaniu „Zaustavi se, Dunave” Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX (AUW No 2915). Pod red. Łucji Skotnickiej-Kusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 79-86.

9. Oblicza narcyzmu w opowiadaniu „Kochankowie” Miodraga Bulatovicia, „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” VII/2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII (AUW 2970). Pod red. Miłosza Bukwalta, Tadeusza Klimowicza, Manueli Maciołek, Agnieszki Matusiak, Sylwii Wójtowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s.143-150.

10. Mistyfikacja ze śmiercią w tle. «Robactwo» Miodraga Bulatovicia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna ‒ Antropologia kultury ‒ Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XI, Wrocław 2007, s. 423-429.

11. Franciszkanizm bośniacki w interpretacji Ivo Andricia, „Litteraria. Teoria literatury – Metodologia – Kultura – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVI, Wrocław  2007, s. 101-111.

12. Dzikość i śmierć na Bałkanach. Miodraga Bulatovicia opowieść o Władzie Tepesu Draculi, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XII, Wrocław 2008, s. 341-348.

13. Obraz Rosji w „Wędrówkach” Miloša Crnjanskiego, „Ziemia w literaturze i myśli filozoficznej Słowian”. Pod red. Darii Ambroziak i Wandy Laszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 129-136.

14. Psychoanalityczne ujęcie problemu skąpstwa w powieści „Panna” Ivo Andricia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. naukowy Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, LVIII, z.2, Warszawa 2008, s. 31-52.

15. Motywy ludowe w powieści „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia, „Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku. Pod red. Iwony Rzepnikowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 175-186.

16. Kamienie wołać będą. Literacka archeologia Danila Kiša, „Litteraria. Teoria literatury – Metodologia – Kultura – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVII, Wrocław 2009, s. 191-201.

17. Modele obcości w utworze „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu” LIX, z.2. Red. Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, LIX, z.2, Warszawa 2009, s. 87-109.

18. Obłęd jako śmierć społeczna. Casus Oty Pavla, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, t.XIII, Wrocław 2009,  s. 105-113.

19. Obrzydliwe, nienasycone, obce. Obraz ciała w prozie Miodraga Bulatovicia, [w:] „U čast Pera Jacobsena (Studia in honorem) Zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Đakomo, Izdavačka kuća „SlovoSlavia” Beograd 2010, s. 451-461.

20. Poskromienie wielkiej nierządnicy. Eros i Tanatos w opowiadaniu „Anika” Ivo Andricia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XIV, Wrocław 2010, s. 221-231.

21. Eros i Tanatos w prozie Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. Maria Dądrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, t. LX, z.2, Warszawa 2010, s. 99-122.

22. Wenecjanin jako Obcy, czyli czarnogórskiego wojewody Draška podróży do Serenissimy opisanie, [w:] „Venecija i slovenske književnosti: zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević di Đakomo, Izdavačka kuća “SlovoSlavia”, Beograd 2011, s. 255-278.

23. Bałkańskie ciało na sprzedaż. Problematyka korporalna w powieści „Ludzie o czterech palcach Miodraga Bulatovicia”, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura”. Red. naukowy Małgorzata Korytkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, nr 8, Łódź 2011, s. 165-180.

24. O, miasto nierzeczywiste…Infernalne przestrzenie prozy Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu.”, Red. Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,  t. LXI, z.2, Warszawa 2011, s. 81-105.

25. Mnie nie będzie, więc co będzie, nic nie będzie..., czyli sędziego Gołowina zapasy ze śmiercią. Motywy tanatyczne w opowiadaniu „Śmierć Iwana Iljicza” Lwa Nikołajewicza Tołstoja, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Antoniego Furdala, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, t. XVI, Wrocław    t.XVI, Wrocław 2012, s.31-43.

26. Dalmatyńskiego wiolinisty marzenia o dzieciństwie. Problematyka onejrologiczna w powieści „Niespokojne wiosny” Vladana Desnicy, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. naukowy Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, LXII, z.1-2, s. 101-121.

27. Przestrzenie Ikara, głębie Posejdona. Motywy aeryczne i akwatyczne w opowiadaniu <<Wakacje na południu>> Ivo Andricia, „Serbian Studies Research” . Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2013, br. 1 (4),  s. 67-83.

28. Psychologiczny portret kata i jego ofiary w opowiadaniu Bar <<Titanic>> Ivo Andricia, „Serbian Studies Research”. Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2014, br. 1 (5), s. 145-161.

29. My prawda grobów i my złuda istnienia… Obraz zagłady Żydów serbskich w powieści „Gőtz i Meyer” Davida Albahariego, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura”. Red. Anetta Buras-Marciniak i Julia Sułkowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, nr 11, Łodź 2014, s. 63-76.

30. Kres każdej filozofii wyznacza drut kolczasty...Korespondencja obozowa Hildy Deitch, „Serbian Studies Research”. Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2015, br. 1 (6), s. 145-161.

31.Groteskowy obraz starczego ciała w powieści <<Mirra, kadzidło i złoto>> Slobodana Novaka, „Studia Slavica”.Red. Joanna Czaplińska i Jana Raclavska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. XX, z.2, Opole, 2016, s. 33-44.
 
32. Slika dijaspore u izabranim esejima Davida Albaharija,  Naučni sastanak slavista u Vukove dane/„Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj kjniževnosti”. Zbornik Međunarodnog Slavističkog Centra u Beogradu. Redaktori: Ljiljana Juhas Georgiewska, Boško Suvajdžić et alteri,  t. 46/2,  Beograd (15-18 IX 2017), s. 223-233.

33. An der schönen blauen Donau... Obraz rzezi nowosadzkiej we współczesnej literaturze serbskiej, ,,Slavia Meridionalis". Pod red. Viary Maldijevej, Ireny Sawickiej, Anny Boguskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk.  Wydawca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, s. 1-21. (https: /doi.org/10.11649/sm1630, czasopismo naukowe publikowane w formie elektronicznej, https: //ispan.waw.pl//journals/index.php/sm/index)

34. Obraz umierania, śmierci i praktyk funeralnych w prozie Izabeli Kawczyńskiej, [W:] Dialog z Tradycją. Tom VII: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. Iwona Steczko, Renata Dźwigoł, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2018, s. 349-366. (Publikacja  Dialog z Tradycją jest projektem badawczym realizowanym przez Katedrę Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

35. W krainie światła, w krainie Cienia. Nad prozą autobiograficzną Faruka Šehicia, „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Red. naczelna Krystyna Pieniążek-Marković. Red. tematyczna Agata Firlej. Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, nr 16, s.71-90. (numer tematyczny: „Między amnezją a anamnezą. Indywidualna pamięć historyczna wobec dominujących narracji”).


Recenzje i omówienia:

1. G. Łatuszyński, W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej, Warszawa 1997, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW 2208), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 184-186.

2. D. Ugrešić, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), przeł. D. Jovanka Cirlić, Wrocław 1998, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW 2208), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 186-189.

3. B. Rajčić, Nova studija o Kišu i Brunu Šulcu,  [W:] Tejże Pisma iz Poljske. Izdavačka kuća „Treći Trg”, Beograd 2019, s. 173-175.


Sprawozdanie:

1.„Wielkie tematy w literaturach słowiańskich”. Konferencja naukowa w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Wrocław 1999, „Slavica Wratislaviensia”CXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 155-162. Współautorstwo Łucja Kusiak-Skotnicka i O. Al Jabarin.

2. Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość” (Uniwersytet Wrocławski, 14-15 maja 2015 roku, „Slavica Wratislaviensia” CLXII (AUW No 3691) Pod red. Włodzimierza Wysoczańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 149-154. Współautorstwo: Krzysztof Bałaban, Tetyana Melnychuk, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz.


Prace redakcyjne:

1. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, t. 7/1 (AUW No 2970) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. Red.  Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wojtowicz, ss. 382.

2. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, t. 7/2 (AUW No 2970), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. Red.  Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wojtowicz, ss. 408.

3. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. X. Sen”, „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, (AUW No 3436), Wrocław 2012, s. 430. Red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Ewa Studziżba-Komisaruk, Manuela Maciołek, Sylwia Wójtowicz, ss. 430.

4. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. XII. Starość”, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII (AUW No 3729), Wrocław 2016, Red. Marcin Borowski, Miłosz Bukwalt, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz, Richard Změlik, ss. 814.

Wydział Filologiczny