Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

milosz.bukwalt [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Literaturoznawstwo południowosłowiańskie, literatura a psychoanaliza, psychologia, psychiatria humanistyczna, problematyka tanatologiczna w literaturze, mitoznawstwo.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, Wrocław 2003, ss. 184.

Recenzje i omówienia:
Biserka Rajčić, Model mitskog sveta, „Politika”, Beograd, 6.11.2004.
Gordana Jovanović, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša (rec.), „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor”, knjiga LXX. Filološki fakultet, Beograd 2004, s. 310-311.

 

Artykuły:

1. Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 87-94.

2. Motyw księgi w powieści „Ogród, popiół” Danila Kiša, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 126-132.

3. Między dogmatem a herezją. O „Szymonie Magu” Danila Kiša [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Paszkiewicz, Wrocław 2003, s. 301-308.

4. Oty Pavla obrazy z dzieciństwa, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 71-84.

5. Groteskowa wizja świata w opowiadaniu «Tyrania» Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 111-123.

6. Problematyka tanatologicza w powieści «Klepsydra» Danila Kiša, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, t. IX, Wrocław 2005, s. 461-467.

7. Obraz nekrofilii w powieści Ladislava Fuksa «Palacz zwłok», [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, t. X, Wrocław 2006, s. 333-338.

8. Motyw szaleństwa w opowiadaniu «Zaustavi se, Dunave» Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s. 79-86.

9. Oblicza narcyzmu w opowiadaniu «Kochankowie» Miodraga Bulatovicia, „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” VII/2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, 2007, s.143-150.

10. Mistyfikacja ze śmiercią w tle. «Robactwo» Miodraga Bulatovicia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna ‒ Antropologia kultury ‒ Humanistyka”, t.XI, Wrocław 2007, s. 423-429.

11. Franciszkanizm bośniacki w interpretacji Ivo Andricia, „Litteraria” XXXVI, 2007, s. 101-111.

12. Dzikość i śmierć na Bałkanach. Miodraga Bulatovicia opowieść o Władzie Tepesu Draculi, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka, t.XII, Wrocław 2008, s. 341-348.

13. Motywy ludowe w powieści «Czerwony kogut leci wprost do nieba» Miodraga Bulatovicia, „Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku. Pod red. Iwony Rzepnikowskiej, Toruń 2008, s. 175-186.

14. Obraz Rosji w «Wędrówkach» Miloša Crnjanskiego, „Ziemia w literaturze i myśli filozoficznej Słowian. Pod red. Darii Ambroziak i Wandy Laszczak, Opole 2008, s. 129-136.

15. Psychoanalityczne ujęcie problemu skąpstwa w powieści «Panna» Ivo Andricia, „Pamiętnik Słowiański LVIII, z.2, Warszawa 2008, s. 31-52.

16. Kamienie wołać będą. Literacka archeologia Danila Kiša, „Litteraria” XXXVII, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2009, s. 191-201.

17. Modele obcości w utworze „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański” LIX, z.2, Warszawa 2009, s. 87-109.

18. Obłęd jako śmierć społeczna. Casus Oty Pavla, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wrocław 2009, t.XIII, s. 105-113.

19. Obrzydliwe, nienasycone, obce. Obraz ciała w prozie Miodraga Bulatovicia, [w:] „U čast Pera Jacobsena: zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd 2010, s. 451-461.

20. Poskromienie wielkiej nierządnicy. Eros i Tanatos w opowiadaniu „Anika” Ivo Andricia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”, t. XIV, Wrocław 2010, s. 221-231.

21. Eros i Tanatos w prozie Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański” LX, z.2, Warszawa 2010, s. 99-122.

22. Wenecjanin jako Obcy, czyli czarnogórskiego wojewody Draška podróży do Serenissimy opisanie, [w:] „Venecija i slovenske književnosti: zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević di Đakomo, “SlovoSlavia”, Beograd 2011, s. 247-268.

23. „Bałkańskie ciało na sprzedaż. Problematyka korporalna w powieści Ludzie o czterech palcach Miodraga Bulatovicia”, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura”. Red. naukowy M. Korytkowska, nr 11, Łódź 2011, s. 165-180.

24. „O miasto nierzeczywiste…Infernalne przestrzenie prozy Miodraga Bulatovicia”, „Pamiętnik Słowiański” , t. LXI, z.2, Warszawa 2005, s. 81-105.

25. Mnie nie będzie, więc co będzie, nic nie będzie..., czyli sędziego Gołowina zapasy ze śmiercią. Motywy tanatyczne w opowiadaniu „Śmierć Iwana Iljicza” Lwa Nikołajewicza Tołstoja, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”, Wrocław 2012, tom XVI, s.31-43.

26. Dalmatyńskiego wiolinisty marzenia o dzieciństwie. Problematyka onejrologiczna w powieści „Niespokojne wiosny” Vladana Desnicy, „Pamiętnik Słowiański” LXIII, z.1 i 2, Warszawa 2012, s.77-101.

27. Przestrzenie Ikara, głębie Posejdona. Motywy aeryczne i akwatyczne w opowiadaniu „Wakacje na południu” Ivo Andricia, „Serbian Studies Research”, br. 1 (4), Novi Sad 2013, s. 67-83.


28. My prawda grobów i my złuda istnienia. Obraz zagłady Żydów serbskich w powieści „Gőtz i Meyer” Davida Albahariego, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”, pod red. red. A. Buras-Marciniak i J. Mazurkiewicz-Sułkowskiej, nr 11, Łódź 2014, s. 63-77.

29. Psychologiczny portret kata i jego ofiary w opowiadaniu „Bar Titanic” Ivo Andricia,
„Serbian Studies Research”. Urednik B. Bulatović, br. 1 (5), Novi Sad, s. 145-161.


30. Kres każdej filozofii wyznacza drut kolczasty...Nad korespondencją obozową Hildy Deitch, „Serbian Studies Research”. Asociation for Development of Serbian Studies. Urednik B. Bulatović.  br.1 (6), Novi Sad 2015, s. 121-137.

31.Groteskowy obraz starczego ciała w powieści „Mirra, kadzidło i złoto” Slobodana Novaka, „Studia Slavica”. Pod red. J. Czaplińskiej i J. Raclavskiej, t. XX, z.2, Opole 2016, s. 33-44.

Recenzje:

1. G. Łatuszyński, W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej, Warszawa 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 184-186.

2. D. Ugrešić, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), przeł. D. Jovanka Cirlić, Wrocław 1998 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 186-189.

Sprawozdanie:

1.„Wielkie tematy w literaturach słowiańskich”. Konferencja naukowa w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Wrocław 1999, „Slavica Wratislaviensia”CXII, Wrocław 2001, s. 155-162. Współautorstwo Ł. Kusiak-Skotnicka i O. Al Jabarin.

Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, t. 7/1 i 7/2, Wrocław 2007. Wspólnie z T. Klimowiczem, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz.

2. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. X. Sen” „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, AUW No 3436, Wrocław 2012, s. 430. Red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Ewa Komisaruk, Manuela Maciołek, Sylwia Wójtowicz

Wydział Filologiczny