Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 215, tel. (071) 375 45 65

E-mail:

marta.chaszczewicz-rydel [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

- literatura Serbii i Chorwacji ujmowana w kontekście kulturowym i społeczno-politycznym;
- ewoluowanie dawnych form, toposów i idei oraz ich inkarnacje we współczesnych tekstach kultury;
- imagologia komparatsytyczna;
- krytyka bałkanizmu;
- teorie komunikacji, kultury i literatury przełomu XX i XXI wieku.


_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

Obrazy Bałkanów. Mity stereotypy, nowa imagologia, Wrocław 2013, ss. 340.

Artykuły:

1. Struktura narracyjna modernistycznego tomu opowiadań „Ispovesti” Milicy Janković, „Pamiętnik Słowiański”, tom LVII, 2007, nr1, s. 17-33.

2. Kobieta czterdziestoilośtamletnia. Wprowadzenie do monodramu Krystyny Jandy wg prozy V. Rudan, Ucho, gardło, nóż. „Nieregularnik Teatralny” 2007, nr 18, s. 2-3, [wspólnie z M. Lechamn].

3. „Na wschód od Zachodu, na zachód od Wschodu”, czyli o utraconej tożsamości słowiańskiej /w:/ Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Ročník IV Konference mladých slavistů ve dnech 22. a 23. října 2008 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ed. H. Vaňková, M.Příhoda, Praha 2009, s. 265-271.

4. „Między wierzchołkami trójkąta bałkańskiego” – o porządkowaniu wojennej rzeczywistości przez polskich reportażystów, /w:/ Południowa Słowiańszczyzna
w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Seria Obrazy kultury polskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 339-350.

5. Kolonizator współczesności. „Czytanie wzbronione” Dubravki Ugrešić w kontekście najnowszej krytyki kultury, /w:/ Slavica Wratislaviensia. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. „Pieniądz”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 455-465.

6. Pierwiastki osmańskie w architekturze miast południowej Serbii, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura. Bałkany nr 7, Łódź 2010, s. 253-264.

7. Dezorientacja w orientalizmie. Bałkany w polskiej literaturze współczesnej, /w:/ Slovanské jazyky a literatury: slovansỳ areál a Evropa. Ročník V Konference mladých slavistů ve dnech 4 a 5 října 2009 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ed. H. Vaňková, M. Příhoda, Praha 2010, s. 95-105.

8. Serbska cerkiew w sułtanacie, meczet w Serbii, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica” 2011, nr 9, s. 207-224.Noty i komunikaty:


1. Slawiści o pieniądzu. Nota pokonferencyjna, „Przegląd Uniwersytecki” 2008, nr 1, s. 20.Grant naukowy:


Grant MNiSW (Narodowy Pogram Rozwoju Humanistyki) nr NN 103 221 736.

Wydział Filologiczny