Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

jadwiga.skowron [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

asystent

Zainteresowania naukowe:

Przekład artystyczny, literatura ukraińska końca XX i początku XXI wieku, polityczno-ekonomiczne konteksty literatury, kanon literacki._________________________________________

Spis publikacji:

 

Artykuły:


1) Jadwiga Skowron, Polsko-ukraińskie stosunki literackie po 1989 roku. Rekonesans badawczy [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku: Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Polityka, Wrocław-Lwów 2012, s. 272-278.

2) Jadwiga Skowron, „Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie powieści „Riwne/Rowno” Ołeksandra Irwancia, „Slavica Wratislaviensia” nr CLII (2010), s. 115-120.

3) Jadwiga Skowron, Problem cielesności we współczesnej ukraińskiej prozie kobiecej (Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko i Kolekcja namiętności Natalki Śniadanko), „Slavia Orientalis” 2009, nr 3, s. 313-324.

4) Jadwiga Skowron, O przenikaniu się najnowszej literatury ukraińskiej z muzyką, [w:] Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia, red. Alina Kubicka, Olga Taranek, Wrocław 2009, s.214-220.


 
Prace redakcyjne:


„Slavica Wratislaviensia”: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, red. nauk. A. Paszkiewicz, M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, J. Skowron, Wrocław 2015.


 
Tłumaczenia:


1) Władimir Rafiejenko, Demon Kartezjusza (fragment powieści), tłum. Jadwiga Skowron, Anna Ursulenko, „Odra” 2015, nr 7-8, s. 65-69.

2) Petro Jacenko, Złota małpa (rozdział powieści Saga Lwowska), tłum. Jadwiga Skowron, „Odra” 2010, nr 7-8, s.87-90.

3) Petro Jacenko, Ludziki (fragment powieści), tłum. Jadwiga Skowron, „Red.” zima 2010-11, nr 3, s. 29-32.

4) Serhij Żadan, Wiersze, tłum. Jadwiga Skowron, „Red.” zima 2010-11, nr 3, s. 15-21.

5) Natalka Śniadanko, Kobieta zbyt idealna; Mężczyzna zbyt wymagający, tłum. Jadwiga Skowron, „Rita Baum” 2007, nr 11, s. 85-88.

6) Jurij Wynnyczuk, Manekiny; Mój rosół – moja twierdza, tłum. Jadwiga Skowron, „Rita Baum” 2005, nr 9, s. 48-49.


 
Inne publikacje:


1) Jadwiga Skowron, Ukrainistyka: leczymy z uprzedzeń (felieton gościnny), "Przegląd Uniwersytecki" (Wrocław) R.20 Nr 2 (203) 2014, strona 52.

2) Jadwiga Skowron, Anna Ursulenko, Ukraina: Literatura i wybory, XIX Forum Wydawców we Lwowie (13-16.09.2012), „Odra” 2012, nr 11, s. 134-136.

3) Jadwiga Skowron, szkic o poezji Ostapa Sływyńskiego: Wiersz cieknie jak źle zakorkowana flaszka (dla wydania internetowego „Przystani”), lipiec 2009.

Wydział Filologiczny