Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Stanowisko:

Profesor zwyczajny

Wydział Filologiczny