Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Wydział Filologiczny