Dyżury sekretarzy komisji rekrutacyjnej od 01 do 27 lipca 2017 będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 w sali 107.

Tel. +48 71 375 45 50
e-mail: rekrutacja.ifs@uwr.edu.pl 

Informujemy, że dodatkowy nabór na kierunki:

 • filologia czeska
 • filologia rosyjska
 • filologia serbska i chorwacka
 • filologia ukraińska
 • ukrainistyka z anglistyką

oraz

 • studia środkowo-wschodnioeuropejskie

odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 25.07.2017 - otwarcie rejestracji
 • 14.09.2017 - ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 15.09.2017 - postępowanie rekrutacyjne, godz. 10:00
 • 20.09.2017 - ogłoszenie listy do przyjęcia
 • 25.09.2017 - ogłoszenie listy przyjętych na studia

Przyjmowanie dokumentów:

21-22.09.2017, 10:00 – 15:00

Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, 53-313, pok. 107

Kandydaci powinni wraz z dokumentami okazać potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Przypominamy, że kandydaci na studia I stopnia składają dokumenty 12, 13, 14, 17 lipca 2017, po ogłoszeniu listy osób do przyjęcia na studia.

Prosimy o składanie dokumentów w koszulce foliowej.

 

 

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • 85,00 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na jeden kierunek studiów lub specjalność,
 • 200,00 euro dla kandydatów, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, niezależnie od liczby wybranych kierunków studiów; opłata ta składa się z opłaty rejestracyjnej 50 euro (wnoszonej na etapie rejestracji) i  opłaty administracyjnej 150 euro wnoszonej w terminie późniejszym po otrzymaniu decyzji rektora o przyjęciu na studia.

 

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 1 kwietnia 2017
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 6 lipca 2017
3. Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne) * 7, 10 lipca 2017
I tura
4. Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia 11 lipca 2017
5. Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 11 lipca 2017
6. Przyjmowanie dokumentów przez WKR (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) ** 12, 13, 14, 17 lipca 2017
7. Ogłoszenie I listy przyjętych na studia 18 lipca 2017
II tura
1. Ogłoszenie II listy do przyjęcia 18 lipca 2017
2. Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 18 lipca 2017
3. Przyjmowanie dokumentów przez WKR (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) ** 19, 20,21 lipca 2017
4. Ogłoszenie II listy przyjętych na studia 24 lipca 2017
III tura
1. ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc 24 lipca 2017
2. Przyjmowanie dokumentów przez WKR (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) ** 25, 26 lipca 2017
3. Ogłoszenie III listy przyjętych na studia do 27 lipca 2017

*Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów z tzw. starą maturą oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski:
7.07.2017 r., godz. 10.00
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, sala 112, Wrocław
**Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) - dotyczy kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski
I tura: 12, 13, 14, 17 lipca 2017 r.
II tura: 19, 20, 21 lipca 2017 r.
III tura: 25, 26 lipca 2017 r.
w godzinach od 10.00 do 15.00
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, pok. 107, 50-313 Wrocław
tel. 71 375 45 50

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dzień drzwi otwartych w Instytucie Filologii Słowiańskiej - 19 kwietnia 2017 r., godz. 14:00.

 

 Kontakt:

E-mail: rekrutacja.ifs@uwr.edu.pl

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

dr hab., prof. UWr A.Matusiak

 

Sekretarze:

 

dr D.Drużyłowska (lipiec 2017)

telefon +48 508 074 351

dr hab., prof. UWr O.Beley (wrzesień 2017)

FILOLOGIA CZESKA - studia stacjonarne I i II stopnia

FILOLOGIA UKRAIŃSKA - studia stacjonarne  II stopnia

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ - studia stacjonarne I stopnia

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE  - studia stacjonarne I stopnia

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia niestacjonarne, tryb zaoczny I i II stopnia

 

mgr A. Dudina

telefon: +48 600 732 212

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia stacjonarne I i II stopnia

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA - studia stacjonarne I i II stopnia

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia niestacjonarne, tryb zaoczny I i II stopnia

Wydział Filologiczny

Kontakt

Poniedziałek-Piątek
10:00-15:00 s.107
Tel. +48 71 375 45 50
rekrutacja.ifs@uwr.edu.pl