semestr zimowy 2018/ 2019


 

Program studiów na kierunku Filologia
Ukrainistyka z anglistyką - studia stacjonarne

          Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2017/2018

 


 

 

Przedmioty (syllabusy) USOSweb

STUDIA LICENCJACKIE - STUDIA STACJONARNE

rok I - semestr zimowyrok I - semestr letni

rok II - semestr zimowyrok II - semestr letni

rok III - semestr zimowyrok III - semestr letni

Wydział Filologiczny