semestr zimowy 2017/ 2018

Harmonogram zajęć I lic. - podział na grupy Zajęcia opcyjne  Harmonogram IFA


 

Program studiów na kierunku Filologia
Ukrainistyka z anglistyką - studia stacjonarne

          Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2017/2018

 


 

 

Przedmioty (syllabusy) USOSweb

STUDIA LICENCJACKIE - STUDIA STACJONARNE

rok I - semestr zimowyrok I - semestr letni

Wydział Filologiczny