ROK AKADEMICKI  2017/2018

 

FILOLOGIA CZESKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku – dr Beata Jastrowicz
Opiekun II roku – dr Agnieszka Kołodziej
Opiekun III roku – dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.


 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku – dr Marcin Borowski
Opiekun II  roku  ‒ dr Dorota Drużyłowska
Opiekun III roku – dr Monika Jasińska-Okulewicz

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.


 

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku ‒ dr Magdalena Ślawska
Opiekun II roku ‒ dr Miłosz Bukwalt
Opiekun III  roku ‒ dr Gordana Đurđev-Małkiewicz

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.


 

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku ‒ dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz
Opiekun II  roku ‒ dr Jadwiga Skowron
Opiekun III roku ‒  dr Anna Ursulenko


 

STUDIA ŚRODKOWO - WSCHODNIOEUROPEJSKIE

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I i II roku ‒ Agnieszka Matusiak


 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.


 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun II roku ‒ dr Sylwia Kamińska-Maciąg
Opiekun III roku ‒ dr Anna Kisielowa-Kamińska

Wydział Filologiczny