Student wyjeżdżający:

* pokrywa koszt utrzymania studenta zagranicznego, który przyjeżdża w ramach wymiany na Uniwersytet Wrocławski - wpłacając jednorazowo do kasy uniwersyteckiej stypendium w wysokości 4500 PLN (900 PLN x 5 miesięcy)

* pokrywa "application fee" w wysokości 395 $

* zwolniony jest z opłat za studia na uczelni amerykańskiej oraz otrzymuje bezpłatne miejsce w domu studenckim i wyżywienie,

* pokrywa koszty ubezpieczenia w USA (ok.200 $) oraz koszty wizy (ok.160$),

* pokrywa koszty rejestracji w systemie SEVIS, co jest konieczne do aplikowania o wizę studencką (200$),

* pokrywa koszty biletów lotniczych*.

Podróż

*Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie 1000 PLN. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl lub Urszula Broda: urszula.broda@uwr.edu.pl

 

 

Wydział Filologiczny