Kierunek Studiów: FILOLOGIA

Specjalność:                                                                                                                                      

FILOLOGIA CZESKA - studia stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia niestacjonarne, tryb zaoczny

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA - studia stacjonarne

FILOLOGIA UKRAIŃSKA - studia stacjonarne

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - studia stacjonarne

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ - studia stacjonarne

 

Kierunek studiów: STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE                

       

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE 

Wydział Filologiczny