Najnowsze publikacje pracowników IFS (2015-2020)

 


Slavica Wratislaviensia CLXXI (2020)


Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną (2020)


Dyrektywne akty mowy w języku rosyjskim i niemieckim w świetle współczesnej komunikacji werbalnej (2019)

W kręgu urbozoonimii słowiańskiej. Studium porównawcze nazewnictwa zwierząt pokojowych w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich (2019)


Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej (2019)


Slavica Wratislaviensia CLXIX (2019)


Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku (2019)


Три фрагмента о любви. Любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов XX века (2019)


Русско-польские межъязыковые омонимы в сфере нтернациональной ексики (лексико-семантический анализ) (2019)


Doleżal, Aurzadniczek i Trnka, czyli elementy czeskiego zasobu antroponimicznego w nazwiskach Polaków pod koniec XX wieku (2019)

Libretto i sztuka jego przekazu. Czeska opera w Polsce - wybrane zagadnienia tekstu i języka (2019)

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I (2019)


Wilhelm Przeczek (2018)


Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami, Warszawa: PWN, 2018, ISBN: 978-83-01-19872-5, ss. 150. (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1 (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2 (2019)


Od „Zapisu” do... zapisu historii (2018)


Русская литература: проблемы, феномены, константы (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVI (2018)


Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym (2018)


Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty (2018)


Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III (2017)


Tajemnice duszy. Michaił Wrubel i psychoanaliza (2017)


Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów (2017)


Lassko-evropsky basnik Ondra Łysohorsky. Monografie (2016)


Henryk Jasiczek. Monografie (2016)


Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań-Wrocław 2016, Wydawnictwo Bonami, ss. 398. ISBN 978-83-62298-85-3


Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim (2016)


Slavica Wratislaviensia CLXII


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 4/2016: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

 


Тайны великих

 


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989


Slavica Wratislaviensia, 161, 2015, ss.412


Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku
Autor: Kamila Woźniak
Rok wydania: 2015
ISBN: 97883-242-2702-0Kiedy literatura staje się muzyką. Puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego
Autor: Jakub Walczak
Rok wydania: 2015
ISBN: 97883-242-2685-6; wyd. elektron.: 97883-242-2086-1
Liczba stron: 268Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego
Autor: Borowski Marcin Maksymilian
Wydawca: Libron
Data wydania: 2015
ISBN: 9788365148278
Liczba stron: 248