Szanowni Państwo,
podania w sprawie IOS - zaliczanie przedmiotów w formie eksternistycznej oraz w sprawie uznania  (przepisywania) ocen należy składać w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożenia koronowirusem, w porozumieniu z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, przekazuję następujące zalecenia.

  1. Osoby przyjeżdżające z terenów zagrożonych (Włochy, Chiny, Korea Południowa, w przyszłości prawdopodobnie inne kraje), a wykazujące objawy chorobowe „grypopodobne” mają obowiązek zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5 (Izba Przyjęć – Zakaźna, tel. 71 395 75 20, budynek A2, parter).
  2. Osoby, które przyjechały bez objawów chorobowych, a w ciągu 14 dni od przyjazdu zaobserwowały u siebie symptomy chorobowe, również muszą zgłosić się do ww. placówki medycznej.

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów do krajów i stref zagrożenia oraz, jeśli to możliwe, odwołanie wizyt osób z tych rejonów.

Z wyrazami szacunku,

prof. Adam Jezierski

Rektor

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu bloku translatorycznego konieczne jest zaliczenie wszystkich zajęć podanych w poniższej tabelce.

BLOK TRANSLATORYCZNY

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

zgodnie z przyjętym harmonogramem rejestracji na zajęcia w dniu dzisiejszym rozpocznie się ostatnia tura zapisów na zajęcia - korekty: 26.02.2020r. po migracji danych o godz.15:00 i zostanie przeprowadzona do dnia 04.03.2020r., do godz.23:59.


Ze względu na brak odpowiedniej liczby osób zapisanych w poprzednich turach rejestracji wskazane poniżej przedmioty opcyjne nie zostaną uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:
- Korpusy językowe w pracy z językiem obcym;
- Terminoznawstwo w systemie nauk;
- Polityka językowa Ukrainy;
- Ukraina między Wschodem a Zachodem;
- Współczesny ukraiński slang i hybrydowy surżyk z pozycji socjolingwistyki i praktyki przekładu.

We wtorek 03.03.2020r. zostanie podjęta decyzja w sprawie pozostawienia zajęć opcyjnych:
- W drodze z powieści do opowieści. Wycieczka literacko-krajoznawcza - WYCIECZKA, spotkanie organizacyjne we wtorek 03.03.2020, godz. 11:30, s.401;
- Nostalgie w literaturach słowiańskich przełomu XX i XXI wieku;
- Kultura słowa i pisania pracy naukowej;
- Gramatyka historyczna języka ukraińskiego.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

przypominam o aktualnych limitach miejsc obowiązujących przy rejestracji na zajęcia opcyjne i fakultatywne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:
- wykład, wykład konwersatoryjny – 89 osób,
- konwersatorium, warsztaty – 25 osób.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

przypominam, że studenci zobligowani są do zrealizowania 60 godz. przedmiotu „Wychowanie fizyczne”. Wszystkie osoby, które jeszcze nie odbyły wymaganej liczby godzin, proszone są o realizację brakujących godzin w semestrze letnim.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą możliwości opłacania składki na ubezpieczenie NNW i OC przez studentów i doktorantów:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że egzaminy licencjackie w roku akademickim 2019/2020 odbędą się w następujących terminach:

 I termin: 19 czerwca 2020, godz. 9:00,

II termin: 9 lipca 2020, godz. 9:00,

III termin:  dla bohemistów – 4 września 2020, godz. 9:00; dla pozostałych filologii – 9 września 2020,  godz. 9:00.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 18.02.2020 o godz.13:50 i potrwa do 19.02.2020, do godz.14:30.
Prosimy o rozsądny wybór przedmiotów opcyjnych.
PRZEDMIOTY DO WYBORU
Jeżeli wybrany przedmiot opcyjny po zakończeniu zapisów nie uzyska wymaganego dolnego limitu uczestników, ustalonego przez Dziekana Wydziału Filologicznego, to nie zostanie uruchomiony.
Korekta rejestracji rozpocznie się 20.02.2020 (po migracji danych o godz.15:00) i potrwa do 24.02.2020, do godz.23:59.
Druga tura korekt rejestracji na zajęcia rozpocznie się 26.02.2020 (po migracji danych o godz.15:00) i zostanie przeprowadzona do dnia 04.03.2020, do godz.23:59.
Zapisy na zajęcia realizowane w semestrze są obowiązkiem każdego studenta studiów stacjonarnych i są dokonywane z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

został ogłoszony kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant.

Jak określa Ministerstwo: "Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej".

Informacje znajdują się:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Zachęcam wszystkich Państwa, Pracowników oraz Studentów Wydziału Filologicznego, do zainteresowania się tym konkursem i do rozważenia możliwości wzięcia w nim udziału. Program ten rzeczywiście stwarza - w razie zakwalifikowania do niego - znaczne możliwości prowadzenia samodzielnych badań, a nawet sam udział w konkursie jest dla studentów świetną okazją do sprecyzowania zainteresowań badawczych i skorzystania z indywidualnej opieki doświadczonego opiekuna naukowego.

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Cieński,

Dziekan Wydziału Filologicznego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie IFS w zakładce Dyplomowanie znajdują się aktualne zagadnienia do egzaminu licencjackiego. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Miło mi poinformować, że z okazji Święta Uniwersytetu Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał następującym pracownikom Instytutu Filologii Słowiańskiej swoje nagrody:

Naukowe:

dr hab. Libor Martinek, prof. UWr

dr Dorota Drużyłowska

Dydaktyczne:

dr Jakub Walczak

Organizacyjne:

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał

dr Wiesława Zybura

dr Agnieszka Kołodziej

Nagrodzonym serdecznie gratuluję.

Dyrektor IFS

profesor zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wcześniejszymi terminami egzaminów licencjackich w roku akademickim 2019/20 studenci III roku studiów I stopnia zobligowani są do uzyskania wszystkich zaliczeń do 8 czerwca 2020 roku. 

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Uprzejmie informuję że do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu bloku translatorycznego konieczne jest zaliczenie wszystkich zajęć podanych w poniższej tabelce.

BLOK TRANSLATORYCZNY

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przypominam, że podania dotyczące

-  IOS (forma eksternistyczna studiów)
- uznawania (przepisywania) ocen
-  wpisu na wyższy semestr z deficytem punktowym
- zmiany grup 
mogą być składane do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. 
Podania (oprócz zgody na zmianę grupy) należy kierować do Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiły Staniów, prof. nadzw. UWr. 
Wcześniej podania muszą być zaopiniowane przez zastępcę dyrektora IFS ds. dydaktyki dr Sylwię Wójtowicz-Marszał.
W wyżej wymienionych sprawach proszę zgłaszać się do gab.113 lub zostawiać podania w Sekretariacie. 
 Proszę korzystać ze wzorów podań (zakładka Studia)

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przy zapisach na zajęcia opcyjne studenci mogą korzystać z ofert zajęć opcyjnych proponowanych wszystkim filologom w IFS, jeśli pozwala na to harmonogram i pojemność sali.  W celu sprawdzenia dostępności przedmiotu należy sprawdzać harmonogramy zajęć poszczególnych filologii, które znajdują się na stronie IFS w zakładce "studia".

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, oferta zimowa zajęć opcyjnych dla studiów II stopnia (magisterskich) została poszerzona o dwa przedmioty literaturoznawczo-kulturowe.
Przypominam, że studenci studiów II stopnia nie mogą zapisywać się na przedmioty z oferty dla studiów I stopnia (licencjackich) z uwagi na odmienne efekty uczenia się.

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o szkoleniu wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2019/2020.

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr


Szczegółowe informacje

Czytaj więcej: Obowiązkowe szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów w roku akademicki