WOLNE MIEJSCA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

Drogie Kandydatki i Kandydaci,

od 15 września można się rejestrować w systemie IRKa na kierunki filologia chorwacka z językiem serbskim (5 wolnych miejsc) oraz filologia czeska (9 miejsc) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Proszę o zapoznanie się z harmonogramami postępowania rekrutacyjnego.

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-filologia-serbska-i-chorwacka-i-stopnia-stacjonarne/#harmonogram 

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-filologia-czeska-i-stopnia-stacjonarne/#harmonogram

DODATKOWA REKRUTAJCA

Szanowni Państwo,

4. września uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja na filologię ukraińską z językiem angielskim oraz ukrainistykę. Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-filologia-ukrainska-i-stopnia-stacjonarna/#harmonogram .

Informacja o ewentualnej dodatkowej rekrutacji na pozostałe filologie Instytutu Filologii Słowiańskiej zamieszczona będzie po 10 września.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Ze względu na zagrożenie epidemiczne preferowane jest  doręczanie dokumentów pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego) lub kurierem. W przypadku doręczania korespondencyjnego kandydaci nie muszą wysyłać oryginałów dokumentów, ale wymagane jest notarialne poświadczenie wysyłanych do komisji kopii dokumentów opisanych w zakładce ‘Dokumenty’ przy opisie każdego kierunku na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Jeśli kandydat lub osoba pisemnie przez niego upoważniona zdecyduje się złożyć dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Słowiańskiej, proszę o wcześniejsze powiadomienie o tym Komisji Rekrutacyjnej przy IFS przez konto w systemie IRKa w celu ustalenia indywidualnego terminu dostarczenia dokumentów. Osoby składające dokumenty osobiście nie mogą mieć żadnych objawów zakażenia koronawirusem. Należy także używać maseczek zakrywających usta i nos lub przyłbic na twarz. Zalecane są jednorazowe rękawiczki.

Dokumenty prosimy wysyłać na adres:

Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Pocztowa 9
53-313 Wrocław

i opatrzyć dopiskiem: REKRUTACJA.

 

KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Droga Kandydatko i Drogi Kandydacie,

skontaktować się z nami można telefonicznie w godzinach 9.00-15.00 w dni robocze lub przez e-mail  (dane teleadresowe znajdują się w kolumnie po prawej stronie). Pytania można zadawać także przez system IRK po wcześniejszej rejestracji. 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

 

 

 

 

 

SYSTEM REJESTRACJI NA STUDIA JUŻ OTWARTY!

Drogie Kandydatki i Drodzy Kandydaci,

 

15 maja rozpoczęła się rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunki filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia czeska, filologia rosyjska oraz specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim oraz ukrainistyka w ramach filologii ukraińskiej.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z naszą ofertą oraz odwiedzenia promocyjnej strony Instytutu https://uni.wroc.pl/ifs/ i do rejestrowania się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRKa.