Slawistyczne Spotkania Literackie 2018–2019

 

1. 23 października 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 54 – dr Anna Ursulenko (Zakład Ukrainistyki), Naprzód do przeszłości. Wieś in futuro wesoła czy ponura?

2. 18 grudnia 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 55, Ireneusz Szarycz (St Jerome's University, Waterloo), 30 lat w 30 minut. Wspomnienia z Kanady

3. 24 stycznia 2019 r., czwartek, godz. 11.30, s. 401, SSL nr 56 – Jelena Bystrowa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), Cовременные тенденции в развитии гуттенберговской и постгуттенберговской русской литературы

4. 12 lutego 2019 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 57 mgr Olga Siemońska (doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej), Śmierć w Wenecji w literaturze rosyjskiej. Gra z tradycją

5. 5 marca 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 58 – dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), „Widok cudzego cierpienia”. Fotograficzne świadectwo Zagłady w Babim Jarze

6. 2 kwietnia 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 59 – mgr Jędrzej Soliński (doktorant w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych), Co Homer zawdzięcza Bojanowi? Teoria A. N. Sabynina a podejście kognitywistyczne w badaniach nad eposem homeryckim

7. 21 maja 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 60 – dr Katarzyna Uczkiewicz (Zakład Bohemistyki), Miłość w czasach normalizacji -  perypetie uczuciowo-zawodowe bohaterek czechosłowackiego serialu „Kobieta za ladą”

8. 11 czerwca 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 61 – dr Miłosz Bukwalt (Zakład Serbistyki / Kroatystyki), Geca Kon (1873-1941). Opowieść o belgradzkim księgarzu, wydawcy i mecenasie sztuki

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2017–2018

 

1. 17 października 2017 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 45 – dr Marta Chaszczewicz-Rydel (Zakład Serbistyki i Kroatystyki), Serbia wobec spuścizny antyku. Perspektywa turystyki kulturowej

2. 7 listopada 2017 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 46 – dr hab. Tadeusz Klimowicz (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), „Cesarstwo u schyłku wielkiego konania…” (Nicky, Alix, Grigorij i inni w dziennikach, listach, telegramach, wspomnieniach)

3. 5 grudnia 2017 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 47, dr hab. Wojciech Soliński (Instytut Filologii Polskiej), Między Eco a Hrabalem, czyli rozterki polonisty w naszych czasach

4. 9 stycznia 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 48, dr Sylwia Wójtowicz (Zakład Ukrainistyki), „Patchwork” międzywojnia w ego-dokumencie polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

5. 20 lutego 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 49, dr hab. Milica Semkowowa (Zakład Serbistyki i Kroatystyki), Bohaterowie słowiańskich ludowych pieśni epickich w oparach alkoholu

6. 20 marca 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 50, dr hab. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., prof. nadzw. UWr. (Zakład Bohemistyki), Óndra Łysohorsky – outsider nebo lašsko-evropský básník?

7. 10 kwietnia 2018 r., wtorek, godz. 11.30, SSL nr 51, mgr Anna Ćwik (doktorantka, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), Nieświadomość idioty: Myszkin i Rogożyn

8. 8 maja 2018 r., wtorek, godz. 11.30, SSL nr 52, mgr Katarzyna Kordas-Shaginyan (doktorantka, Zakład Dydaktyki), Problematyka prawnicza w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego

9. 12 czerwca 2018 r., wtorek, godz. 11.30, SSL nr 53, dr Miłosz Bukwalt (Zakład Serbistyki i Kroatystyki), Obraz rzezi nowosadzkiej we współczesnej literaturze serbskiej

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2016–2017

 

1. 25 października 2016 r., wtorek, godz. 12.00, s. 101 – (SSL nr 39) dr Martin Tomášek (Ostrawa), Krajiny tvořené slovy. Příspěvek k literární topologii

2. 8 listopada 2016 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 40) prof. Jarosław Poliszczuk (Kijów), Zobrazować wojnę. Tożsamościowe transgresje w najnowszej literaturze ukraińskiej

3. 29 listopada 2016 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101 – (SSL nr 41) prof. dr hab. Libor Martinek (Zakład Bohemistyki), Vaclav Havel v Polsku

4. 1 grudnia 2016 r., czwartek, godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 42) dr Volodymyr Mozgunov, dr Olena Taranenko, Inna Yermakova, Iryna Chernychenko (Donieck / Winnica), Exodus Uniwersytetu Donieckiego w kontekście wojny  informacyjnej

5. 7 marca 2017 r., godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 43) dr hab. Ewa Komisaruk (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), W kręgu wartości Władimira Proppa (Na materiale „Дневника старости. 1962-196…” i listów do Wiktora Szabunina)

6. 11 kwietnia 2017 r., godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 44) dr Marcin Maksymilian Borowski (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), Czytanie i odczytywanie Dostojewskiego przez Polaków i Rosjan

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2015–2016

 

1. 24 listopada 2015 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 31), prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), MAJDAN 3.0 W PERSPEKTYWIE WCZORAJ I DZIŚ.  RYS POKOLENIOWY

2. 22 grudnia 2015 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 32), dr Jakub Walczak (Zakład Dydaktyki), «ПОПЫ НА МЕРСЕДЕСАХ». RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W PRZESTRZENI TABLOIDOWEJ (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MEDIÓW POLSKICH I ROSYJSKICH)

3. 12 stycznia 2016 r., godz. 11.30 - (SSL, nr 33), Spotkanie z Bartoszem Jastrzębskim, Jędrzejem Morawieckim i Maciejem Skawińskim – autorami książki JUTRO SPADNĄ GROMY.

4. 23 lutego 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 34), dr Richard Změlík (Zakład Bohemistyki), LITERÁRNÍ GEOGRAFIE: LZE SE PROCHÁZET KRAJINAMI DĚL KARLA HYNKA MÁCHY?

5. 8 marca 2016 r., godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 35), dr Kamila Woźniak (Zakład Bohemistyki), FRANTIŠEK DRTIKOL - TRANSFORMACJE (SZTUKA, LITERATURA, FILOZOFIA)

6. 5 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 36), dr Dorota Żygadło-Czopnik (Zakład Bohemistyki), ROZKOSZ POZA ZASADĄ PRZYJEMNOŚCI. MICHAL VIEWEGH WOBEC JOUISSANCE CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH. PRÓBA OPISU

7. 24 maja 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 37), dr Katarzyna Taczyńska (Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych, UAM), OBÓZ GOLI OTOK W SERBSKIM I CHORWACKIM FILMIE DOKUMENTALNYM

8. 14 czerwca 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 38), mgr Anna Boginskaya (doktorantka), РЕАЛИЗАЦИИ МИФА О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ В ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  (Т. КОНВИЦКИЙ  „ХРОНИКА ЛЮБОВНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ”  И В. АСТАФЬЕВ  „ПАСТУХ И ПАСТУШКА”)

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2014–2015

 

1. październik 2014 – spotkanie z pisarką rosyjską Jeleną Czyżową nominowaną do Nagrody Angelusa 2014 za powieść Czas kobiet

2. październik 2014 – dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), „MIĘDZY MARTWĄ INDUSTRIĄ A MŁODĄ DEMOKRACJĄ”, CZYLI POSTKOLONIALNY DIALOG Z PRZESZŁOŚCIĄ W PROZIE SERHIJA ŻADANA

3. listopad 2014 –  prof. Lubomir Machala (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), KRITICKÁ BILANCE POLISTOPADOVÉ ČESKÉ LITERATURY

4. grudzień 2014 - dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko (Zakład Bohemistyki),  POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA CZY... FIZJOLOGICZNA? Z PROBLEMATYKI NEONATURALIZMU W PROZIE VLADIMÍRA PÁRALA

5. grudzień 2014 – spotkanie z Bartoszem Jastrzębskim i Jędrzejem Morawieckim, autorami książki Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach

6. styczeń 2015 – spotkanie z p. Zbigniewem Stańczykiem – pisarzem, dziennikarzem, historykiem, konsultantem filmowym

7. marzec 2015 – dr Richard Změlík (Zakład Bohemistyki), MOŽNOSTI A MEZE KVANTITATIVNÍ ANALÝZY V LITERÁRNÍ VĚDĚ NA PŘÍKLADU AUTORSKÉHO KORPUSU JANA ČEPA

8. kwiecień 2015(SSL, nr 29), dr Małgorzata Filipek (Zakład Serbistyki), PRZEKŁAD POWIEŚCI GORDANY KUIĆ „ZAPACH DESZCZU NA BAŁKANACH” WOBEC ORYGINAŁU

9. czerwiec 2015 – (SSL, nr 30) – Ekaterina Apanova (dziennikarka, Kaliningrad – Wrocław)

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2013–2014

 

1. październik 2013: dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), MIĘDZY PAMIĘCIĄ A NIE-PAMIĘTANIEM. Posttotalitarna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989

2. istopad 2013: dr Katarzyna Uczkiewicz (redaktor naczelna kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”), Eksport  pokojowej rewolucji '89. Przegląd Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej we Wrocławiu

3. grudzień 2013: mgr Anna Wilk (doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej),  Biedni, bezbronni, złowrodzy. Wilkołaki – niepełnoletni i nowo narodzeni  w rosyjskiej fantastyce grozy

4. styczeń 2014: prof. dr hab. Milica Semków, Z badań nad P. P. Njegošem. W 200-lecie urodzin

luty 2014: mgr Sylwia Kamińska-Maciąg (doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej), O przemianie alchemicznej w twórczości Włodzimierza Odojewskiego („Sylfida”).

5. marzec 2014: dr Dorota Żygadło-Czopnik (Zakład Bohemistyki), „Refrakcje” literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty.

6. kwiecień 2014: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), Krótki kurs historii putinizmu (Od Putina-1 do Putina-2)

7. maj 2014: dr Katarzyna Uczkiewicz-Styś (Zakład Bohemistyki), Czeskie badania dziejów najnowszych metodą oral history - notatki tłumacza

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2012–2013

 

1. październik 2012 – prof. dr hab. Agnieszka Matusiak, Dyskurs maskulinistyczny w literaturze ukraińskiej XX - początku XXI wieku

2. listopad 2012 – dr Małgorzata Filipek, Obraz corridy w literaturze serbskiej

3. listopad 2012 – spotkanie z dr. Bartoszem Jastrzębskim i dr. Jędrzejem Morawieckim, autorami książki Krasnojarsk zero

4. grudzień 2012 – dr Katarzyna Uczkiewicz-Styś, Święty Vaclav Havel? Poetyka wystąpień noworocznych (W pierwszą rocznicę śmierci)

5. styczeń 2013 – doc. Julia Nikołajewna Siergo (Uniwersytet w Iżewsku, Udmurcja, Rosja), Современная женская проза России

6. luty 2013 – dr Joanna Kula, Motyw „jeńca kaukaskiego” w literaturze rosyjskiej

marzec 2013 – dr Sylwia Wójtowicz, Kulisy polsko-ukraińskiego dialogu politycznego w II RP (Na podstawie korespondencji prywatnej polskiego dyplomaty hr. Jana Stanisława Łosia z ukraińskim duchownym prałatem Tytusem Wojnarowskim)

7. maj 2013 - Ирина Савкина, доктор философии (Тамперский университет, Финляндия),  Феномен массовой литературы в современной России

8. maj 2013 – prof. Danuše Kšicová (Uniwersytet w Brnie), ХОЖДЕНИЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ XII - XX веков. Мифы и реальность в русских и чешских паломничествах