Doktoranckie Koło Naukowe Slawistów

 

Doktoranckie Koło Naukowe Slawistów działa od roku 2015

Opiekun naukowy: dr Marcin Maksymilian Borowski

Prezes: mgr Anna Ćwik

Prezes w latach 2015-17: dr Katarzyna Kordas-Shaginyan

 

Cele koła:

- Budzenie zainteresowań naukowych,

- Wdrażanie doktorantów do pracy naukowej i badawczej,

- Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez doktorantów,

- Rozwijanie różnych form aktywności naukowej doktorantów filologii słowiańskich poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo – dydaktycznym Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,

- Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi

- Promowanie Instytutu Filologii Słowiańskiej

- Integracja środowiska doktoranckiego i naukowego.

 

Najbardziej znanym przedsięwzięciem DKN Slawistów jest coroczny ogólnouniwersytecki Konkurs jednej powieści, organizowany wspólnie z Studenckim Kołem Naukowym Serbistów i we współpracy z Zakładem Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. Do tej pory odbyły się trzy edycje konkursu:

- „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego,

- „Anna Karenina” Lwa Tołstoja,

- „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa oraz „Most na Drinie” Ivo Andricia.

 

Niektóre z pozostałych przedsięwzięć:

  • Tandem językowy Время говорить по-русски (warsztaty odbywające się w latach 2015-17)
  • Projekt: Warsztaty dziennikarskie dla rusycystów (np. wykład mgra Marcina Kality Czy życie na Syberii jest inne?, wykład docenta SPBGU N.A. Gus’kowa Petersburg w literaturze, wykład Marcina Sawickiego Gdy słabnie odgłos kremlowskich kurantów)
  • Cykl spotkań popularyzujących kulturę rosyjską;
  • Wieczór Piosenki Rosyjskiej;
  • Współorganizacja Konkursu Piosenki Słowiańskiej;
  • Rosyjski wieczór kulturalny Rozmowy o literaturze i muzyce;
  • Współorganizacja Konkursu Translatorskiego Rok Literatury Rosyjskiej;
  • Koncert Kolęd Słowiańskich;
  • Współorganizacja Dni Pamięci Natalii Gorbaniewskiej oraz konferencji: Dysydentyzm: wczoraj i dziś | Dni Pamięci Natalii Gorbaniewskiej;
  • organizacja pokazu filmu „Jakob Böhme, życie i twórczość” i spotkania z reżyserem Łukaszem Chwałką

 

Statut DKNS