KN Lingwistów "Partykuła"

 

Koło Naukowe Lingwistów „Partykuła” przy Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego istnieje od 2005 roku.

Pierwszą przewodniczącą Koła była pani Barbara Zielińska, następnie funkcję tę pełnili pan Przemysław Żukiewicz, pani Ewa Olszewska, pani Ewelina Decker, obecnie Koło prowadzi pani Magdalena Januszewska. Opiekunem Koła od początku jest prof. Włodzimierz Wysoczański.

Zgodnie ze Statutem istotą działalności Koła jest pogłębianie i szerzenie wiedzy językoznawczej, w szczególności w zakresie językoznawstwa słowiańskiego.

Jedną z form działalności Koła są organizowane wykłady profesorskie. Występowali językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego: Bogusław Bednarek, Oleh Beley, Antoni Furdal, Agnieszka Libura, Krzysztof Migoń, Jan Miodek, Norbert Morciniec, Larysa Pisarek, Włodzimierz Wysoczański oraz z innych uczelni polskich: Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski). Z wykładami gościli lingwiści z ośrodków zagranicznych: Andriej V. Babanov (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu), Oleg N. Grinbaum (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu), Valerij Mokienko (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu), Aleksander Zielenin (Uniwersytet w Tampere).

Regularnie odbywają się zebrania i warsztaty w ramach cyklu ”Spotkania językoznawcze”, na których przedstawiane są referaty naukowe doktorantów i studentów, a także realizowane konkretne projekty.

Koło podejmuje się organizowania konferencji i seminariów naukowych. W ramach międzynarodowej współpracy kół w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyła się sesja Międzynarodowego Seminarium Polsko-Estońskiego z udziałem studentów z Uniwersytetu w Tartu. Przeprowadzane są sesje lokalne pn. „Seminarium Językoznawcze”.

Ważną formą działalności Koła są regularne robocze spotkania kształceniowe w cyklu „Spotkanie z tekstem” poświęcone prezentacji wybranych prac językoznawczych w połączeniu z dyskusją.

Członkowie Koła biorą czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Z innych form aktywności członków Koła wymienić można udział w Dniach Otwartych Instytutu Filologii Słowiańskiej, w prezentacji Koła Naukowego Lingwistów „Partykuła” na ogólnouniwersyteckiej Giełdzie Kół Naukowych.

 

Statut KNL "Partykuła"