KN Rusycystów "LiK Rosji" - status: zawieszone

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "LiK Rosji"

Opiekunem koła jest dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak prof. UWr

Koło naukowe "LiK Rosji", czyli Literatura i Kultura Rosji, działa w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 2006 roku, umożliwiając studentom rozwój ich literaturoznawczych pasji. Do podstawowych założeń koła należy upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na tematy związane z literaturą i kulturą Rosji, a także stworzenie przestrzeni, w której zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani młodzi naukowcy mogą dokonywać swobodnej wymiany myśli i poglądów. Od samego początku jego członkowie dążą do tego, żeby wymiana ta przebiegała w jak najszerszym zakresie, poprzez rozwijanie różnych form aktywności naukowej, udział w warsztatach, spotkaniach naukowych, kołach dyskusyjnych i konferencjach. 

SKN "LiK Rosji" organizuje konferencje naukowe w Instytucie Filologii Słowiańskiej, a jego członkowie aktywnie uczestniczą w takich wydarzeniach naukowych na terenie całego kraju i poza jego granicami na uczelniach, m.in. w Moskwie, Petersburgu i Wilnie. Z ich inicjatywy odbywały się także konkursy na przekład utworów literatury rosyjskiej.

 

Zarząd Koła:

Prezes Koła: Weronika Pawłowska 

Wiceprezes: Barbara Matczak

Sekretarz: Ewa Pałęga 

Skarbnik: Magdalena Bajko 

 

Nasz profil na FB https://www.facebook.com/LiK.Rosji/