Trwa rekrutacja na Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej. W ofercie również nowy kierunek  ̶  Tłumaczenia poświadczone, język rosyjski. Zapraszamy!

Plakat

dr Bogumił Gasek
koordynator studiów z ramienia IFS


12 maja 2016 roku w Auli Leopoldyńskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Zuzannie Topolińskiej. Uroczystość, której przewodniczył rektor Marek Bojarski, poprzedziła XIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład”, zorganizowaną przez Zakład Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Profesor Zuzanna Topolińska jest jednym z najwybitniejszych językoznawców slawistów na świecie. Doktorat (1959) i habilitację (1964) uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1992 roku pracowała w Polskiej Akademii Nauk, później na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Skopju. Do niedawna kierowała zorganizowanym przez siebie w roku 2000 Centrum Badawczym Lingwistyki Arealnej im. Bożydara Widoeskiego przy Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk.

więcej...

Pokaz slajdów [PowerPoint]

dr Iwona Łuczków

Prof. Jan Miodek w roli detektywa, kosmonauta lądujący na Wieży Matematycznej i żołnierze Wehrmachtu zastygający w bezruchu na korytarzu gmachu głównego… Zobaczcie!

  

 więcej...

dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Ten konkurs stał się ulubionym przedsięwzięciem studentów IFS, który gromadzi i jednoczy tłumy naszych studentów oraz absolwentów (niektórzy przychodzą z dziećmi), a także miłośników utworów tak innych od tych, które królują w dzisiejszym świecie...

więcej...

Fotokronika

dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich studentów pierwszego roku (1 i 2 stopnia oraz doktoranckich), którzy nie brali udziału w przedmiotowym szkoleniu w terminie 15.10.15r.-31.1.2016r. oraz rozpoczynających naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY) zostanie prowadzone w trybie nauczania na odległość w terminie od 15 marca do 30 czerwca 2016 r.

Zobacz szczegóły
The training in the field of occupational health and safety and fire protection

Dawid Piekarski
Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Ppoż.