W związku z nieobecnością dr Sylwii Wójtowicz-Marszał, Z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych (spowodowaną chorobą), wszystkie podania w zastępstwie opiniuje dr Agnieszka Kołodziej, Z-ca Dyrektora ds. programowych i organizacyjnych.

Podania można składać bezpośrednio u dr A. Kołodziej lub w sekretariacie IFS.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

wszystkich chętnych zapraszam na spotkanie organizacyjne z opiekunem praktyk zawodowych w czwartek 17 października o 14.45 do sali 301.
(Ogłoszenie jest skierowane głównie do studentów drugiego i trzeciego roku, ale osoby dopiero rozpoczynające studia również mile widziane)

Dr M. M. Borowski

Szanowni Państwo,

z uwagi na moją nieobecność spowodowaną zwolnieniem lekarskim (09-16.10.2019r.) proszę o pozostawianie podań w Sekretariacie.
Podania będą odpowiednio zaopiniowane (w miarę możliwości) w ciągu kilku dni lub po moim powrocie.
Ważne jest, aby podanie zostało złożone w Sekretariacie z datą nieprzekraczającą regulaminowych terminów.
W sytuacjach pilnych proszę o kontakt mailowy.
Proszę też o dokładne wypełnianie podań, adresowanie ich oraz podpisywanie.
W przypadku IOS podanie powinno być wypełnione zgodnie z legendą widniejącą na ostatniej stronie.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Uprzejmie informuję że do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu bloku translatorycznego konieczne jest zaliczenie wszystkich zajęć podanych w poniższej tabelce.

BLOK TRANSLATORYCZNY

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

termin zapisów na zajęcia zostaje wydłużony od dnia 07.10.2019 (po godz. 15:00) do 14.10.2019 (do godz.23:59).
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją na zajęcia, wynikających z natury technicznej, prosimy o zapisywanie się na przedmioty bezpośrednio u pana informatyka. W sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt z dyrekcją.


Z powodu zbyt małej liczby osób zainteresowanych następujące przedmioty opcyjne nie zostały uruchomione:
- Wstęp do terminoznawstwa (prof. P. Jóźwikiewicz);
- Historia języka czeskiego (dr J. Malicki).

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przypominam, że podania dotyczące

-  IOS (forma eksternistyczna studiów)
- uznawania (przepisywania) ocen
-  wpisu na wyższy semestr z deficytem punktowym
- zmiany grup 
mogą być składane do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. 
Podania (oprócz zgody na zmianę grupy) należy kierować do Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiły Staniów, prof. nadzw. UWr. 
Wcześniej podania muszą być zaopiniowane przez zastępcę dyrektora IFS ds. dydaktyki dr Sylwię Wójtowicz-Marszał.
W wyżej wymienionych sprawach proszę zgłaszać się do gab.113 lub zostawiać podania w Sekretariacie. 
Proszę korzystać ze wzorów podań (zakładka Studia)

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,
została dodana dodatkowa grupa z przedmiotu opcyjnego "Źródła informacji w pracy slawisty" - środa, godz. 8:00. Zapisy możliwe po godz. 15:00 (03-10-2019r.).

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przy zapisach na zajęcia opcyjne studenci mogą korzystać z ofert zajęć opcyjnych proponowanych wszystkim filologom w IFS, jeśli pozwala na to harmonogram i pojemność sali.  W celu sprawdzenia dostępności przedmiotu należy sprawdzać harmonogramy zajęć poszczególnych filologii, które znajdują się na stronie IFS w zakładce "studia".

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

studenci 6. grupy PNJR (filologia rosyjska) powinni dopisać się do zajęć:

Wstęp do językoznawstwa, Wstęp do literaturoznawstwa, Etyka pracy naukowej

do jednej z dostępnych w rejestracji grup 1-5.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, oferta zimowa zajęć opcyjnych dla studiów II stopnia (magisterskich) została poszerzona o dwa przedmioty literaturoznawczo-kulturowe.
Przypominam, że studenci studiów II stopnia nie mogą zapisywać się na przedmioty z oferty dla studiów I stopnia (licencjackich) z uwagi na odmienne efekty uczenia się.

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Kandydaci,

w związku z decyzją JM Rektora nie zostanie uruchomiona druga tura rekrutacji na studia magisterskie wszystkich kierunków oferowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej.

Osoby, które chciałyby jeszcze na nie aplikować muszą zwracać się indywidualnie z podaniami do JM Prorektora prof. Ryszarda Cacha i prosić o przyjęcie na studia II stopnia.

Podania, najpierw zaopiniowane przez wicedyrektora ds studenckich w IFS dr Sylwię Wójtowicz, należy składać w Dziale Nauczania UWr (gmach główny, pok. 238).

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr
przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi lektoratów języka obcego zachodniego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz o terminach testów kwalifikacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia przyjętych na studia w roku 2019/2020.

Filologia chorwacka z językiem serbskim

Filologia czeska

Filologia rosyjska

Filologia ukraińska, specjalność ukrainistyka

Filologia ukraińska, specjalność filologia ukraińska z językiem angielskim

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o szkoleniu wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2019/2020.

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych


Szczegółowe informacje

Czytaj więcej: Obowiązkowe szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Wydział Filologiczny