Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkowym szkoleniem wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, uprzejmie proszę zapoznać się z dodatkowymi informacjami przekazanymi przez p. Dawida Piekarskiego ‒ Kierownika Działu BHP oraz Ochrony Ppoż.

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: od 1 października do 30 listopada 2018 r.

Instrukcja logowania (w języku polskim i angielskim):

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 2018.19

ATTENTION FIRSTYEAR STUDENTS of academic year 2018.2019

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

zapisy na WF będą przeprowadzone w terminie 01-03 października 2018 r.,  w godzinach 8:00-22:00.
Korekta zapisów w terminie 17-19 października 2018 r., w godzinach 8:00-22:00.

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Wydział Filologiczny