Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera

Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
więcej...

Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziałowy ds. "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym
dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr odbędzie się 28 września 2016 r. w Oratorium
Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego w godz. 12:15 - 13:15 (filologia rosyjska, filologia czeska, filologia serbska i chorwacka, ukrainistyka z anglistyką, studia środkowo-wschodnioeuropejskie).

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Rejestracja (w USOSweb) na zajęcia w semestrze zimowy 2016/17

II i III rok (st.lic.), II rok (st.mag.):

od 19.09.2016 (godz. 18:40)
do 25.09.2016 (godz. 23:59)

 I rok (st.lic.), I rok (st.mag.); (+ dla pozostałych II tura/ korekty):
od 01.10.2016 (godz. 18:40)
do 06.10.2016 (godz. 23:59)

Uwaga I rok: login do systemu USOSweb otrzymają Państwo na prywatny adres e-mail, podany podczas rekrutacji. Prosimy o cierpliwość.

Zarządzenie Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim.

Małgorzata Lipska
Dział Organizacyjny

Trwa rekrutacja na Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej. W ofercie również nowy kierunek  ̶  Tłumaczenia poświadczone, język rosyjski. Zapraszamy!

Plakat

dr Bogumił Gasek
koordynator studiów z ramienia IFS