dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Ewaluacja semestr zimowy 2015/2016:
- wzór ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych po semestrze zimowym r. akad. 2015/2016;
- list skierowany do Studentów;
- list skierowany do Pracowników (etatowych, zewnętrznych, doktorantów prowadzących w mijającym semestrze zajęcia dydaktyczne).

Z wyrazami szacunku oraz podziękowaniem za współpracę

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. studiów niestacjonarnych oraz jakości kształcenia

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UWr nr 259/2015 z dnia 17 listopada w sprawie dokumentacji przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego informuję, że już w nadchodzącej sesji zimowej roku ak. 2015/16 nie będzie wymagane dokonywanie wpisów w indeksach.
Podstawową formą dokumentowania przebiegu studiów, czyli osiągnięć studenta w poszczególnych semestrach, jest na Wydziale Filologicznym wpis do USOS (pkt. 14 Uchwały). Student może uzyskiwać wpisy do indeksu, który pozostaje jego własnością i jest dodatkowym potwierdzeniem otrzymania oceny (pkt. 15 Uchwały).

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz
Z-ca dyrektora ds. programowych

Rejestracja (w USOSweb) na zajęcia w semestrze letnim 2015/16
od (godz. 18:40) 15.02.2016 (pn)
do (godz. 23:59) 18.02.2016 (czw)


Semestr letni – zajęcia dydaktyczne od: 22.02.2016
- II tura/ korekty:
od (godz. 18:40) 7.03.2016 (pn)
do (godz. 23:59) 12.03.2016 (so)

dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych