Szanowni Państwo,

informacje o zapisach na testy i na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych filologii czeskiej, filologii rosyjskiej, filologii serbskiej i chorwackiej oraz filologii ukraińskiej przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019 znajdą Państwo w załączniku poniżej.

fil. czeska, rosyjska, serbska i chorwacka, ukraińska II st.

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

studenci I stopnia studiów stacjonarnych filologii czeskiej, filologii rosyjskiej, filologii serbskiej i chorwackiej oraz filologii ukraińskiej przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019 są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego). W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Szczegółowe informacje o terminach testów kwalifikacyjnych znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Filologia czeska

Filologia rosyjska

Filologia serbska i chorwacka

Filologia ukraińska

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych filologii ukraińskiej z językiem angielskim przyjęci na studia w roku 2018/2019 mogą fakultatywnie uczęszczać przez dwa semestry na lektorat języka angielskiego. Studenci zainteresowani uczęszczaniem na lektorat powinni przystąpić do testu kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje o terminach testu kwalifikacyjnego znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Filologia ukraińska z językiem angielskim

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Wydział Filologiczny