Uniwersytet Wrocławski www.ifs.uni.wroc.pl Napisz do nas Uniwersytet Wrocławski

Dziś (wtorek, 05 maja 2015r.) obchodzimy imieniny Irydy, Tamary, Waldemara.

Aktualności


Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej
ma zaszczyt zaprosić na
XII Międzynarodową Konferencję Naukową
pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dra hab. Marka Bojarskiego

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich
„STAROŚĆ”


Konferencja odbędzie się w dniach
14 – 15 maja 2015 r.
w Auli Leopoldyńskiej
oraz
w Instytucie Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9PROGRAM
KOMITET ORGANIZACYJNY

U W A G A!

Centrum Języka Rosyjskiego IFS UWr informuje, że w dniach 21-26 września 2015 r. w Warnie (Bułgaria) odbędzie IV Międzynarodowy Festiwal Studencki „Druzja! Prekrasien nasz sojuz!”, w którym mogą wziąć udział studenci różnych kierunków, władający językiem rosyjskim co najmniej na poziomie B1. Podobnie jak w ubiegłym roku reprezentacja naszego Uniwersytetu będzie liczyć 10 osób (9 studentów + 1 opiekun).
Szczególnie mile widziane są osoby śpiewające, muzykujące, z „lekkim piórem”. Zgłoszenia prosimy składać osobiście w Centrum (ul. Pocztowa 9, pok. 407) lub drogą elektroniczną: centrumjr@uni.wroc.pl. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 20.05.2015 r.
Pozostałe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w festiwalu, a także jego program są dostępne na stronie internetowej IFS: www.ifs.uni.wroc.pl (zakładka Centrum Języka Rosyjskiego) oraz na stronie CJR UWr: www.centrumjr.uni.wroc.pl
Prof. UWr. dr hab. Krzysztof Kusal
Kierownik Centrum Języka Rosyjskiego

KOLORY PRAWOSŁAWIA – POLSKA

To wystawa wyjątkowa. Zdjęcia pochodzą z portalu społecznościowego ORTHPHOTO, który tworzą fotograficy amatorzy i profesjonaliści z całego świata. Przedstawiamy państwu 55 zdjęć wybranych spośród 200. Zdjęcia zabierają w podróż opowiadającą o kolorach Prawosławia w Polsce widzianą obiektywem i sercem jednocześnie: cerkiew, obrzędy religijne, barwne postacie, duchowieństwo i wierni.

Honorowym patronatem wystawę objął Prezydent Polski Bronisław Komorowski. Wystawa zwiedziła wiele Europejskich krajów i wszędzie była przyjęta z niezwykłym entuzjazmem. Gościła między innymi na Ukrainie i Białorusi, Gruzji, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Rumunii. Wystawę mogli również zobaczyć mieszkańcy wielu miast i miejscowości w Polsce. Kolory prawosławia miały również swoją odsłonę w Parlamencie Europejskim.

Teraz mają zaszczyt gościć w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac!

plakat
prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
Dyrektor IFS

W dniu 6 maja 2015 r. (środa)
przeprowadzone zostaną
zajęcia i konsultacje czwartkowe.

7 maja 2015 r. (czwartek)
jest dniem rektorskim – Juwenalia.
W tym dniu nie ma zajęć i konsultacji.

W dniu 11 maja 2015 r. (poniedziałek)
przeprowadzone zostaną
zajęcia i konsultacje piątkowe.
Sekretariat IFS

granty dla doktorantów i młodych naukowców

Do dnia 11.05.2015 można składać wnioski o granty na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Formularz wniosku oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Wydziału Filologicznego www.wfil.uni.wroc.pl (zakładka nauka / granty / konkurs projektów badawczych). Na stronie internetowej Wydziału znajdują się również regulamin konkursu oraz jego szczegółowe zasady. Wyniki konkursu (lista osób/zespołów, które otrzymają finansowanie wraz z wysokością kwot) zostaną ogłoszone w dniu 04.06.2015 na tej samej stronie internetowej.

Ze względu na zmianę sposobu naliczania tej części dotacji statutowej, która przeznaczona jest na finansowanie badań młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, łączna suma, jaką Wydział otrzymał na tegoroczną edycję konkursu jest niższa od zeszłorocznej. Maksymalne kwoty, o jakie mogą ubiegać się wnioskodawcy, zostały w związku z tym zmniejszone do 15 000 zł dla młodych naukowców i 8 000 zł dla doktorantów.
Sekretariat IFS

XIV Konkurs Piosenki Słowiańskiej

XIV Konkurs Piosenki Słowiańskiej
organizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
Biuro Współpracy Międzynarodowej
oraz Ośrodek Kultury i Sztuki
pod patronatem JM Rektora UWr oraz Dziekana Wydziału Filologicznego
odbędzie się 25 maja (poniedziałek) 2015 roku
o godzinie 17.00 w Oratorium Marianum
Szczegółowe informacje
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

nowe zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych

Obowiązują nowe zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Dostęp do systemu APD: https://apd.uni.wroc.pl

Login i hasło: jak w USOSweb

http://www.wfil.uni.wroc.pl/dyplomowanie
Sekretariat IFS

Rekrutacja na Program MOST

Rekrutacja na Program MOST
od 15 kwietnia do 15 maja

Platkat
Sekretariat IFS

kurs języka rosyjskiego

Trwa nabór na kurs języka rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Szczegóły na nowo otwartej stronie internetowej Centrum Języka Rosyjskiego: www.centrumjr.uni.wroc.pl
Prof. UWr. dr hab. Krzysztof Kusal
Kierownik Centrum Języka Rosyjskiego
 

Odwiedziny:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba
Aktualizacja:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba

Przejdź do początku strony
bohemistykabohemistyka