Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie
Falling Walls Lab

Studentów studiów licencjackich (do 10 lat od ukończenia) magisterskich (do 7 lat od ukończenia), doktoranckich i doktorów (do 5 lat od ukończenia doktoratu), aktualnych doktorantów i postdoków, a także młodych przedsiębiorców, twórców start-upów i pomysłodawców ciekawych rozwiązań biznesowych zapraszamy do udziału w konkursie nowatorskich talentów Falling Walls Lab Wrocław, który odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim.

 więcej...

dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

       Z głębokim żalem zawiadamiamy,  że 15 lipca 2016 r. w wieku 88 lat zmarł prof. Michał Łesiów pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  wybitny językoznawca, wychowawca wielu pokoleń slawistów.
       Profesor Michał Łesiów w swej pracy naukowej związany był również z Uniwersytetem Harwardzkim w Cambridge, Uniwersytetem Minnesockim w Minneapolis, Uniwersytetem T. Szewczenki w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie, Ukraińskim Wolnym Uniwersytetem w Monachium, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.
       Przez kilka kadencji Profesor Łesiów był członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN, przewodniczącym Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy Oddziale PAN w Lublinie, członkiem Ukraińskiej Wolnej Akademii Nauk USA, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów, Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki.
       Zainteresowania naukowe Profesora skupiały się głównie wokół dialektologii, onomastyki, historii języka i folklorystyki; był autorem ponad 800 publikacji, w tym 5 książek, ponad czterystu prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym, poświęconych głównie językowi ukraińskiemu i polsko-ukraińskim związkom językowym.
       Profesor Łesiów pełnił wiele funkcji akademickich (m.in. dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS), w 1991 r. został pierwszym kierownikiem Zakładu Filologii Ukraińskiej w UMCS, wkrótce potem zaś powierzono mu kierownictwo nowo utworzonej Katedry Języków Słowiańskich KUL; wchodził w skład rad naukowych wielu instytucji, był także członkiem kolegiów redakcyjnych liczących się czasopism.
       Za zasługi naukowe i dydaktyczne Profesor Michał Lesiów odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przyznał mu medal „Pro Ecclesia et Pontifice".

Dyrekcja Instytutu Filologii Słowiańskiej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego prosi studentów pierwszego roku (2016/2017) o zapoznanie się z zasadami zaliczania lektoratu:

- FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA ( CZESKA, ROSYJSKA, SERBSKA i CHORWACKA,UKRAIŃSKA );

- FILOLOGIA , specjalność UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ; (lektorat od DRUGIEGO roku)

- Studia II stopnia - TRYB STACJONARNY;

- STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE.

dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Rejestracja (w USOSweb) na zajęcia w semestrze zimowy 2016/17

od 19.09.2016 (godz. 18:40)
do 25.09.2016 (godz. 23:59)

 I rok (+ dla pozostałych II tura/ korekty):
od 01.10.2016 (godz. 18:40)
do 09.10.2016 (godz. 23:59)

dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

II edycja konkursu fotograficznego
2016
„Wakacje w studenckim obiektywie"
W tym roku pod tytułem:

OBLICZA EUROPY ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu fotograficznego
" Wakacje w studenckim obiektywie ".
Organizatorem konkursu jest Zakład Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szerokiego grona studentów różnych kierunków wyższych uczelni.
Termin/czas trwania konkursu: VII – IX 2016r.

CZEKAJĄ NA WAS ATRAKCYJNE NAGRODY :-)

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

dr Katarzyna Chrobak

Trwa rekrutacja na Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej. W ofercie również nowy kierunek  ̶  Tłumaczenia poświadczone, język rosyjski. Zapraszamy!

Plakat

dr Bogumił Gasek
koordynator studiów z ramienia IFS

Prof. Jan Miodek w roli detektywa, kosmonauta lądujący na Wieży Matematycznej i żołnierze Wehrmachtu zastygający w bezruchu na korytarzu gmachu głównego… Zobaczcie!

  

 więcej...

dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych