Zapraszam na spotkanie informacyjne dla studentów III roku filologii rosyjskiej, które odbędzie się 8 listopada 2016r.  (wtorek) o godz. 15.00 w sali 101.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

 

dr Joanna Kula, opiekun III roku filologii rosyjskiej

Dni rektorskie:

- 31 października 2016 r. (poniedziałek)

- 2 listopada 2016 r. (środa)

15 listopada 2016 r. (wtorek) - Święto Uniwersytetu

W tych dniach nie ma zajęć i konsultacji.

 

1 listopada 2016 r. (wtorek) - ŚWIĘTO

11 listopada 2016 r. (piątek) - ŚWIĘTO

Informujemy o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich  doktoranckich).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2016.17
UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016.17

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera

Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
więcej...

Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziałowy ds. "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Wydział Filologiczny