22 grudnia 2018 r. – 2 stycznia 2019 r.

W tych dniach nie ma zajęć i konsultacji.

Obowiązkowe szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Informacja dla studentów I roku (studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich) studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2018/2019.


Instrukcja logowania (w języku polskim i angielskim):

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 2018.19

ATTENTION FIRSTYEAR STUDENTS of academic year 2018.2019

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Przedmiot Rynek pracy dotyczy studentów II. roku studiów pierwszego stopnia.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie przedmiot:
http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/

informator Rynek pracy

 dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Przypominamy studentom o obowiązku podpinania WSZYSTKICH przedmiotów, opcji, warunków, różnic programowych realizowanych w danym semestrze.

USOSWeb: DLA STUDENTÓW > MOJE STUDIA > PODPIĘCIA
Przedmioty można podpinać: 03.01.2019 r. 00:00 - 17.01.2019 23:59

Więcej...

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Wydział Filologiczny