Uniwersytet Wrocławski www.ifs.uni.wroc.pl Napisz do nas Uniwersytet Wrocławski

Dziś (piątek, 30 stycznia 2015r.) obchodzimy imieniny Martyny, Macieja, Teofila.

Aktualności


usos

Uwaga studenci!
przypominam, że podstawą zaliczenia semestru zimowego jest w tym roku akademickim komplet wpisów z zaliczeń i egzaminów w indeksie oraz w systemie USOS. Indeksy należy składać w dziekanacie Wydziału Filologicznego do 28 lutego.
W tym semestrze protokoły zaliczeń będą otwarte do 23 lutego, protokoły egzaminów: do 16 lutego (I termin) i do 23 lutego (II termin).
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Ankieta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas zbliżającej się sesji będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.
Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.
więcej
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
dr hab. Igor Borkowski prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ 2015/2016

UWAGA!
Trwa rekrutacja studentów na studia w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2015/2016.
Dokumenty należy złożyć do 10 lutego 2015 r. u koordynatorów programu:

dr Lenki Ptak (p.212) - studenci FILOLOGII CZESKIEJ I FILOLOGII SERBSKIEJ I CHORWACKIEJ

dr Joanny Kuli (p.217) – studenci FILOLOGII ROSYJSKIEJ I FILOLOGII UKRAIŃSKIEJ

Więcej informacji
dr Lenka Ptak

UWAGA STUDENCI I ROKU

UWAGA STUDENCI I ROKU
(pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) w roku akademickim 2014/2015 : szkolenie wstępne BHP dla studentów tylko w formie e-learningu

Szanowni Państwo,
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zostało przedłużone do 31 stycznia 2015r. JEST TO OSTATECZNY TERMIN ODBYCIA PRZEDMIOTOWEGO SZKOLENIA.
Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.
Szkolenie wstępne bhp dla studentów I roku Uniwersytetu Wrocławskiego jest dostępne na stronie https://speno.uni.wroc.pl
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.
Sekretariat IFS

wystawa fotografii o. Sofroniusza

Zapraszamy na wystawę fotografii o. Sofroniusza- mnicha monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.
Zafascynowany od dziecka fotografia analogową, stale szuka innych form wyrazu tematów go otaczających.
Wykonana własnoręcznie, przez autora camera obscura jest narzędziem rejestracji otaczającej go rzeczywistości, którą można zobaczyć na przedstawionych fotografiach.

plakat
prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
Dyrektor IFS

Uwaga Studenci

Uniwersytet Państwowy w Petersburgu organizuje w terminie 15.07.2015 r. - 29.07.2015 r. letni kurs języka rosyjskiego dla studentów na wszystkich poziomach zaawansowania.
W ramach kursu proponuje się 4 godziny ćwiczeń językowych codziennie oraz wykłady z zakresu realioznawstwa i kultury rosyjskiej.
Program kulturalny, realizowany w dni wolne od zajęć (sobota, niedziela), przewiduje zwiedzanie muzeów Petersburga, wyjście do teatru oraz wycieczki do Peterhofu i Carskiego Sioła.
Koszt kursu, który obejmuje także transport, nocleg w Wilnie w drodze powrotnej, akademik ze śniadaniem, wizę i ubezpieczenie wynosi 2.350 złotych.
Zaliczkę w wysokości 1000zł należy wpłacić do końca lutego 2015 r. na konto, którego numer podamy w najbliższym czasie.
Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy na kurs językowy przyjmuje Krzysztof Bałaban przez adres e-mail: krzysztofbalaban [na] o2.pl
Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr
prof. dr hab. Anna Paszkiewicz

UWAGA!

Trwa nabór na kurs języka rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Szczegóły na nowo otwartej stronie internetowej Centrum Języka Rosyjskiego: www.centrumjr.uni.wroc.pl
Prof. UWr. dr hab. Krzysztof Kusal
Kierownik Centrum Języka Rosyjskiego

Procedura przepisywania ocen

Informacja od Pani Prodziekan ds. dydaktycznych prof. Bogumiły Staniów:

Procedura przepisywania ocen

Studenci, którzy chcieliby uzyskać uznanie przedmiotu zaliczonego w poprzednich latach na innym kierunku/uczelni (potocznie określane jako przepisanie oceny) powinni napisać w tej sprawie podanie do prodziekana ds. dydaktycznych, zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych. Należy wskazać przedmiot, jego pochodzenie i kod USOS. więcej
Sekretariat IFS
 

Odwiedziny:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba
Aktualizacja:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba

Przejdź do początku strony
bohemistykabohemistyka