Uniwersytet Wrocławski www.ifs.uni.wroc.pl Napisz do nas Uniwersytet Wrocławski

Dziś (czwartek, 02 października 2014r.) obchodzimy imieniny Racheli, Sławy, Teofila.

Aktualności


FILOLOGIA UKRAIŃSKA: Studenci I roku studiów licencjackich podczas II tury rejestracji na zajęcia powinni wybrać poniższe przedmioty z zapisów na innych filologiach:
- Wstęp do językoznawstwa
- Etyka pracy naukowej
- Wstęp do filologii słowiańskiej
- Wstęp do literaturoznawstwa
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

PIERWSZE DNI STUDENTA
I roku studiów I stopnia (licencjackich)
studiów stacjonarnych

Szkolenie BHP dla studentów I lic. odbędzie się w formie e-learningu.
Wszyscy studenci dostaną informacje na swojego e-maila w późniejszym terminie.
Sekretariat IFS

1 października 2014 r. (środa)
Dzień rektorski - UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
W tym dniu nie ma zajęć i konsultacji.
Sekretariat IFS

STUDENCI
II i III roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
i II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich)
studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

rozpoczynają zajęcia dydaktyczne 2 października 2014 r. (czwartek).
Sekretariat IFS

Aktualne obciążenie doktorantów
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

UWAGA!
Trwa nabór na Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Języka Rosyjskiego.
Szczegóły: http://www.ifs.uni.wroc.pl/podypolomowe.php?pod=tR
kierownik SPdTUiPJR
dr B. Gasek

studia w Moskwie

Studentów zakwalifikowanych na semestralne studia w Instytucie im. Puszkina w Moskwie uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2014/2015 (semestr zimowy i letni) wyjazdy zostały odwołane.
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Zapisy na wychowanie fizyczne

Zapisy na WF w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 odbywają się drogą elektroniczną na stronie: www.zapisy.uni.wroc.pl w dniach: 29.09.2014 r. (poniedziałek) – 30.09.2014 r. (wtorek) w godz. 8.00 do 22.00
Korekta (w razie pomyłki i chęci zmiany): 14.10.2014 r. (wtorek) – 15.10.2014 r. (środa) w godz. 8.00 do 22.00.
Zajęcia dydaktyczne zaczynają się 2.10.2014 r.

Zapisy na wychowanie fizyczne
Sekretariat IFS

Akademia Rozwoju

ZARZĄDZENIE Nr 106/2014
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 września 2014 r.
wprowadzające Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
Sekretariat IFS

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym

Rejestracja (w USOSweb) na zajęcia
w sem. zimowym w r. akad. 2014/15

Rejestracja na zajęcia - od 22 września do 28 września 2014 r.
II tura/korekty - od 20 października do 26 października 2014 r.

Studenci I roku st. licencjackich nie biorą udziału podczas I tury rejestracji. Uczęszczają oni w zajęciach zgodnie ze sztywnym przyporządkowaniem do grup ćwiczeniowych. Listy podziału na grupy przygotuje Komisja Rekrutacyjna IFS.

Zobacz szczegóły

immatrykulacja

Uprzejmie informuję, że uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym dla nowoprzyjętych studentów Wydziału Filologicznego odbędzie się 2 października 2014r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
godz. 11:00 – 12:30
filologia rosyjska, filologia czeska, filologia ukraińska, filologia serbska i chorwacka
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

I rok 2014/2015-lektoraty

Informacje dla studentów stacjonarnych przyjętych w roku akademickim 2014/2015 na studia I stopnia i studia II stopnia.
1) fil. słowiańska ( studia I stopnia- termin testów kwalifikacyjnych)
2) Studia stacjonarne II stopnia

szczegółowe informacje
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

UWAGA STUDENCI OSTATNICH LAT

Zasady rejestracji prac dyplomowych
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

REAKTYWACJA NA STUDIA

INFORMACJA O REAKTYWACJI NA STUDIA
I POWTARZANIU PRZEDMIOTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Dotyczy
Studentów II roku studiów II stopnia
szczegółowe informacje
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szkolenia z bhp

Szkolenia wstępne z zakresu bhp, organizowane dla wszystkich studentów i doktorantów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim, od roku akademickiego 2014/2015 będą prowadzone systemem e -learningu.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. tel.: 375 2489/2922
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Procedura przepisywania ocen

Informacja od Pani Prodziekan ds. dydaktycznych prof. Bogumiły Staniów:

Procedura przepisywania ocen

Studenci, którzy chcieliby uzyskać uznanie przedmiotu zaliczonego w poprzednich latach na innym kierunku/uczelni (potocznie określane jako przepisanie oceny) powinni napisać w tej sprawie podanie do prodziekana ds. dydaktycznych, zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych. Należy wskazać przedmiot, jego pochodzenie i kod USOS. więcej
Sekretariat IFS
 

Odwiedziny:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba
Aktualizacja:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba

Przejdź do początku strony
bohemistykabohemistyka