Uniwersytet Wrocławski www.ifs.uni.wroc.pl Napisz do nas Uniwersytet Wrocławski

Dziś (niedziela, 30 sierpnia 2015r.) obchodzimy imieniny Benona, Jowity, Szczęsnego.

Aktualności


Prof. Jan Sokołowski członkiem zagr. Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk

17.06.2015 r. Macedońska Akademia Nauk i Sztuk (Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite) wybrała do grona swych członków zagranicznych prof. Jana Sokołowskiego z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prof. Sokołowski jest językoznawcą slawistą, rusycystą i macedonistą.
Jest kierownikiem Zakładu Języka Rosyjskiego i utworzonej w 2010 roku Pracowni Macedonistyki, jedynej tego typu placówki w Polsce.

więcej...
dr Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak
Zastępca dyrektora ds. ogólnych

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja (w USOSweb) na zajęcia
w r. akad. 2015/16

- sem. zimowy 2015/16:
od (godz. 18:40) 23.09.2015 (śr)
do (godz. 23:59) 27.09.2015 (nd)
Semestr zimowy – zajęcia dydaktyczne od: 01.10.2015
- I rok:
od (godz. 18:40) 14.10.2015 (śr)
do (godz. 23:59) 18.10.2015 (nd)

- sem. letni 2015/16:
od (godz. 18:40) 15.02.2016 (pn)
do (godz. 23:59) 18.02.2016 (czw)
Semestr letni – zajęcia dydaktyczne od: 22.02.2016
- II tura/ korekty:
od (godz. 18:40) 7.03.2016 (pn)
do (godz. 23:59) 12.03.2016 (so)

Ranking Uczelni Akademickich 2015

Drodzy studenci i kandydaci na studia!
Ukazał się Ranking Uczelni Akademickich 2015 miesięcznika Perspektywy. Czasopismo i sam ranking stanowią istotne źródło orientacji w tym, co dzieje się na rynku edukacyjnym. Ranking obiektywnie pokazuje pozycjonowanie naszych kierunków w odniesieniu do regionalnej konkurencji. Lokata Wydziału Filologicznego dobrze świadczy o wysokiej jakości naszej oferty dydaktycznej.

Ranking dostępny jest na stronie: www.perspektywy.pl
dr hab. Igor Borkowski, prof. nadzw. UWr

Egzamin licencjacki

Studenci, którzy będą zdawali egzamin licencjacki 1 lipca 2015 roku, muszą złożyć w dziekanacie indeksy do 29 czerwca 2015 roku.
Studenci, którzy będą zdawali egzamin licencjacki 8 lipca 2015 roku, są zobowiązani do złożenia indeksów w dziekanacie do 3 lipca 2015 roku.
Terminy te dotyczą również wpisania przez prowadzących ocen do systemu USOS.
dr Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak
Zastępca dyrektora ds. ogólnych

Terminarz USOS – Przypomnnienie

Przypomninamy wszystkim prowadzącym zajęcia o tym, że tylko do 9. 06. 2015 można wpisywać do protokołów USOS oceny z zaliczeń i egzaminów w terminie zerowym studentom ostatnich etapów studiów (czyli trzeciego roku studiów I stopnia i drugiego roku studiów II stopnia). Jest to szczególnie ważne dla terminowego zaliczenia ostatniego semestru przez osoby, które będą zdawały egzaminy dyplomowe w czerwcu i w pierwszych dniach lipca. Następne protokoły zamkną się 3 lipca i dopiero wtedy będzie możliwe zaliczenie semestru letniego. Przypominam również, że studenci, którzy będą korzystali z sesji poprawkowej, będą również wtedy mieli możliwość uzyskania ocen z zaliczeń (seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń, lektoratów) i nie muszą w tej sprawie pisać odrębnych podań.

Terminarz USOS
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr
prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Filologiczny UWr

XIV Konkurs Piosenki Słowiańskiej – nagrody przydzielone!

25 maja 2015 roku w Oratorium Marianum publiczność, tak licznie zgromadzona, miała możliwość wysłuchania czternastu uczestników walczących o nagrody: JM Rektora, Dziekana Wydziału Filologicznego, Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Dyrekcji IFS. Walczących to jednak słowo na wyrost. Występujący studenci, jak twierdzi główna organizatorka – dr Wiesława Zybura, a i sami śpiewający studenci, czuli się zaszczyceni możliwością zaprezentowania swoich możliwości wokalno-instrumentalnych na scenie Sali Muzycznej w obecności najwyższych władz uniwersyteckich - rektora UWr prof. Marka Bojarskiego, prorektorów – prof. Adama Jezierskiego i prof. Grzegorza Hryciuka, Kanclerza UWr Ryszarda Zukowskiego, byłych prorektorów – prof. Ryszarda Cacha i prof. Teresy Łoś-Nowak, dyrektor IFS prof. Anny Paszkiewicz, swoich wykładowców i doktorantów z Instytutu Filologii Słowiańskiej, swoich kolegów z grup ćwiczeniowych oraz miłośników piosenki słowiańskiej.
Szczegółowe informacje
dr Wiesława Zybura
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Język rosyjski w biznesie

Trwa nabór na Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej, specjalność: Język rosyjski w biznesie
http://www.ifa.uni.wroc.pl/legis/?page_id=803

plakat
dr Bogumił Gasek

KOLORY PRAWOSŁAWIA – POLSKA

To wystawa wyjątkowa. Zdjęcia pochodzą z portalu społecznościowego ORTHPHOTO, który tworzą fotograficy amatorzy i profesjonaliści z całego świata. Przedstawiamy państwu 55 zdjęć wybranych spośród 200. Zdjęcia zabierają w podróż opowiadającą o kolorach Prawosławia w Polsce widzianą obiektywem i sercem jednocześnie: cerkiew, obrzędy religijne, barwne postacie, duchowieństwo i wierni.

Honorowym patronatem wystawę objął Prezydent Polski Bronisław Komorowski. Wystawa zwiedziła wiele Europejskich krajów i wszędzie była przyjęta z niezwykłym entuzjazmem. Gościła między innymi na Ukrainie i Białorusi, Gruzji, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Rumunii. Wystawę mogli również zobaczyć mieszkańcy wielu miast i miejscowości w Polsce. Kolory prawosławia miały również swoją odsłonę w Parlamencie Europejskim.

Teraz mają zaszczyt gościć w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac!

plakat
prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
Dyrektor IFS

kurs języka rosyjskiego

Trwa nabór na kurs języka rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Szczegóły na nowo otwartej stronie internetowej Centrum Języka Rosyjskiego: www.centrumjr.uni.wroc.pl
Prof. UWr. dr hab. Krzysztof Kusal
Kierownik Centrum Języka Rosyjskiego

Procedura przepisywania ocen

Informacja od Pani Prodziekan ds. dydaktycznych prof. Bogumiły Staniów:

Procedura przepisywania ocen

Studenci, którzy chcieliby uzyskać uznanie przedmiotu zaliczonego w poprzednich latach na innym kierunku/uczelni (potocznie określane jako przepisanie oceny) powinni napisać w tej sprawie podanie do prodziekana ds. dydaktycznych, zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych. Należy wskazać przedmiot, jego pochodzenie i kod USOS. więcej
Sekretariat IFS
 

Odwiedziny:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba
Aktualizacja:
liczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczbaliczba

Przejdź do początku strony
bohemistykabohemistyka