Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 18.02.2019 o godz.15:00 i potrwa do 19.02.2019, do godz.23:59. Druga tura rejestracji na zajęcia rozpocznie się 21.02.2019 o godz.15:00 i zostanie przeprowadzona do dnia 28.02.2019, do godz.23:59.
Zapisy na zajęcia realizowane w semestrze są obowiązkiem każdego studenta studiów stacjonarnych i są dokonywane z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb. Może zdarzyć się sytuacja, że nie wszyscy studenci uzyskają możliwość zapisów w I.turze rejestracji na zajęcia.

Informacja dodatkowa:
1) W rejestracji nie biorą udziału studenci FILOLOGII ROSYJSKIEJ - studia niestacjonarne, tryb zaoczny.
2) W przypadku, jeżeli wybrany przedmiot opcyjny po I.turze zapisów nie uzyskaja wymaganego dolnego limitu uczestników, ustalonego przez Dziekana Wydziału Filologicznego, to nie zostanie uruchomiony.


dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą sesją egzaminacyjną przypominam:
- o zaliczaniu przedmiotów do końca semestru, w uzasadnionych przypadkach – za zgodą dyr. ds. dydaktycznych – studenci mogą ubiegać się o zaliczenie przedmiotu w trakcie sesji;  
-   o konieczności  uzyskania wpisu ocen do systemu USOS w terminie podstawowym lub dodatkowym;
-  o konieczności kontrolowania kompletności i prawidłowości wpisów ocen na indywidualnych kontach;
- o konieczności kontrolowania  liczby uzyskanych pkt. ECTS i sprawdzenie ich zgodności w systemie USOS z punktacją przypisaną do przedmiotów w programie oraz na liście przedmiotów do wyboru ;  
- I rok studiów bezwzględnie musi uzyskać nie mniej niż 30 ECTS; uzyskanie mniejszej liczby punktów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy studentów;
-  sesja poprawkowa może być przedłużona maksymalnie do 28 lutego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; rozpatrywane będą tylko podania z uzasadnieniem, proszę nie traktować informacji o przedłużeniach sesji jako rozwiązaniu dostępnym dla wszystkich studentów;

Z życzeniami owocnej sesji

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam o wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych, które już są dostępne na Waszych kontach w USOS;

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia odbędą się  budynku D, WPAiE  ul. Uniwersytecka 7-10:  

 

GRUPA 2 

15 marca i 22 marca

Budynek D, WPAiE sala 3D                                              

Godziny zajęć 14:00-19:15

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem angielskim

 

Zaliczenie pisemne (WPAiE ul. Uniwersytecka 7-10) odbędzie się 29 marca 2019 r.

GRUPA 2 o godzinie 10:30

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W RAMACH OBCHODÓW SWOJEGO 50-LECIA
zaprasza w dniach 4-5 kwietnia 2019 roku
do Wrocławia na
IV MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ
JĘZYK, LITERATURA, KULTURA
pod Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dra hab. Adama Jezierskiego

ZAPROSZENIE

PLAKAT

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr
Dyrektor IFS

Obowiązkowe szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Informacja dla studentów I roku (studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich) studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2018/2019.


Instrukcja logowania (w języku polskim i angielskim):

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 2018.19

ATTENTION FIRSTYEAR STUDENTS of academic year 2018.2019

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Wydział Filologiczny