Nasza oferta:

Rekrutacja

Kierunki Studiów:

                                                                                                                                     

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

Specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

lub

Specjalność UKRAINISTYKA

 

 


 

Studia podyplomowe

JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE

 

KOMISJA REKRUTACYJNA Dyżury, ogłoszenia
kliknij tutajInformacje


STUDIA I STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
Szczegółowe informacje

STUDIA II STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie danej filologii lub z dyplomem zagranicznym Szczegółowe informacje

 


Zarządzenie Nr 34-2017

- Opłaty,Internetowa Rejestracja Kandydatów,Internetowa Rejestracja cudzoziemców,Opłata rekrutacyjna,Harmonogram rekrutacji,Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej,formularz zwrotu czesnego.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. - opłaty, Internetowa Rejestracja Kandydatów, Internetowa Rejestracja cudzoziemców, Opłata rekrutacyjna, Harmonogram rekrutacji, Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej, formularz zwrotu czesnego.

Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia

-->