Nasza oferta:

Rekrutacja

Kierunki Studiów: 

                                                                                                                                     

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

Specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

lub

Specjalność UKRAINISTYKAFILOLOGIA ROSYJSKA - Zobacz film

 

Studia podyplomowe

ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA - DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE

JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE

KOMISJA REKRUTACYJNA Dyżury, ogłoszenia
kliknij tutaj


Informacje


STUDIA I STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
Szczegółowe informacje

 

STUDIA II STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie danej filologii lub z dyplomem zagranicznym
Szczegółowe informacje

 

Najważniejsze dokumenty uniwersyteckie regulujące rekrutację w roku akademickim 2023/2024  

Rekrutacja obywateli polskich:

• Uchwała nr 109/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

Rekrutacja cudzoziemców:

• Uchwała nr 110/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

Organizacja rekrutacji:

• Zarządzenie nr 62/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami.

Limity przyjęć na studia:

• ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zasady przyjmowania „olimpijczyków” zawiera:

• Uchwała nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami.