Studenckie Koła Naukowe

SKN Bohemistów
opiekun: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

facebook - SKN Bohemistów

 

SKN Serbistów
opiekun: dr Gordana Djurdjev-Małkiewicz

https://www.facebook.com/sknserbistowuwr/

 

SKN Ukrainistów 
opiekun: prof. dr hab. Oleh Beley

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Ukrainist%C3%B3w-103202357936053/

 

KN Lingwistów "Partykuła"
opiekun: dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. nadzw. UWr

http://knlpartykula.uni.wroc.pl/

facebook - KN Lingwistów "Partykuła"

 

KN Rusycystów "LiK Rosji"
opiekun: dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

https://www.facebook.com/LiK.Rosji/