Studenckie Koła Naukowe

SKN Bohemistów
opiekun: dr Mateusz Wiśniewski

facebook - SKN Bohemistów

 

SKN Ljudi
opiekun: dr Gordana Djurdjev-Małkiewicz

https://www.facebook.com/sknserbistowuwr/

 

SKN Ukrainistów 
opiekun: dr Olga Barabasz-Rewak

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Ukrainist%C3%B3w-103202357936053/

  

SKN Rusycystów WroSlawianie

Opiekunowie naukowi Koła:
dr Marcin M. Borowski
dr Katarzyna Kordas-Shaginyan
dr Katarzyna Martyniuk
 

https://www.ifs.uni.wroc.pl/studia/kola-naukowe

 

SKN KinoKultura

Opiekunki naukowe Koła:
dr Anastasia Bezuglaya 
dr Anna Boginskaya