Nasze kierunki i specjalności:

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

10 kwietnia 2020 r. (piątek) - 15 kwietnia 2020 r. (środa)

W tych dniach nie ma zajęć i konsultacji.

 

Zarządzenie nr 44/2020 i Komunikat Rektora UWr z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 44/2020  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.  wprowadzającym zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego i Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego:

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

 

XIX Konkurs Piosenki Słowiańskiej - zmiana terminu

 Zmiana terminu konferencji "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich..." 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, jesteśmy zmuszeni do przesunięcia XV Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład” na październik 2020 roku. Dokładny termin podamy w późniejszym czasie.

Przepraszamy jednocześnie za wszelkie niedogodności i liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Komitet Organizacyjny

Materiał wspierający pracę zdalną dla pracowników i studentów UWr

 

Instrukcja wstawiania prac w aplikacji Teams

 
 
 
 
Materiał wspierający przygotowany został na WPAE przez panów: prof. dra hab. Tomasza Kalisza i Kierownika Sekcji Pomocy Technicznej i Cyfryzacji Damiana Mroczyńskiego
 
Uwaga: Niniejsza wiadomość i wszelkie dołączone do niej pliki są poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie przez osoby lub instytucje, dla których były przeznaczone. Jeśli otrzymali ją Państwo omyłkowo, prosimy o poinformowanie nadawcy pocztą elektroniczną i o usunięcie wiadomości ze swojego systemu. Nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości jest zabronione. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ewentualne wirusy przesłane w niniejszej wiadomości.

Kontrola kont w systemie USOS

Szanowni Państwo,

przypominam, że obowiązkiem każdego studenta jest sprawdzanie kont w systemie USOS oraz skrzynek e-mailowych w domenie uwr.edu.pl.


dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Praca sekretariatu od 18 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z zaleceniami przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego i wprowadzenia możliwości wykonywania pracy zdalnej (praca w domu) informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. (środa) do odwołania będziemy (pracownicy sekretariatu Instytutu Filologii Słowiańskiej) pracować zdalnie za pośrednictwem korespondencji mailowej.

Prosimy o kontakt e-mailowy na adres: sekretariat.ifs@uwr.edu.pl

Z poważaniem
Sekretariat IFS

Zasady dotyczące przebywania pracowników w obiekcie dydaktycznym Instytutu Filologii Słowiańskiej

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przebywania pracowników w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

Zasady dotyczące przebywania pracowników w IFS

Harmonogram zajęć zdalnych do 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć zdalnych, który będzie obowiązywał do 14 kwietnia 2020 r.

Harmonogram zajęć zdalnych prowadzonych IFS

Zajęcia zdalne_FUzJA i UzA_prowadzone w IFA


dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Tryb załatwiania spraw dydaktycznych i dostarczania podań

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie proszę o maksymalne ograniczenie kontaktów z dziekanatem WFil. Na stronie dziekanatu zostały umieszczone stosowne informacje.

Proszę o przysyłanie podań drogą mailową (skan, zdjęcie).  Zaopiniowane podania będę kierować (również mailowo) do dziekanatu.

 W innych sprawach dydaktycznych też proszę kontaktować się ze mną droga mailową.

http://wfil.uni.wroc.pl/2020/03/15/tryb-zalatwiania-spraw-i-dostarczania-podan-do-dziekanatu-wydzialu-filologicznego/

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

SPNJO - lektoraty zdalne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęło prowadzenie lektoratów zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące grup objętych zdalnym nauczaniem będą zamieszczone na stronie internetowej naszej jednostki (www.spnjo.uni.wroc.pl – kafelek „Informacje bieżące”) najpóźniej do dnia 18.03.2020 r.

z upoważnienia Kierownika SPNJO Pani mgr Aleksandry Matkowskiej,

z poważaniem,

Małgorzata Koziełł

Uwaga - komunikat z dnia 12 i 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, którego mocą m.in. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i trybach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 14 kwietnia, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, która rozpocznie się od dnia 18 marca:
- 17 marca do godziny 12 na stronach domowych Jednostek Wydziału Filologicznego zostaną opublikowane wykazy przedmiotów, których realizacja przypada w części lub całości wymiaru godzin na okres zajęć dydaktycznych 18 marca – 9 kwietnia (włączając w to zajęcia planowane na studiach niestacjonarnych w weekendy; okres do 10 kwietnia wynika z obowiązującej organizacji roku akademickiego, w dniach 10-15 kwietnia jest przerwa świąteczna);
- od 18 marca rozpocznie się realizacja wybranych przedmiotów (w planowanym na okres 18 marca – 9 kwietnia wymiarze godzin zajęć lub mniejszym od planowanego) w formie zdalnej;
- formy realizacji wybranych godzin zajęć w formie zdalnej, treści zadań, formy i sposoby komunikacji z prowadzącymi oraz formy uczestnictwa zdalnego w zajęciach zostaną określone w wykazach opublikowanych 17 marca;
- część zajęć lektoratów języków obcych realizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych może się także odbywać w formie zdalnej, informacji należy szukać na stronie domowej SPNJO;
- zaplanowane w terminach do 9 kwietnia egzaminy dyplomowe dla uprawnionych studentów mogą się odbyć za zgodą stron (dyplomanta oraz członków komisji egzaminacyjnej) w przewidzianym miejscu i czasie;
- w dniach 15-30 marca zostanie uruchomiony dodatkowy termin realizacji (zwyczajowo w formie zdalnej) szkolenia wstępnego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla tych z Państwa, którzy nie zrealizowali szkolenia w pierwszym terminie w semestrze zimowym (będzie to termin poprawkowy).

Z wyrazami szacunku
dr hab. Bogumiła Staniów prof. UWr, prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Igor Borkowski prof. UWr, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

***

Dear students of the Faculty of Letters,

In connection with Regulation 29/2020 of the Rector of Wrocław University, which has suspended all courses in all university programs until April 14, please find below the most important information on how courses will be taught in distance learning mode starting on March 18:

- March 17, noon: lists of courses to be taught in full or in part in distance learning mode between March 18 and April 10 will be published on the home web pages of all departments of the Faculty of Letters. The list will include courses taught in full time and weekend programs. The final date of April 10 follows from the fact that Easter Break is scheduled from April 10 to April 15.

- March 18: selected courses will restart in distance learning mode in full or lowered number of hours (to be run from March 18 until April 10);

- the manner of teaching a course, its content, the communication platform to be used by the instructor and the mode of your participation in distance learning will be set out on the lists to be published on March 17;

- some courses in foreign languages taught in the Practical Foreign Language Study Center (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) will also be run in the distance learning mode as notified on the home web page of the Center;

- any bachelor and master final examinations scheduled until April 10 may be held as planned if all the participants (the student and members of the examination board) agree;

- between March 15 and 30 you will be able to retake the work and safety training course if you missed the opportunity to do so in the winter semester; as usual, the course will be run in distance learning mode.

Best regards,

dr hab. Bogumiła Staniów, Associate Dean for Full Time Study Programs

dr hab. Igor Borkowski, Associate Dean for Non-Full Time Study Programs and Education Quality

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
 
dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.