Nasze kierunki i specjalności:

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskrymiancji

Szanowni Państwo,

na uniwersytecie działa i służy Państwu wsparciem Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim – dr Łukasz Prus (https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/). Jego podstawowe zadanie to podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i wyrównywania szans dla całej wspólnoty uniwersyteckiej, a także eliminowanie wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania.

Poradnik dla studentów pierwszorocznych

Czytaj: https://uni.wroc.pl/poradnik-dla-studentow-pierwszorocznych/ 

Filologia ukraińska I rok lic.: gr. 3 PNJU i gr. 2 'Pracy z tekstem'

Szanowni Państwo,
z uwagi na małą liczebność Państwa grup uległy one likwidacji. Studenci z gr. 3 PNJU zostali przeniesieni do gr. 2 i będą mieć wszystkie zajęcia praktyczne w środę (vide harmonogram), natomiast ci z Państwa, którzy na 'prace z tekstem' zapisani byli do gr. 2 będą uczestniczyć w tych zajęciach razem z pozostałymi ukrainistami w poniedziałek o godz. 11.30.

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr
Kierownik Zakładu Ukrainistyki

67 Slawistyczne Spotkania Literackie

Gościem 67 SSL będzie dr hab. Jędrzej Morawiecki z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, który przedstawi swoją najnowszą książkę. Zapraszamy 27 października 2020 r. (wtorek), godz. 12.00 (aplikacja ZOOM).

Test kwalifikacyjny z języka obcego dla Filologii ukraińskiej - PILNE! 

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdują się linki do testów z języków obcych. Linki są aktywne dzisiaj do godz. 23.00, co oznacza, że ostatni raz można otworzyć test tuż przed godziną 23.00.
Bardzo proszę o wnikliwą lekturę treści załącznika.
Proszę pamiętać, że studenci Filologii ukraińskiej z językiem angielskim piszą test kwalifikacyjny z języka angielskiego.

załącznik: Test kwalifikacyjny z języka obcego dla Filologii ukraińskiej

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

List Dziekana do studentów

Czytaj: http://wfil.uni.wroc.pl/2020/10/20/list-dziekana-do-studentow-2/

Dni rektorskie

Dni rektorskie: 

- 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) 

- 13 listopada 2020 r. (piątek) - Święto Uniwersytetu 

W tych dniach nie ma zajęć i konsultacji. 

 

11 listopada 2020 r. (środa) - ŚWIĘTO 

Problemy z usługą Office 365 (w tym MS Teams)

Szanowni Pracownicy i Studenci IFS,
w przypadku wystąpienia problemów z usługą Office 365 (w tym MS Teams) prosimy o kierowanie zgłoszenia na Helpdesk pod adresem
helpdesk@uwr.edu.pl – dla studentów,
pomoc@uwr.edu.pl – dla pracowników.
Obsługą tej usługi zajmuje się Dział Usług Informatycznych UWr. Wszelkie pytania i problemy proszą zgłaszać mailowo na w/w Helpdesk.

Dodatkowo studenci, którzy zapisali się w systemie USOS na zajęcia, ale nie są widoczni w grupach w programie MS Teams, proszeni są o skontaktowanie się z prowadzącym i poproszenie wykładowcy o dopisanie do grupy zajęciowej w celu uczestnictwa słuchacza w zajęciach zdalnych.

Dydaktyka zdalna od 19.10.20 do 15.11.20

Szanowni Państwo, 

w związku z rosnącą liczbą zdiagnozowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń przepisów zabezpieczających przed rozwojem epidemii na terenie całego kraju od dnia 19 października do 15 listopada w Instytucie Filologii Słowiańskiej wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

Zajęcia w-f - wszystkie grupy przechodzą na nauczanie zdalne, nie ma potrzeby zmiany zapisów.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH. OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD" - Zapraszamy na obrady 15-16 października 2020 r.

Program konferencji

1 rok Filologia ukraińska - specjalność FUzJA

Szanowni Państwo,
spośród dostępnych zajęć opcyjnych proszę zapisywać się do prof. T. Piotrowskiego (Anglistyka, zajęcia za 5 ECTS) oraz na wybrane przedmioty z oferty naszego Instytutu ("Językoznawstwo półżartem" 5 ECTS, "Literatura powszechna" 5 ECTS).

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Młody Badacz 2020–2025. Granty i stypendia dla studentów i doktorantów UWr

Czytaj więcej: https://uni.wroc.pl/wsparcie/mlody-badacz-2020-2025-granty-i-stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-uwr/

Pilna informacja dla studentów FUzJA

Szanowni Państwo,
z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, wszystkie zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej od 13.10.20 (wtorek) do odwołania odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

 

„Młody Badacz 2020-2025” – stypendia dla studentów pierwszego roku!

 

Szanowni Państwo,

wszyscy, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako: medaliści, laureaci i finaliści olimpiad oraz kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji mogą ubiegać się o stypendia wspierające rozwój naukowo-badawczy, a uzyskane pieniądze przeznaczyć m. in. na: pokrycie kosztów czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, pokrycie kosztów pobytu w uczelni zagranicznej w celu podjęcia badań naukowych, dofinansowanie organizacji międzynarodowych warsztatów i szkół naukowych.

Termin składania wniosków: 12-19.10.2020

 

Więcej informacji: https://uni.wroc.pl/wsparcie/mlody-badacz-2020-2025-granty-i-stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-uwr/

 

Pytania można kierować również na adres: sylwia.kaminska-maciag@uwr.edu.pl

 

dr Sylwia Kamińska-Maciąg

Zastępca dyrektora ds. badań naukowych i parametryzacji

Lektorat języka obcego dla studentów I roku Filologii ukraińskiej

Szanowni Państwo, 

bardzo proszę pilnie śledzić komunikaty dotyczące dodatkowego terminu testów kwalifikujących z języka nowożytnego (Ukrainistyka) i języka angielskiego (Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim), które są dostępne na stronie internetowej: https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/152

 

Przypominam, że:

  • studenci ze specjalności Ukrainistyka zgodnie z programem realizują lektorat wybranego języka nowożytnego w pełnym wymiarze godzin Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego.
  • studenci ze specjalności Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim realizują tylko 60 godz. lektoratu z języka angielskiego w SPNJO w semestrze I i II. Są to zajęcia opcjonalne (uzupełniające) dla studentów wyłonionych podczas testu kwalifikacyjnego. Studenci zwolnieni z dodatkowego lektoratu uczęszczają wyłącznie na praktyczną naukę języka angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej. Dodatkowe zajęcia lektoratowe nie mają przypisanych punktów ECTS. Obowiązkowy dla wszystkich studentów Wydziału Filologicznego lektorat z drugiego języka nowożytnego (z odpowiednią punktacją) zostanie zaliczony na roku trzecim na podstawie zdanego w IFA egzaminu z praktycznej nauki języka angielskiego. 

     

    dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
    Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Szkolenie BHP

Czytaj dalej: UWAGA_STUDENCI_I_ROKU / ATTENTION_FIRST-YEAR_STUDENTS

Rejestracja na przedmioty i do grup zajęciowych - Instrukcja 3

Przypominamy, że studenci I roku również zobligowani są do rejestracji do grup zajęciowych i na poszczególne przedmioty.

W USOSweb rejestrują się Państwo na swoje zajęcia - na podstawie tych grup prowadzący dodają studentów do zajęć zdalnych.

Czytaj dalej: Instrukcja 3_Rejestracja_USOS

Najważniejsze informacje dla studentów IFS - Instrukcja 2

Czytaj dalej: Instrukcja 2_Najważniejsze informacje dla studentów IFS

Jak skutecznie złożyć podanie w sprawach dydaktycznych. Instrukcja 1 

Czytaj dalej: Instrukcja w 5 krokach

Harmonogram zajęć oraz aktualna oferta przedmiotów do wyboru

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2020/ 2021 oraz aktualna oferta przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że prezentowany harmonogram zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może ulec nieznacznej korekcie.

Kierunki Studiów - Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021

Specjalności - Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2018/2019

Aktualna oferta przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2020/2021
PRZEDMIOTY DO WYBORU


dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Informacja w sprawie szkolenia bibliotecznego

Szanowni Państwo,
 
w związku z procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii katalogi kartkowe są wyłączone z użytkowania - dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy biblioteki. Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności wyszukiwania w katalogu (studenci wyszukują w katalogach książki na zadany temat). Dlatego szkolenie zostaje przesunięte na kolejny rok akademicki.
 
dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Lektoraty dla I roku studia I stopnia

Informacje o zapisach na testy kwalifikacyjne dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021:

Czytaj więcej: Lektoraty dla I roku studia I stopnia

Lektoraty dla I roku studia II stopnia

Informacje o zapisach na testy i na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2020/2021:

Czytaj więcej: Lektoraty dla I roku studia II stopnia

Wzory podań - Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów na UWr

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów na UWr

Additional copy of diploma 

http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/

Instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo,

udostępniam instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych, które powstały w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i mogą być pomocne w przygotowaniu obron.

Z wyrazami szacunku
dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS
Uniwersytet Wrocławski

Terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Systemu USOS

Komunikat nr 7/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 27 maja 2020 r. w spr. aktualizacji terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na WF w sem. letnim r.ak. 2019/2020

Komunikat nr 5/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego

Komunikat nr 5/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji semestru letniego 2019/2020 na Wydziale Filologicznym

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr
Odebrane

Poradniki - Teams

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy instrukcje umożliwiające przygotowanie pisemnych zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem dostępnych w UWr technologii informatycznych:

poradnik nr 5 testy w Forms
https://www.youtube.com/watch?v=KtObgaJoSIg


poradnik nr 7 egzamin w Teams
https://www.youtube.com/watch?v=6eUbM2V8zZI


poradnik nr 6 OneDrive udostępnianie plików
https://www.youtube.com/watch?v=RECGjHWO92o

Materiał wspierający pracę zdalną dla pracowników i studentów UWr

Instrukcja wstawiania prac w aplikacji Teams

 
 
 
 
Materiał wspierający przygotowany został na WPAE przez panów: prof. dra hab. Tomasza Kalisza i Kierownika Sekcji Pomocy Technicznej i Cyfryzacji Damiana Mroczyńskiego
 
Uwaga: Niniejsza wiadomość i wszelkie dołączone do niej pliki są poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie przez osoby lub instytucje, dla których były przeznaczone. Jeśli otrzymali ją Państwo omyłkowo, prosimy o poinformowanie nadawcy pocztą elektroniczną i o usunięcie wiadomości ze swojego systemu. Nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości jest zabronione. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ewentualne wirusy przesłane w niniejszej wiadomości.

Kontrola kont w systemie USOS

Szanowni Państwo,

przypominam, że obowiązkiem każdego studenta jest sprawdzanie kont w systemie USOS oraz skrzynek e-mailowych w domenie uwr.edu.pl.


dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Tryb załatwiania spraw dydaktycznych i dostarczania podań

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie proszę o maksymalne ograniczenie kontaktów z dziekanatem WFil. Na stronie dziekanatu zostały umieszczone stosowne informacje.

Proszę o przysyłanie podań drogą mailową (skan, zdjęcie).  Zaopiniowane podania będę kierować (również mailowo) do dziekanatu.

 W innych sprawach dydaktycznych też proszę kontaktować się ze mną droga mailową.

http://wfil.uni.wroc.pl/2020/03/15/tryb-zalatwiania-spraw-i-dostarczania-podan-do-dziekanatu-wydzialu-filologicznego/

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.