Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 18.02.2020 o godz.13:50 i potrwa do 19.02.2020, do godz.14:30.
Prosimy o rozsądny wybór przedmiotów opcyjnych.
PRZEDMIOTY DO WYBORU
Jeżeli wybrany przedmiot opcyjny po zakończeniu zapisów nie uzyska wymaganego dolnego limitu uczestników, ustalonego przez Dziekana Wydziału Filologicznego, to nie zostanie uruchomiony.
Korekta rejestracji rozpocznie się 20.02.2020 (po migracji danych o godz.15:00) i potrwa do 24.02.2020, do godz.23:59.
Druga tura korekt rejestracji na zajęcia rozpocznie się 26.02.2020 (po migracji danych o godz.15:00) i zostanie przeprowadzona do dnia 04.03.2020, do godz.23:59.
Zapisy na zajęcia realizowane w semestrze są obowiązkiem każdego studenta studiów stacjonarnych i są dokonywane z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Studenci studiów stacjonarnych II. stopnia, którzy zgodnie z programem mają obowiązek uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w semestrze letnim 2019/2020 powinni zapisać się na lektorat w terminie od 20.01.2020 do 06.02.2020 r.

Szczegóły

Przypominamy studentom o obowiązku podpinania WSZYSTKICH przedmiotów, opcji, warunków, różnic programowych realizowanych w danym semestrze.

USOSWeb: DLA STUDENTÓW > MOJE STUDIA > PODPIĘCIA
Przedmioty można podpinać do 26.01.2020 23:59

Więcej...

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

 

został ogłoszony kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant.

Jak określa Ministerstwo: "Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej".

Informacje znajdują się:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

 

Zachęcam wszystkich Państwa, Pracowników oraz Studentów Wydziału Filologicznego, do zainteresowania się tym konkursem i do rozważenia możliwości wzięcia w nim udziału. Program ten rzeczywiście stwarza - w razie zakwalifikowania do niego - znaczne możliwości prowadzenia samodzielnych badań, a nawet sam udział w konkursie jest dla studentów świetną okazją do sprecyzowania zainteresowań badawczych i skorzystania z indywidualnej opieki doświadczonego opiekuna naukowego.

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Cieński,

Dziekan Wydziału Filologicznego

 

Biblioteka IFS przypomina o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia bibliotecznego, z wpisem do systemu USOS. Brak zaliczenia jest równoznaczny z niemożnością uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Od dnia 05.12.2019 obowiązują wcześniejsze zapisy na szkolenie – maksymalnie 10 osób dziennie. Nieprzekraczalny termin zaliczenia to 14.02.2020.

Dr Aleksandra Łamasz
Kierownik Biblioteki IFS

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie IFS w zakładce Dyplomowanie znajdują się aktualne zagadnienia do egzaminu licencjackiego. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Miło mi poinformować, że z okazji Święta Uniwersytetu Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał następującym pracownikom Instytutu Filologii Słowiańskiej swoje nagrody:

 

Naukowe:

dr hab. Libor Martinek, prof. UWr

dr Dorota Drużyłowska

 

Dydaktyczne:

dr Jakub Walczak

 

Organizacyjne:

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał

dr Wiesława Zybura

dr Agnieszka Kołodziej

 

Nagrodzonym serdecznie gratuluję.

 

Dyrektor IFS

profesor zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz

Zmarł Pan Profesor Józef Smaga (1937-2019) - literaturoznawca (wybitny znawca twórczości Fiodora Dostojewskiego, autor monografii "Dekadentyzm w Rosji"), historyk (autor książek "Narodziny i upadek Imperium. ZSRR 1917-1991", "Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon" - współautor Grzegorz Przebinda) przez całe swoje życie zawodowe związany z Uniwersytetem Pedagogicznym (wcześniej; WSP) w Krakowie. Przez wiele lat współpracował - jako zawsze życzliwy, kompetentny recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych - z naszym Zakładem. Erudyta z niebanalnym poczuciem humoru - w czasie stanu wojennego swoje teksty w prasie podziemnej podpisywał jako Szczęsny Trzymalski.
R.I.P.
(fot. Wacław Klag)

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi
 
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wcześniejszymi terminami egzaminów licencjackich w roku akademickim 2019/20 studenci III roku studiów I stopnia zobligowani są do uzyskania wszystkich zaliczeń do 8 czerwca 2020 roku. 

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Uprzejmie informuję że do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu bloku translatorycznego konieczne jest zaliczenie wszystkich zajęć podanych w poniższej tabelce.

BLOK TRANSLATORYCZNY

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przypominam, że podania dotyczące

-  IOS (forma eksternistyczna studiów)
- uznawania (przepisywania) ocen
-  wpisu na wyższy semestr z deficytem punktowym
- zmiany grup 
mogą być składane do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. 
Podania (oprócz zgody na zmianę grupy) należy kierować do Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiły Staniów, prof. nadzw. UWr. 
Wcześniej podania muszą być zaopiniowane przez zastępcę dyrektora IFS ds. dydaktyki dr Sylwię Wójtowicz-Marszał.
W wyżej wymienionych sprawach proszę zgłaszać się do gab.113 lub zostawiać podania w Sekretariacie. 
Proszę korzystać ze wzorów podań (zakładka Studia)

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przy zapisach na zajęcia opcyjne studenci mogą korzystać z ofert zajęć opcyjnych proponowanych wszystkim filologom w IFS, jeśli pozwala na to harmonogram i pojemność sali.  W celu sprawdzenia dostępności przedmiotu należy sprawdzać harmonogramy zajęć poszczególnych filologii, które znajdują się na stronie IFS w zakładce "studia".

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, oferta zimowa zajęć opcyjnych dla studiów II stopnia (magisterskich) została poszerzona o dwa przedmioty literaturoznawczo-kulturowe.
Przypominam, że studenci studiów II stopnia nie mogą zapisywać się na przedmioty z oferty dla studiów I stopnia (licencjackich) z uwagi na odmienne efekty uczenia się.

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o szkoleniu wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2019/2020.

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr


Szczegółowe informacje

Czytaj więcej: Obowiązkowe szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Wydział Filologiczny