Nasza oferta:

Harmonogram zajęć Filologii ukraińskiej z językiem angielskim (I i II rok studiów mgr)

Informuję, że w semestrze zimowym wszystkie zajęcia w IFA odbywać się będą w trybie zdalnym (link do harmonogramu). W IFS zgodnie z harmonogramem znajdującym się pod linkiem: link.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

UWAGA: 24 WRZEŚNIA RUSZA DODATKOWA REKRUTACJA

Szanowni Państwo, 

24 września uruchamiamy dodatkową rekrutację na studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

Nabór ogłaszamy na następujące kierunki:

Filologia ukraińska (specjalność: 1. filologia ukraińska z językiem angielskim, 2. ukrainistyka) na studia stacjonarne I stopnia

Filologia ukraińska (specjalność: 1. filologia ukraińska z językiem angielskim, 2. ukrainistyka) na studia stacjonarne II stopnia

Filologia chorwacka z językiem serbskim na studia II stopnia

Filologia czeska na studia stacjonarne II stopnia

Filologia rosyjska na studia stacjonarne II stopnia

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji.

Koncerty - 2 i 3 października

Szanowni Państwo,

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (główny organizator)
zaprasza na dwa koncerty w dniach 2 i 3 października o godz.  18.00
Oba koncerty odbędą się w Oratorium Marianum


dr Wiesława Zybura

UWAGA STUDENCI I ROKU - Szkolenie bhp

Szanowni Państwo,
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.
Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r.

Instrukcja logowania

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2021/22

Zapisy na zajęcia

Rejestracja na zajęcia (zapisy) rozpocznie się 29. września 2021r. o godz.15:15 i potrwa do 30. września 2021r., do godz.23:59.
Druga tura rejestracji na zajęcia (korekty) rozpocznie się w dniu 01.10.2021 r., po migracji danych o godz. 20:00 i zostanie przeprowadzona do dnia 10.10.2021 r., do godz. 23:59.

Zapisy na zajęcia realizowane w semestrze są obowiązkiem każdego studenta studiów stacjonarnych i są dokonywane z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb.

Informuję studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, że na zajęcia mają chodzić do grup przypisanych przez Komisję Rekrutacyjną. Tak samo muszą zapisywać się w systemie USOSweb. Dostęp do USOSa jest przydzielany przez Dziekanat. Może zdarzyć się sytuacja, że nie wszyscy studenci uzyskają możliwość zapisów w I.turze rejestracji na zajęcia.

Informacja dodatkowa:
W przypadku, jeżeli wybrany przedmiot opcyjny po I.turze zapisów nie uzyska wymaganego dolnego limitu uczestników to nie zostanie uruchomiony.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Drugi nabór na studia w IFS

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że został uruchomiony drugi nabór na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Instytucie Filologii  Słowiańskiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

Ważne terminy:

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu) - 15.09.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie - 17.09.2021 r., godz. 10.00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) - 20.09.2021 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) - 21, 22, 23.09.2021 r. w godz. 10.00 – 15.00
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, pok. 214
50-313 Wrocław
tel. 71 375 45 50

Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) - 24.09.2021 r.

Zachęcamy też do kontaktu z Komisją Rekrutacyjną IFS.

Dyżury Komisji rekrutacyjnej: harmonogram dyżurów

Podania w sprawie reaktywacji na studia

Szanowni Państwo, 

podania w sprawie reaktywacji na studia przyjmujemy do 30 września 2021.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Zapisy na lektoraty języków obcych w SPNJO - studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie - starsze lata

Szanowni Państwo,

w terminie 13.09-24.09.2021 odbędą się zapisy uzupełniające na lektoraty języków obcych dla studentów starszych lat studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich.
Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie SPNJO w linku.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Zakład Ukrainistyki IFS UWr oraz Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” zapraszają na spotkanie autorskie z Iją Kiwą

Zaproszenie

Lektorat języka nowożytnego

Student I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia, który złoży dokumenty w terminie i otrzyma status „Przyjęty” proszony jest o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi lektoratu języka nowożytnego na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.  

Studia stacjonarne II stopnia  
https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/68#antropo

Zaświadczenia o zaliczeniu roku akademickiego, ukończeniu studiów itp.

Szanowni Państwo,
 
wszelkich informacji nt. zaświadczeń o zaliczeniu roku akademickiego, potwierdzania średniej ocen, ukończeniu studiów, legitymacji itp. udziela Dziekanat Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław):

studia I stopnia: p. Beata Wawer, pokój 12, tel. 375-22-25, beata.wawer@uwr.edu.pl 

studia II stopnia: p. Joanna Augustyn, pokój 14, tel. 375-28-05, joanna.augustyn@uwr.edu.pl 

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Jak skutecznie złożyć podanie w sprawach dydaktycznych

Szanowni Państwo,

przypominam, że składając podanie w sprawach dydaktycznych należy korzystać z dostępnych w Zakładce Studia instrukcji, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące terminów oraz sposobu składania podań.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Komunikat w sprawie ważności legitymacji studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z komunikatem Rektora UWr (Nr 66/2021) legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r., bez konieczności ich potwierdzania.
 
Dodatkowo informujemy studentów, że po tym terminie wszelkie sprawy związane z legitymacją należy załatwiać w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.
 

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

 

Informacja dla Studentów III roku

 

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, II stopnia stacjonarne

FILOLOGIA CZESKA, II stopnia stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA, II stopnia stacjonarne

FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

Ukrainistyka, II stopnia stacjonarne  

Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim, II stopnia stacjonarne  

Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021 roku. Wydarzenie to będzie głównym punktem obchodów 20-lecia funkcjonowania Zakładu Ukrainistyki w Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://ukr.konf.uni.wroc.pl/

 

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr  
Kierownik Zakładu Ukrainistyki

STUDIA PODYPLOMOWE "JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE"

Szanowni Państwo,  

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.