DRZWI OTWARTE 2024

 

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz do obejrzenia zapisu z wydarzenia Drzwi Otwarte , które miało miejsce w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Oferujemy Państwu możliwość zgłębienia fascynującego świata słowiańskiej filologii oraz uczestnictwa w naszych inspirujących inicjatywach. 

Relacja z Drzwi Otwartych 2024

 

 

 

19 kwietnia 2024 r. godzina 15.00-15.30 Wirtualne Drzwi Otwarte w IFS (MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhhNWEyYjktODJhYi00MTg5LWIxYTEtNWJmZDNiOWYwNGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2205867b86-9e46-479e-89a3-0f4db0ec9a8e%22%7d

 

DRZWI OTWARTE 2023

 

DRZWI OTWARTE 2022

 

Relacja z Drzwi Otwartych 2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Instytutu Filologii Słowiańskiej i obejrzenia zapisu Dnia Otwartego, który odbył się 27 kwietnia 2021.
Poznacie wszystkie nasze kierunki, studia podyplomowe oraz ofertę wyjazdów zagranicznych.

 

 

 


Rekrutacja rozpoczyna się już 1 czerwca!