SKN Bohemistów

 

Koło Naukowe Bohemistów Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Interesujesz się Republiką Czeską, studiujesz bohemistykę, a może zupełnie inny kierunek na UWr i po prostu jesteś czechofilem? Może chciałbyś występować na konferencjach naukowych i podzielić się z kolegami swoją wiedzą i pasją? Kochasz język czeski i walczysz z językowymi stereotypami? A może z wypiekami na twarzy czekasz na kolejne tytuły najnowszej czeskiej literatury? Jeśli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że powinieneś jak najszybciej  wstąpić w szeregi Studenckiego Koła Naukowego Bohemistów! Praca w Kole to nabywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych możliwości, podejmowanie nowych wyzwań i działalność na rzecz całej braci akademickiej. To cenna lekcja na całe życie!

Koło powstało w 1991 roku, jego członkami bywali studenci filologii słowiańskiej a wcześniej słuchacze Studium Języka i Kultury Czeskiej. Członkowie Koła byli organizatorami wielu konferencji, warsztatów, spotkań i wycieczek. Wielokrotnie byli także nagradzani w konkursach na przekład z literatury czeskiej.

Opiekunami naukowymi Koła byli: prof. Zofia Tarajło-Lipowska, mgr Alena Zipserová, dr Petr Jokeš, dr Manuela Maciołek, dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, dr Katarzyna Chrobak, od 2017 roku tę funkcję sprawuje dr Magdalena Matkowska-Jerzyk.

Zarząd Koła w roku akademickim 2019/2020 stanowią:

Przewodniczący: pan Rafał Małkuch

Zastępczyni: pani Kinga Barziej

Sekretarz/Skarbnik: pan Szymon Kruszyński

Obecnie Koło zrzesza 30 członków.

Znajdziecie nas na facebooku: https://www.facebook.com/kolo.naukowe.bohemistow.uwr/

 

Zrealizowane przedsięwzięcia i aktywności z ostatnich 3 lat:

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 • Organizacja II edycji konkursu „Czeskie wakacje w studenckim obiektywie. OBLICZA EUROPY ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ";
 • XII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa - „Ostře sledovaná konference“/"Konferencja pod specjalnym nadzorem" ( liczba uczestników - 16);
 • Giełda Kół Naukowych;
 • Współorganizacja wraz ze studentami I roku filologii czeskiej corocznego spotkania świątecznego „Wigilia bohemistyczna”;
 • "Podwiń nogawki dla Václava Havla" - inicjatywa upamiętniająca postać czeskiego prezydenta;

ROK 2017/2018

 • Udział w warsztatach tłumaczeniowych prowadzonych przez panią Ewę Małachowicz;
 • Spotkanie z Julią Różewicz – tłumaczką i założycielką Wydawnictwa Afera;
 • Udział w kawiarence językowej prowadzonej przez pana Zdeňka Cagaša – rodowitego Czecha;
 • Wykład dr D. Żygadło-Czopnik pt.: Zelenka i Zelenkizm – z okazji przyjazdu Petra Zelenki do Wrocławia;
 • Spotkanie z Petrem Zelenką (projekcja filmu „Zagubieni” i spacer po gmachu głównym UWr);
 • Koordynowanie spotkania: Czeskie popołudnie w Mediatece – Kołowicze dla wrocławian o Czechach;
 • Pomoc przy organizacji konferencji „Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III”;
 • Wyjście do IX LO na przedstawienie „Král Lávra”, organizowane przez uczniów koła teatralnego Divad LO IX;
 • Udział w warsztatach korpusowych prowadzonych przez pana Adriana Zasinę – pracownika Instytutu Czeskiego Korpusu Narodowego;
 • Pomoc przy organizacji Wystawy o Karolu IV;
 • Pomoc przy organizacji konkursu na najlepszy artykuł w języku czeskim o Wrocławiu;
 • Udział w spotkaniu z czeską pisarką Radką Denemarkową;
 • Drzwi Otwarte Instytutu Filologii Słowiańskiej – promocja bohemistyki wśród kandydatów na studia;
 • Pomoc przy organizacji XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – Tanatos”;
 • Wyjazd naukowy „Śladami praskich artystów”;
 • Spotkanie z teatrem: wyjazd do Teatru Modrzejewskiej w Legnicy na sztukę „Lekcja tańca w Zakładzie Weselno-Pogrzebowym Pana Bamby”;
 • Spotkanie z teatrem: wyjście do Teatru Polskiego we Wrocławiu na sztukę „Tu mówi Szwejk”;
 • Pomoc przy organizacji I Konferencji Dydaktyczno-Metodycznej, organizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej;
 • Giełda Kół Naukowych;
 • „Zahrejte si” – spotkanie z językiem czeskim poprowadzone przez panią Beatę Jastrowicz;
 • III edycja konkursu fotograficznego Wakacje w studenckim obiektywie - oblicza Europy Środkowo-Wschodniej;
 • Organizacja XIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej Konferencja pod specjalnym nadzorem/ Ostře sledovaná konference;
 • Współorganizacja wraz ze studentami I roku filologii czeskiej corocznego świątecznego spotkania „Wigilia bohemistyczna”;
 • Podwiń nogawki dla Václava Havla - inicjatywa upamiętniająca postać czeskiego prezydenta; wykład dr K. Uczkiewicz;

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 • Wyjście do siedziby TVP3 Wrocław;
 • Giełda Kół Naukowych;
 • Organizacja Wielkiego testu wiedzy Czechach;
 • Współorganizacja wraz ze studentami I roku filologii czeskiej corocznego świątecznego  spotkania „Wigilia bohemistyczna”;
 • Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nt. projektów transgranicznych Polska-Czechy;
 • Podwiń nogawki dla Václava Havla - inicjatywa upamiętniająca postać czeskiego prezydenta;
 • Udział w konferencji Slavica iuvenum w Ostrawie;
 • Pomoc przy organizacji IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” (IFS, UWr);
 • Wolontariat na festiwalu „Kino na granicy” (polski i czeski Cieszyn);
 • Warsztaty translatorskie z Petrem Hrušką i Leszkiem Engelkingiem;
 • Pomoc przy organizacji konferencji "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć" (IFS, UWr);
 • Udział w Przeglądzie Kina Czeskiego „Uwaga Czesi” w DCF;
 • Wyjście na przedstawienie "Jak to s tím Čechem, Lechem a Rusem bylo...", przygotowane przez uczniów należących do grupy teatralnej Divad LO IX. (IX LO we Wrocławiu);
 • Udział w spotkaniu z Petrą Hůlovą oraz tłumaczką i założycielką Wydawnictwa Afera Julią Rożewicz;
 • Udział w spotkaniu z Aleną Mornštajnovą oraz tłumaczem Tomaszem Grabińskim;
 • Podwiń nogawki dla Václava Havla - inicjatywa upamiętniająca postać czeskiego prezydenta;
 • Współorganizacja wraz ze studentami I roku filologii czeskiej corocznego świątecznego spotkania „Wigilia bohemistyczna”;

Statut SKNB