Zakład Języka Rosyjskiego

 

p.o. kierownika: dr Bogumił Gasek, adiunkt

 

 

 

O Zakładzie

 

W Zakładzie Języka Rosyjskiego prowadzone są badania naukowe z zakres różnych aspektów przekładoznawstwa (m.in. pragmatyka przekładu, dydaktyka przekładu, przekład audiowizualny), leksykografii, leksykologii, językoznawstwa korpusowego, językowego obrazu świata, frazeologii i paremiologii słowiańskiej, homonimii międzyjęzykowej, socjolingwistyki, żargonów miejskich, metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego, współczesnego języka rosyjskiego i językoznawstwa korpusowego.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne ze Wstępu do językoznawstwa, Wstępu do filologii słowiańskiej, Fonetyki i fonologii, leksykologii i słowotwórstwa, morfologii oraz składni Współczesnego języka rosyjskiego, Realioznawstwa, Gramatyki SCS, Gramatyki historycznej języka rosyjskiego, Teorii przekładu, Współczesnej Rosji przez pryzmat języka, Praktyki przekładu, językoznawczych Seminariów licencjackich i magisterskich oraz szeregu autorskich przedmiotów fakultatywnych i opcyjnych (m.in. Metodologii badań lingwistycznych, Historii językoznawstwa, Frazeologii i paremiologii rosyjskiej, Nowych technologii w dydaktyce studiów slawistycznych, Czasu semantycznego i czasu gramatycznego (na przykładzie wybranych języków słowiańskich), Polsko-rosyjskich kontaktów językowych (historii i współczesności).

ZJR to inicjator i wieloletni organizator jednej z najbardziej rozpoznawalnych w polskim i zagranicznym środowisku slawistycznym międzynarodowej konferencji językoznawczej „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”. XIV konferencja (2018 rok) zgromadziła 54 uczonych z czołowych polskich ośrodków akademickich oraz gości z Chorwacji, Litwy, Macedonii, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy. Warto odnotować wysoki poziom znacznej części wystąpień i bardzo szeroki zakres podejmowanej tematyki badawczej – w poszczególnych referatach pojawiła się problematyka frazeologii, frazeografii, słowotwórstwa, gramatyki, składni, dialektologii i leksykografii słowiańskiej, socjolingwistyki, przekładoznawstwa oraz glottodydaktyki.

Zakład Języka Rosyjskiego podejmuje różne wspólne inicjatywy naukowe z Pracownią Macedonistyki, Pracownią Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakładem Dydaktyki IFS.

 

Działalność Zakładu

 

Gość IFS – Profesor Tanja Anstatt

 

Gościem Zakładów Dydaktyki i Języka Rosyjskiego była Pani Prof. Tanja Anstatt z Seminar für Slavistik / Lotman – Institut  für russische Kultur w  Ruhr – Universität Bochum –  znana i ceniona badaczka języka  imigrantów i bilingwizmu. Na posiedzeniu naukowym, które miało miejsce 27.03.2019 w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Pani Profesor wygłosiła referat Języki słowiańskie w Niemczech w drugim pokoleniu imigrantów. Zarys problemu w ramach tzw. heritage linguistics.

            W pierwszej części swojego wystąpienia prof. Anstatt podała zarys funkcjonowania języków słowiańskich w Niemczech w ogóle. Następnie wprowadziła pojęcie "heritage linguistics" i przedstawiła niektóre ważne cechy charakteryzujące mówców drugiego pokolenia i ich mowę, jako tzw. język odziedziczony – przede  wszystkim na przykładzie języka rosyjskiego.  

            Bardzo interesującego referatu wysłuchali licznie zgromadzeni słuchacze – studenci i pracownicy IFS. Po nim miała miejsce ożywiona dyskusja.

Fotokronika

Danuta Pytel-Pandey
Bogumił Gasek


Referat dr Natalii Didenko

 

05 marca 2019 roku Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakład Języka Rosyjskiego przeprowadziły kolejne posiedzenie naukowe. Tym razem przedmiotem refleksji był referat pani dr Natalii Didenko (ZJR) „Особенности идиолекта главной героини мультфильма «Маша и медведь» и их передача в переводе на польский язык”. Wystąpienie wywołało duże zainteresowania wśród zebranych pracowników IFS oraz studentów. Ożywiona dyskusja objęła swoim zakresem szeroko rozumianą problematykę przekładu audiowizualnego, ekwiwalencji, kulturowych aspektów przekładu, bilingwizmu dziecięcego i socjolingwistyki.

Fotokronika

Relacja: dr Bogumił Gasek
Zdjęcia: dr B. Gasek i mgr B. Juszczak


Spotkanie z panią prof. Duskajewą

 

26 września 2017 Zakład Języka Rosyjskiego oraz Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych gościły panią profesor Lilię Duskajewą z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Prelegentka przybliżyła podstawowe koncepcje i metodologię rosyjskiej lingwistyki medialnej oraz zaprezentowała czasopismo «Медиалингвистика».


Sympatycy Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych we wrocławskim oddziale TVP

 

Dnia 10 maja 2017 studenci IFS (przedstawiciele I oraz II roku studiów magisterskich rusycystyki, a także studentka ukrainistyki – II rok studiów magisterskich) odwiedzili regionalny oddział TVP we Wrocławiu, mieszczący się przy Alei Karkonoskiej.

Studenci mieli możliwość przyjrzenia się pracy telewizji „od kuchni”, zgłębienia tajników wieloetapowej, i nader złożonej pracy reżyserów, montażystów, dźwiękowców, prezenterów etc. Nasz Przewodnik – pan Grzegorz Matkowski w sposób interesujący, i co ważniejsze przystępny dla osób nie związanych z telewizją, przybliżył nam historię funkcjonowania TVP, najważniejsze etapy pracy nad tym, co widzowie mogą zobaczyć na ekranie, jako efekt finalny. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć: studio telewizyjne, montażownię, pomieszczenie przeznaczone dla lektorów, a także plany programów o tematyce społecznej, politycznej, i kulturalnej, realizowanych przez wrocławską TVP. Co ważne, i niezwykle interesujące, studenci otrzymali możliwość całościowej obserwacji – z dwóch perspektyw: zarówno od strony prezenterów, jak i całego sztabu ludzi. Na koniec spotkania istniała możliwość zadawania pytań, z której co dociekliwsi uczestnicy spotkania skorzystali.

Wyjście zorganizowane zostało pod egidą Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych, a opiekunką grupy była pani dr Magdalena Matkowska-Jerzyk (Zakład Bohemistyki). Warto nadmienić, że Pani Doktor od wielu lat współpracuje z wrocławskim oddziałem TVP, i w dużej mierze to dzięki Jej staraniom możliwe było zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

Fotokronika

relacja i zdjęcia: pani Olga Kowalczyk


Referat pana prof. Jana Sokołowskiego

 

11 kwietnia 2017 r. Zakład Języka Rosyjskiego i Pracownia Macedonistyki zorganizowały spotkanie z prof. Janem Sokołowskim.

Pan Profesor w niezwykle ciekawym i szczegółowym wystąpieniu zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi etapami rozwoju polsko-macedońskich relacji naukowych, a następnie przybliżył historię współpracy naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego z uczonymi z Macedonii oraz zreferował przedmiot prac i najważniejsze osiągnięcia Pracowni Macedonistyki.

Fotokronika

dr Bogumił Gasek

Zdjęcia: Olga Kowalczyk


Wykład prof. dra hab. Tadeusza Piotrowskiego

 

Siódmego marca 2017 roku w naszym Instytucie na zaproszenie Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych,

Zakładu Bohemistyki i Zakładu Języka Rosyjskiego wykład „Wczesne dzieje słowników polsko-słowiańskojęzycznych” wygłosił jeden z najbardziej znanych polskich leksykografów – prof. Tadeusz Piotrowski (Instytut Filologii Angielskiej).

Wystąpienie naszego gościa wywołało duże zainteresowanie wśród wrocławskich językoznawców-slawistów, co zaowocowało długą i ciekawą dyskusją.

Fotokronika

dr Bogumił Gasek

 

Czego widzowie nie wiedzą o tłumaczeniu filmów?

 

 We wtorek 31 stycznia 2017 Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakład Języka Rosyjskiego gościły prof. Michała Garcarza.

W wypełnionej po brzegi sali 301 prelegent w błyskotliwym wystąpieniu „Czego widzowie nie wiedzą o przekładzie filmów” przybliżył on zebranym tajniki i niuanse przekładu audiowizualnego.

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości pani Olgi Kowalczyk

Fotokronika

dr Bogumił Gasek