Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego

 

p.o. kierownika: dr Danuta Pytel-Pandey, adiunkt

 

 

 

O Zakładzie

 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej prowadzi zajęcia z różnych aspektów Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego. Są to: gramatyka funkcjonalna, fonetyka, leksyka, praca z tekstem, stylistyka funkcjonalna, język administracji i biznesu, konwersacje oraz drugi język słowiański – rosyjski (dla studentów pozostałych filologii słowiańskich).

Dzięki starannie wyselekcjonowanemu materiałowi leksykalno-gramatycznemu, nowoczesnym metodom nauczania, wsparciu native speakerów prowadzących zajęcia na wyższych latach studiów oraz zaangażowaniu i ciągłemu doskonaleniu kompetencji naukowo – dydaktycznych całego zespołu Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego, absolwenci studiów magisterskich filologii rosyjskiej zdobywają kompetencje językowe na poziomie C1.

 

Działalność Zakładu

 

Kierunki badań i konferencje

Poruszane przez członków Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego tematy badawcze oscylują wokół problemów glottodydaktyki, językoznawstwa i literaturoznawstwa, czego rezultatem są liczne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Pracownicy Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego biorą aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz w organizacji cyklicznych konferencji Instytutu Filologii Słowiańskiej.

 

Współpraca

Umowy międzyuczelniane umożliwiają pracownikom Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego wyjazdy na staże naukowe oraz kwerendy biblioteczne do różnych rosyjskich ośrodków akademickich, m.in. Petersburga i Tomska. W ramach programu Erasmus+ co roku prowadzą zajęcia w zagranicznych uczelniach wyższych całej Europy.

 

Emerytowani pracownicy Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego – wcześniej Zakładu Metodyki i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego

dr Krystyna Baczmańska,

mgr Raisa Biegun,

mgr Eugeniusz Borowski,

dr Edward Goranin,

mgr Wanda Hudyma-Lewandowska,

mgr Żanna Janeczek,

mgr Irena Januszkiewicz,

dr Irina Kabyszewa,

mgr Ksenia Klosza,

prof. UWr dr hab. Krzysztof Kusal,

dr Danuta Misiąg,

mgr Ludmiła Nodzyńska,

mgr Helena Opolska,

mgr Swietłana Orzechowska,

mgr Maria Pasek,

mgr Janina Sidorska,

mgr Irena Śliwińska,

mgr Nelly Staffa,

dr Henryk Suszko,

mgr Alina Szczerbowicz-Warawko,

prof. UWr dr hab. Janina Wołczuk.

 

Metodycy:

mgr Jolanta Juszkiewicz,

dr Krystyna Sikora,

mgr Zofia Śleszyńska,

mgr Teresa Wysocka.

 

Kierownikami zakładu byli:

prof. UWr dr hab. Krzysztof Kusal,

mgr Helena Opolska,

mgr Janina Sidorska,

prof. dr hab. Milica Semków,

prof. UWr dr hab. Jania Wołczuk.