66 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 

66 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE, czyli dyskusje o eseju jako medium artykulacji myśli emancypacyjnej i proto(feministycznej) w języku serbskim.
Dr hab. Magdalena Koch, prof. UAM przedstawiła referat „Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny od XIX do XXI wieku”. Słowo wstępne wygłosiła profesor dr hab. Izabella Malej.

 

62 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 

22 listopada 2019 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyło się 62 Slawistyczne Spotkanie Literackie. Tym razem gościliśmy ukraińskiego historyka, profesora Bohdana Hudzia, który wygłosił wykład pt. Charakter konfliktów polsko-ukraińskich na Ukrainie Prawobrzeżnej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Podczas wykładu profesor prezentował również swoją książkę pt. Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku (2013).

Bohdan Hudź jest specjalistą w zakresie konfliktów i relacji ukraińsko-polskich w XIX i XX wieku. W jego licznych pracach naukowych na ten temat uwidacznia się szkoła francuskiego historyka Daniela Beauvois, którego Bohadan Hudź pozostaje wiernym uczniem.  Jest autorem następujących książek: „Trudna droga do porozumienia” (1997), „Ukraińcy i Polacy: kto winien?” (2000), „Zagłada Arkadii” (2006), „Konflikty ukraińsko-polskie czasów najnowszych” (2011). Bohdan Hudź był też współautorem scenariuszy filmów dokumentalnych: „Trudne braterstwo” (1998), „Braterstwo broni w służbie pokoju” (2000).

Profesor zajmuje się również problematyką wschodniego wymiaru integracji europejskiej. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie.

Od 2015 roku jest członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

66 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 

ZAKŁAD  LITERATURY  I  KULTURY  ROSYJSKIEJ

ZAKŁAD  BOHEMISTYKI

ZAKŁAD  KROATYSTYKI   I  SERBISTYKI

ZAKŁAD UKRAINISTYKI

 

 ZAPRASZAJĄ  NA


66  SLAWISTYCZNE  SPOTKANIE  LITERACKIE

 

3 marca 2020 r., (wtorek) godz. 11:30;  Instytut  Filologii  Słowiańskiej

(ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

 

z referatem wystąpi

dr hab.  Magdalena Koch,
prof. UAM 

                         

Temat spotkania: 

Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny
od XIX do XXI wieku.        

64 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ
ZAKŁAD BOHEMISTYKI
ZAKŁAD KROATYSTYKI I SERBISTYKI
ZAKŁAD UKRAINISTYKI

ZAPRASZAJĄ NA

64 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

17 grudnia 2019 r., (wtorek) godz. 11:30; Instytut Filologii Słowiańskiej
(ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)
z referatem wystąpi 

Dr JACEK SZYMALA

(Instytut Kulturoznawstwa)

Temat spotkania:
Powstanie kozackie 1648 – 1658.
Badania interdyscyplinarne

63 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD  LITERATURY  I  KULTURY  ROSYJSKIEJ, ZAKŁAD  BOHEMISTYKI, ZAKŁAD  KROATYSTYKI   I  SERBISTYKI, ZAKŁAD UKRAINISTYKI

ZAPRASZAJĄ  NA

63  SLAWISTYCZNE  SPOTKANIE  LITERACKIE

26  listopada  2019 r., (wtorek) godz. 11:30;  Instytut  Filologii  Słowiańskiej

 (ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

 z referatem wystąpi

Dr hab. prof. UWr. AGNIESZKA MATUSIAK

Temat spotkania:

Od symfonii do kakofonii

Donbas w filmach Dzigi Wiertowa, Ihora Minajewa i Serhija Łoźnicy

Wystąpieniu będą towarzyszyć projekcje filmowe

61 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD  LITERATURY  I  KULTURY  ROSYJSKIEJ
ZAKŁAD  BOHEMISTYKI
ZAKŁAD  KROATYSTYKI…
ZAKŁAD UKRAINISTYKI

ZAPRASZAJĄ  NA

61  SLAWISTYCZNE  SPOTKANIE  LITERACKIE

22  października 2019 r., godz. 13:15;  Instytut Filologii  Słowiańskiej
            (ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

Najnowsza  literatura  rosyjska
Oglądane  in medias res

Spotkanie z pisarką Janą Wagner, autorką literatury popularnej

prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

60 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ

ZAKŁAD BOHEMISTYKI

ZAKŁAD SERBISTYKI I KROATYSTYKI

ZAKŁAD UKRAINISTYKI

 ZAPRASZAJĄ NA

60 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 21 maja (wtorek) 2019 r., godz. 11.30

Instytut Filologii Słowiańskiej

(ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

 dr Katarzyna Uczkiewicz

(Zakład Bohemistyki)

 Miłość w czasach normalizacji ‒  perypetie uczuciowo-zawodowe bohaterek czechosłowackiego serialu „Kobieta za ladą”

 

prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej