Zakład Kroatystyki i Serbistyki

 

p.o. kierownika: dr Sybilla Daković, adiunkt

 

 

O Zakładzie

 

W 2001 roku w obrębie Instytutu Filologii Słowiańskiej zaczął działać Zakład Serbistyki. Na jego czele stanęła prof. Milica Semków, kierując nim do przejścia na emeryturę w 2012 roku. W okresach 1 X 2005-15 II 2006 oraz 1 IX 2008 – 31 XII 2010 funkcję kierownika pełniła prof. Magdalena Koch. Od 2012 roku obowiązki te pełnił dr Miłosz Bukwalt. Kolejna zmiana nastąpiła w 2016 roku, kiedy kierownikiem został dr hab. Henryk Jaroszewicz. Doszło wówczas do zmian profilu nauczania z sebistycznego na kroatystyczny. W 2017 roku jednostka przyjęła nazwę Zakładu Serbistyki i Kroatystyki, by w dwa lata później, po radykalnej modernizacji programowej, zacząć ostatecznie funkcjonować pod szyldem Zakładu Kroatystyki i Serbistyki.

 

Działalność Zakładu

 

Kontakty ze społecznością lokalną

Zakład współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (zwłaszcza Osijek, Zagrzeb, Kragujewac, Belgrad). Jego przedstawiciele przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o krajach byłej Jugosławii, wygłaszając wykłady w placówkach oświatowych województwa dolnośląskiego. Szczególnie żywą w tym zakresie jest współpraca z II Liceum Ogólnokształcącym  w Bolesławcu oraz z wrocławskim IV Liceum Ogólnokształcącym, które od 2017 roku jest objęte patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej. 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków pracownicy Zakładu organizują otwarte warsztaty języka chorwackiego i serbskiego, uczestniczą także w Dolnośląskim Festiwalu Nauki.

 

Wizyty i kontakty zagraniczne

W naszych progach ze swoimi wykładami goszczą specjaliści rozmaitych dziedzin. W 2016 roku wiedzą na temat Kosowa i Metochii dzielił się z nami dyrektor Instytutu Historii Współczesnej w Belgradzie, prof. Momčilo Pavlović. W tym samym roku odbyły się również prelekcje o charakterze filologicznym: prof. Vesny Lompar, prof. Rajny Dragićević, prof. Vladimira Polomaca, prof. Jeleny Petković, prof. Jeleny Ajdžanović, prof. Jasminy Dražić.

Wyjątkowym wydarzeniem były mające miejsce także  w 2016 roku  wizyty dwóch ambasadorów, Ambasadora Republiki Serbii w RP, Duško Kovačevicia, oraz Ambasadora Republiki Bośni i Hercegowiny w RP, Radojko Bogojevicia. Swą obecnością zaszczycił nas też gość o wielkiej charyzmie - biskup Franjo Komarica, bośniacki duchowny katolicki oraz działacz społeczny.

W kolejnych latach przyjęliśmy przedstawicielki chorwckiego środowiska naukowego, miedzy innymi językoznawczynie - doc. dr. sc. Vesnę Bjedov, doc. dr. sc. Silviję Ćurak oraz doc. dr. sc. Lidiję Cvikić.

Na szczególną uwagę zasługują kontakty z organizacjami skupiającymi polską mniejszość narodową w Bośni i Hercegowinie, wśród których wymienić można Udruženje Poljaka i prijatelja “Mak” (Opština Gradiška), Udruženje Poljaka “Bolesławiec” (Prnjavor), Udruženje Poljaka (Banja Luka).

 

Konferencje naukowe

2016 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Małe języki Europy” (23 V)

2016 – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Pociąg do Bułgarii” (13 XII)

2018 – Miedzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa “Zrozumieć Bałkany” (23-24 IV)

2018 –  Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Pociąg do Łużyc” (10 XII)

 

Współorganizacja konferencji naukowych

  • Miedzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza “Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”
  • Miedzynarodowa Konferencja Naukowa “Słowiańszczyzna dawnej i dziś”
  • Konferencja Naukowo-dydaktyczna “Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych”
  • Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza “Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład”

 

Koło naukowe (pod opieką dr Gordany Đurđev-Małkiewicz)

  • Współpraca z placówkami dyplomatycznymi krajów byłej Jugosławii - wizyty studentów w Ambasadzie Republiki Serbii w Warszawie i w Ambasadzie Republiki Bośni i Hercegowiny
  • Wyjazd naukowo-dydaktyczny do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  • Spotkanie z pisarką i tłumaczką Joanną Stovrag (19 II 2018)
  • Wieczorek podróżniczy “Autostopem przez Bałkany” (19 XI 2018)
  • Warsztaty kultury bałkańskiej na Uniwersytecie Opolskim w ramach Dni Słowiańskich organziowanych przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego (15 IV 2019)
  • Imprezy cykliczne: Prawosławne Boże Narodzenie, Sylwester Prawosławny, Dzień Bałkański w Parku Staszica