Ślawska Magdalena


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

magdalena.slawska [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

- p.o. Zastępcy dyrektora IFS ds. badań naukowych i parametryzacji

- Członkini Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim

- Przewodnicząca Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

- Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

 dr Magdalena Ślawska (wcześniej: Magdalena Karolczyk)

ORCID: 0000-0002-9158-6988

2012 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt. Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików.

Jestem absolwentką polonistyki i slawistyki. Od 2012 roku pracuję w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzę badania z zakresu współczesnej literatury chorwackiej i serbskiej. W szczególności interesują mnie zagadnienia jugonostalgii i mediatyzacji pamięci, problematyka przekładu, chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej recepcja w Polsce. W 2013 roku wydałam książkę pt. Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików. Moje prace naukowe ukazują się również w monografiach oraz na łamach czasopism, takich jak: "Przekłady Literatur Słowiańskich", „Slavica Wratislaviensia”, „Poznańskie Studia Slawistyczne", „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, „Slavia Meridionalis” oraz „Detinjstvo”.

 W wolnym czasie uprawiam ogródek, czytam i podróżuję z rodziną.Monografie:

1. M. Ślawska, Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików, Wrocław 2013, ss. 270.


Redakcja czasopism i monografii:

1. "Slavica Wratislaviensia" 177, 2023, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 15, Zaraza, ss. 384 (wraz z I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kulą, E. Komisaruk, A. Ursulenko).

2. "Slavica Wratisalviensia" 173, 2021, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14, Pamięć , s. 544 (we współpracy z M.M. Borowskim, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińską-Maciąg, E. Komisaruk, M. Świetlickim, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).

3. Pamięć. Monografia, pod red. E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, Lublin: Norbertinum 2021.

4. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, red. A. Kołodziej, E. Tyszkowska-Kasprzak, M. Ślawska, A. Ursulenko, współpraca: M. Stryszewska, A. Olecka, Wrocław: Atut 2020.


Artykuły w czasopismach:

1. M. Ślawska, Oswajanie inności w chorwackiej literaturze dla dzieci na przykładzie opowieści o domowych duchach i potworach, „Filoteknos” 2022, nr 12, s. 101-114.

2. M. Ślawska, Trzydzieści lat nieobecności. Chorwacka książka dla dzieci w Polsce (1990-2020), „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2022, T. 12, s. 1-28.

3. M. Ślawska, Poljska bajka i dečja fantastika u srpskom prevodu (1991-2021), „Detinjstvo” 2022, br. 1, s. 65-75.

4. M. Ślawska, Problem sceniczności w polskim przekładzie Trylogii dubrownickiej Iva Vojnovicia, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2021, t. 11, cz. 1, s. 1-29.

5. M. Ślawska, Zwierzęcy bohaterowie w powieści Crobinhoodovi Dunji Kalilić. Na tropie stereotypów, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2021, nr 20, s. 175-193.

6. M. Ślawska, Književna igra formama dnevnika, romana i drame (na primeru knjige Tita Bilopavlovića Čitaj gospodine, balavče), „Detinjstvo” 2021, br. 1, s. 149-159.

7. M. Ślawska, Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992-1995. oraz Muzej ratnog djetinjstva, „Slavica Wratislaviensia” 2021, nr 173, s. 511-521.

8. M. Ślawska, Oswajanie obcości kulturowej w przekładzie literatury dziecięcej. Przypadek Domowych duchów Dubravki Ugrešić, „Slavia Meridionalis” 2020, nr 20, s. 1-20.

9. M. Ślawska, Sindrom višejezičnosti u hrvatskim dečijim romanima o Domovinskom ratu, „Detinjstvo” 2020, br. 1, s. 81-90.

10. M. Ślawska, Od książki ilustrowanej do książki obrazkowej. Rola ilustracji w przekładzie Domowych duchów Dubravki Ugrešić, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2019, nr 14, z. 4, s. 289-302.

11. M. Ślawska, Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt, „Slavica Wratislaviensia” 2019, nr 170, s. 41-51.

12. М. Слявска, Какой вкус у ностальгии, или Югославия на тарелке, «Международный журнал исследований культуры » 2019, № 3 (36), s. 88-99.

13. M. Ślawska, Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego (Leksikon Yu mitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija), „Slavica Wratislaviensia” 2017, nr 164, s. 7-20.

14. M. Ślawska, Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia, „Slavica Wratislaviensia” 2016, nr 163, s. 749-760.

15. M. Ślawska, Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida, „Slavica Wratislaviensia” 2016, nr 162, s. 25-37.

16. M. Ślawska, Modele obcości/inności w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia, „Studia Slavica” 2015, nr 19, z. 2, s. 239-248.

17. M. Ślawska, W poszukiwaniu straconego czasu. Smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia, „Slavica Wratislaviensia” 2015, nr 161, s. 367-376.

18. M. Karolczyk, Wszystko jest na sprzedaż. Dyktat pieniądza w „prozie życia” Aleksandra Tišmy, „Slavica Wratislaviensia” 2009, nr 149, s. 445-454.

19. M. Karolczyk, Dwa spojrzenia na „zabijane” Sarajewo. Zlaty Filipović i Nenada Veličkovicia gra z konwencją dziennika, „Slavica Wratislaviensia” 2008, nr 146, s. 83-95.

20. M. Karolczyk, Devojački dnevnici u vreme ratnog vihora, „Sveske” 2007, br. 84, s. 111-119.

21. M. Karolczyk, Historia jako temat literatury brukowej. Królowa awanturnica, czyli zeszytowa powieść historyczna, „Slavica Wratislaviensia” 2007, nr 143, z. 2, s. 57-63.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. M. Ślawska, Leksikon Yu mitologije, czyli przeszłość zaklęta w rzeczach, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, red. W. Supa, I. Zdanowicz, Białystok 2016, s. 103-115.

2. M. Ślawska, Jugonostalgia a postjugosłowiański dyskurs encyklopedyczny, [w:] Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, red. P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Toruń 2016, s. 175-189.

3. M. Ślawska, Echa Wielkiej Wojny w literackim świadectwie rozpadu Jugosławii – Bora Ćosić Dnevnik apatrida, [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal, Rzeszów 2016, s. 517-532.

4. M. Ślawska, Die Stadt Berlin in der postjugoslawischen autobiografischen Prosa, [w:] Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. A. Buras-Marciniak, M. Gołaszewski, Frankfurt am Main 2015, s. 61-73.

5. M. Ślawska, Rola przekładu w procesie zbliżenia kultur. Przypadek powieści Koczownicy Nenada Veličkovicia, [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, Gdańsk 2011, s. 288-296.

6. M. Karolczyk, „Z teki obserwatora…”. Sarajewo - obraz stolicy na progu XXI wieku, [w:] Słowiańszczyzna Południowa w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2010, 351-361.

7. M. Ślawska, Album o nieistniejącym świecie. Fotografia jako medium rekonstrukcji przeszłości w prozie autobiograficznej Dubravki Ugrešić, [w:] Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009, 260-269.

8. M. Ślawska, Pejzaż wielokulturowy Sarajewa. Miasto-palimpsest w powieści Koczownicy Nenada Veličkovicia, [w:] Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity, edit. M. Příhoda, H. Vaňková, Praha 2009, s. 345-350.

9. M. Karolczyk, Madonny czy dziwki, bojowniczki czy męczennice. Wojna, nacjonalizm, płeć a jugo-kobiet stereotyp własny, [w:] „Samotność. Inność. Szaleństwo”. Obrazy „gorszej” kobiety w tekstach kultury, red. D. Adamowicz, J. Anisimowiec, O. Taranek, Wrocław 2008, s. 267-277.


Sprawozdania:

1. M. Karolczyk, M. Kędzierska, K. Macieja, L. Moszczyńska, M. Smolińska, Pieniądze jako wielki temat kultury w literaturach słowiańskich. Sprawozdanie z konferencji naukowej, „Pamiętnik Słowiański” 2008, tom 58, z. 1, s. 145-157.Konferencje (2015-2022):

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Srpsko poljske književne veze“. „Serbsko-polskie związki literackie” (Belgrad, 19-20.10.2022). Temat wystąpienia: Sto deset godina prevođenja poljske književnosti za decu i omladinu u Srbiji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Savetovanje o književnosti za decu 65. Zmajevih dečjih igara „Zmajevito doba: Nova čitanja evropske bajke i fantastike” (Nowy Sad, 08-09.06.2022). Temat wystąpienia: Poljska bajka i dečja fantastika u srpskom prevodu (1991-2021). 

Konferencja Naukowa nt. Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka (Wrocław, Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego, 4-5.11.2021). Temat wystąpienia: Polska książka dla dzieci w Serbii i Chorwacji w latach 1990-2021.

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura (Wrocław, 21-22.10.2021). Temat wystąpienia: Chorwacka literatura dla dzieci  w Polsce w latach 1990-2020.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich „Zaraza” (Wrocław, 16-17.09.2021). Temat wystąpienia: Miłość w czasach choroby. Narracje szpitalne w chorwackiej literaturze dla dzieci i młodzieży.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Savetovanje o književnosti za decu 64. Zmajevih dečijih igara „Žanrovi književnosti za decu i žanrovska književnost” (Nowy Sad, 10-11.06.2021). Temat wystąpienia: Književna igra formama dnevnika, romana i drame (na primeru knjige Tita Bilopavlovića Čitaj gospodine, balavče).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Savetovanje o književnosti za decu 63. Zmajevih dečijih igara Književnost za decu u postjugoslovenskom kontekstu - kontinuiteti i diskontinuiteti" (Nowy Sad, 25-26.06.2020). Temat wystąpienia: Sindrom višejezičnosti u hrvatskim dečijim romanima o Domovinskom ratu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Słowiańskie Światy Wyobraźni „Metamorfozy” (Kraków, 23-24.09.2019). Temat wystąpienia: Mali dorośli. Bohaterowie chorwackiej literatury dla dzieci i młodzieży lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Bohaterowie dziecięcej wyobraźni” (Wrocław, 31.05-2.06.2019). Temat wystąpienia: Domowe duchy i potwory w chorwackiej literaturze dla dzieci.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich „Pamięć” (Wrocław, 16-17.05.2019). Temat wystąpienia: Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992-1995. oraz Muzej ratnog djetinjstva.

Konferencja naukowa nt. „Przekład jako akt komunikacji transkulturowej i praktyka społeczna” (Poznań, 09-10.05.2019). Temat wystąpienia: Od książki ilustrowanej do książki obrazkowej. Rola ilustracji w przekładzie Domowych duchów Dubravki Ugrešić.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język-literatura-kultura” (Wrocław, 04-05.04.2019). Temat wystąpienia: Oswajanie obcości w przekładzie literatury dziecięcej na przykładzie Domowych duchów Dubravki Ugrešić.

XIX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna nt. „Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra, 25.09.2018). Temat wystąpienia: Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt.

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna nt. „Tożsamość – Kultura – Nowoczesność” (Bydgoszcz, 19-20.11.2015). Temat wystąpienia: O poszukiwaniu tożsamości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Slawistów nt. „Słowianie: koegzystencja i konflikty” (Praga, 5-6.11.2015). Poster: Wojna w byłej Jugosławii w relacjach dziennikowych.

Międzynarodowa Konferencji Naukowej nt. „Tekst a dzieło sztuki” (Łódź, 18-20.05.2015). Temat wystąpienia: Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego (Leksikon Yu mitologije, Bila jednom jedna zemlja).

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich „Starość” (Wrocław, 14-15.05.2015). Temat wystąpienia: Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia.


Wykłady otwarte i zlecone:

19.12.2017 - wykład dla uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego z Bolesławca nt. Atrakcje turystyczne Serbii i Chorwacji.


Granty naukowe:

Wydziałowy projekt badawczy pt. Wojna w Jugosławii w literaturze dla dzieci i młodzieży oraz komiksie. Perspektywa chorwacka (nr projektu: 0420/2656/18). Okres realizacji: grudzień 2018-wrzesień 2019.

Wydziałowy projekt badawczy pt. Dziennik w literaturze serbskiej i chorwackiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku (nr projektu: 1510/M/IFS/15). Okres realizacji: lipiec 2015-styczeń 2016.

Wydziałowy projekt badawczy pt. Dziennik w literaturze serbskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku (nr projektu: 2369/M/IFS/14) Okres realizacji: lipiec 2014-styczeń 2015.

Wydziałowy projekt naukowy pt. Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików (nr projektu: 1292/M/IFS/13). Okres realizacji: lipiec 2013-styczeń 2014.

26.01.2019-07.02.2019 r. – kwerenda biblioteczna w Zagrzebiu (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).

31.07-21.08.2015 r. – kwerenda biblioteczna w Belgradzie (Narodna biblioteka Srbije) i Zagrzebiu (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).

06.09-19.09.2014 r. - kwerenda biblioteczna w Belgradzie (Narodna biblioteka Srbije).


Kursy i szkolenia:

Warsztaty z zakresu tworzenia efektów kształcenia w oparciu o taksonomię Blooma (luty 2018).

Szkolenie pt. „Baza Scopus jako narzędzie wsparcia pracy naukowej” (marzec 2018).

Warsztaty z obsługi platformy Moodle (kwiecień 2018).

Warsztaty pt. „Wykorzystanie narzędzi MS Office 365 w pracy dydaktycznej” (maj 2018).