SKN Ukrainistów

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE UKRAINISTÓW UWr

Geneza powstania Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów Uniwersytetu Wrocławskiego łączy się nierozerwalnie z początkiem funkcjonowania Zakładu Ukrainistyki w strukturze Instytutu Filologii Słowiańskiej. To właśnie przedstawiciele pierwszych lat specjalności Filologia ukraińska zapoczątkowali tradycję angażowania się w działania, które miały na celu rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy, doświadczenia oraz nabywania umiejętności typowych dla studentów-ukrainistów. W grudniu 2002 roku grupa teatralna działająca w strukturach Koła, zorganizowała dla wspólnoty studentów i wykładowców Instytutu Filologii Słowiańskiej wieczór poetycki z okazji jubileuszu urodzin filozofa-mistyka, pisarza – Hryhorija Skoworody. Centralnym punktem programu artystycznego były miniatury teatralne wystawione na podstawie bajek poety. W roku 2004 przy udziale studentów z roku pierwszego
i drugiego grupa teatralna Koła Naukowego zaprezentowała musical „Noc przed Jordanem" (oparty na motywach utworu  Mikołaja Gogola). 

Fragment musicalu „Noc przed Jordanem”, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2004 r.

Dramat muzyczny wystawiany przez członków Koła zyskał sporą popularność, gdyż z sukcesem prezentowany był na przełomie stycznia i lutego 2004 roku na scenach poza Uniwersytetem, przede wszystkim w środowisku zrzeszającym Ukraińców z terenów Dolnego Śląska (m.in. Legnica), oraz dla członków towarzystw miłośników Byłych Kresów Wschodnich (m.in. Trzebnica i Wołów).

W roku 2005 Koło zapoczątkowało nową ścieżkę rozwoju  swojej działalności – funkcjonowanie rozpoczęła sekcja dziennikarska, co poskutkowało pojawieniem się czasopisma (półrocznika)
pt. „Biuletyn Wrocławskiej Ukrainistyki”. Członkowie Koła Naukowego pełnili rolę: redaktorów, fotoreporterów oraz autorów tekstów w wydawanej pozycji. W sumie ukazało się 6 numerów czasopisma. Rodzynkiem  na torcie dziennikarskiego sukcesu członków Koła stały się wywiady ze znanymi działaczami kulturalnymi Ukrainy, m.in.: Lubkiem Dereszem (autor Aleksandra Śpiwak) , Serhijem Żadanem (autor Dominika Parzniewska) oraz Natalką Śniadanko (autor Tetiana Studnetowa).

Do kulturalno-artystycznych wydarzeń z życia Koła zaliczyć należy również organizację licznych spotkań ze znanymi ukraińskimi ludźmi kultury, które posiadały (i posiadają nadal) charakter cykliczny,
a wymienienie wszystkich z nich zajęło by zbyt wiele miejsca. Dlatego też wspomnieć należy jedynie  o tych najważniejszych i najciekawszych, które w sposób szczególny przykuły uwagę wrocławskiej publiczności. Do takich zaliczyć należy spotkania m.in. z Jurijem Andruchowyczem, Oleksandrem Irwańcem, Wiktorem Nieborakiem, Oksaną Zabużko, Jurijem Wynnyczukiem, Haliną Kruk, Marią Sadowską, Andrijem Lubką, Saszą Boolem. Wśród zaproszonych przez członków Koła gości nie mogło zabraknąć również znanych naukowców-ukrainistów do grupy których zaliczyć należy m.in.: członka Ukraińskiej Akademii Nauk, Prezydenta Wojwodińskiej Akademii Nauki i Sztuki – prof. Juliana Tamasza (Nowy Sad, Serbia), prof. Janko Ramacza (Nowy Sad, Serbia), prof. Anatolija Zahnitkę (Donieck, Ukraina), prof. Lubomyra Beleja (Użhorod, Ukraina), prof. Natalię Pylypiw (Toronto, Kanada), prof. Tamarę Hundorową (Kijów, Ukraina), prof. Oleha Ilnyckiego (Toronto, Kanada), dr Mykołę Riabczuka (Kijów, Ukraina) oraz prof. Bohdana Hudia (Lwów, Ukraina). 

W trakcie ostatnich dziesięciu lat członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów biorą również aktywny udział w wydarzeniach, które odbywają się poza ich Alma Mater – godnie reprezentując wrocławską ukrainistykę. Wydarzenia te to przede wszystkim: Międzynarodowy Konkurs Ortograficzny organizowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowy Konkurs Recytatorski organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z inicjatywy doktor Sylwii Wójtowicz w roku 2015 Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów przy Uniwersytecie Wrocławskim zorganizowało I Międzynarodową Studencko-Doktorancka Konferencję Naukową „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim, i od tego czasu każdego następnego roku (już od czterech lat) konferencja ta jednoczy wokół swojej problematyki sporą grupę ambitnych młodych naukowców, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rozmaitych problemów związanych z Ukrainą: językoznawstwem, literaturoznawstwem, kulturologią, historią, pedagogiką, ekonomią, socjologią, politologią, prawem, religioznawstwem etc. 

Zdając sobie sprawę ze zmieniających się czasów i nowych wyzwań, które znalazły swoje odzwierciedlenie również w realiach i wydarzeniach na Ukrainie (choćby w ostatnich pięciu latach), a także mają swoje odbicie w szerszym kontekście – mowa o obecnej sytuacji w zakresie szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk humanistycznych na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów wyszło z szeregiem inicjatyw, których zadaniem było zainteresowanie ambitnych studentów, a także przekonanie przyszłych slawistów do gotowości zrobienia kroku w przód – ku spotkaniu z nieznanym, które kryje w sobie ogromny naukowy potencjał, chociaż na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie tematów zupełnie spoza obszaru mainstreamowego. Dzięki aktywnej współpracy z kolegami-ukrainistami, pracownikami ośrodków naukowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego w 2016 roku zapoczątkowało serię naukowo-dydaktycznych wyjazdów, która pozwoliła jej uczestnikom na odkrycie nowych oraz nieznanych stron europejskich ukrainików: od poznania życia codziennego w zamieszkałych w zwartych terenach Ukraińców aż po studiowanie i badanie ich spuścizny kulturowej i językowej.
Tak przy współpracy z Instytutem Ukrainistyki im. Michajła Molnara, który funkcjonuje przy Uniwersytecie w Użhorodzie (Ukraina) odbyły się cztery naukowo-dydaktyczne wyjazdy do miejsc zamieszkiwanych przez Ukraińców: Słowacja – Szarysz (2016 r.) i Zemplin (2019 r.), Węgry – Sabolcz-Satmar-Bereg (2018 r.), Rumunia – Marmarosz (2017 r.). Rezultatem tych wyjazdów są 4 numery „Naukowo-publicystycznych Zeszytów Ukrainistów Uniwersytetu Wrocławskiego”, gdzie wydrukowano naukowe i publicystyczne materiały autorstwa: uczestników wyjazdów oraz miejscowych naukowców
i działaczy kulturowych.

https://www.youtube.com/watch?v=RNTgo7BuCu8

W chwili obecnej Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów Uniwersytetu Wrocławskiego liczy 27 członków – głownie studentów filologii ukraińskiej dwóch specjalności – ukrainistyka i filologia ukraińska
z językiem angielskim. Jednakże członkami Koła są również przedstawiciele studiów: historycznych, psychologicznych, a także przedstawiciele innych kierunków slawistycznych.

Przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów Uniwersytetu Wrocławskiego jest studentka 3 roku Ukrainistyki z anglistyką – Aleksandra Wybraniec.

Zastępcą przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów Uniwersytetu Wrocławskiego jest studentka 3 roku Ukrainistyki z anglistyką – Karolina Ziomek.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów Uniwersytetu Wrocławskiego jest dr Sylwia Wójtowicz-Marszał 

 

Do współpracy zapraszamy studentów z każdego kierunku studiów Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych problematyką ukraińską.

Kontakt: skn.ukrainistow@uwr.edu.pl 

YT: https://www.youtube.com/channel/UCYC6vsJvxCom2f8D1B_O2Vg

FB: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Ukrainist%C3%B3w-103202357936053/

Instagram: @skn.ua

TikTok: @ukrainskaf

Więcej informacji: https://bit.ly/3SAElwE