KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Pytania można zadawać także przez system IRK po wcześniejszej rejestracji. 

  •  KONTAKT TELEFONICZNY

28 czerwca, 11.00-13.00, tel. (48) 71 375 45 50

29 czerwca, 12.00-14.00, tel. (48) 71 375 45 50

30 czerwca, g. 11.00-15.00, tel. (48) 721 944 660

4 lipca, 9.00-10.00, tel. (48) 721 944 660

5 lipca, 9.00-10.00, tel. (48) 721 944 660

6 lipca, 16.00-18.00, tel. (48) 71 375 45 50

7 lipca, g. 11.00–15.00 tel. (48) 71 375 45 50

Od 11 lipca tel. (48) 71 375 45 50

11 lipca 2022, 10.30-14.30
15 lipca 2022, 10.30-14.30

18 lipca 2022, 15.00-19.00

19 lipca 2022, 10.30-14.30

20 lipca 2022, 15.00-19.00
22 lipca 2022, 10.30-14.30

25 lipca 2022, 15.00-19.00

27 lipca 2022, 10.30-14.30

28 lipca 2022, 15.00-19.00