KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Kontakt do członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej IFS:

dr Anna Ćwik, sekretarz 790-894-473, anna.cwik@uwr.edu.pl 

dr Marta Chaszczewicz-Rydel, sekretarz 727-544-836 marta.chaszczewicz-rydel@uwr.edu.pl 

dr Jadwiga Krajewska, wiceprzewodnicząca 790-698-957 jadwiga.skowron@uwr.edu.pl 

mgr Beata Jastrowicz-Żegiestowska, przewodnicząca 781-549-190 beata.jastrowicz@uwr.edu.pl