Prowadzący zajęcia - umowa

 

dr Marcin Gaczkowski, pokój 305, telefon: 71 375 45 55

Konsultacje

 

dr Katarzyna Uczkiewicz, pokój 103, telefon: 71 375 45 52

Konsultacje

 

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr, pokój 309, telefon: 71 375 46 00

Konsultacje

 

dr Anna Kisielowa-Kamińska, pokój 316, telefon: 71 375 45 63

Konsultacje