Prowadzący zajęcia - umowa

dr Marta Malanowska-Statkiewicz, 

 

Kateryna Onoiko-Miller, 

Konsultacje

 

Nataliia Chaura, 

Konsultacje

 

Ninoslav Radaković, 

Konsultacje

 

dr Katarzyna Uczkiewicz, pokój 103, telefon: 71 375 45 52

Konsultacje

 

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr, pokój 309, telefon: 71 375 46 00

Konsultacje

 

dr Anna Kisielowa-Kamińska, pokój 316, telefon: 71 375 45 63

Konsultacje