Opiekunowie lat

 

ROK AKADEMICKI  2020/2021

 

FILOLOGIA CZESKA

 

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku – mgr Beata Jastrowicz
Opiekun II roku – dr  Ilona Gwóźdź-Szewczenko
Opiekun III roku – dr Lenka Ptak

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Mateusz Wiśniewski.


 

FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku – dr Wiesława Zybura
Opiekun II roku  ‒ dr Joanna Kula
Opiekun III roku – dr Monika Jasińska-Okulewicz

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Bartosz Juszczak.


 

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

 

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku ‒ dr Magdalena Połczyńska
Opiekun II roku ‒ dr hab. Henryk Jaroszewicz
Opiekun III roku ‒ dr Gordana Đurđev-Małkiewicz

Studia drugiego stopnia:

I rok dr Magdalena Ślawska.
II rok dr Miłosz Bukwalt.


 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA i FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

 

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku ‒ dr Julia Rysicz-Szafraniec
Opiekun II roku ‒ dr hab. Oleh Beley, prof. UWr
Opiekun III roku ‒ dr Olga Barabasz-Rewak 

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr.
Dodatkowo opiekunem II roku na studiach magisterskich jest dr Anna Ursulenko.