Opiekunowie lat

 

ROK AKADEMICKI  2021/2022

 

FILOLOGIA CZESKA

 

Studia I stopnia:
I rok dr Dorota Żygadło-Czopnik
II rok mgr Magdalena Matkowska-Jerzyk
III rok dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Mateusz Wiśniewski.


 

FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Studia I stopnia:
I rok dr Wiesława Zybura
II rok dr Monika Jasińska-Okulewicz
III rok dr Joanna Kula

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Natalia Didenko


 

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

 

Studia I stopnia:
I rok dr Magdalena Połczyńska
II rok dr Małgorzaka Filipek
III rok dr Gordana Đurđev-Małkiewicz

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr hab. Henryk Jaroszewicz Dodatkowo opiekunem II roku na studiach magisterskich jest dr Magdalena Ślawska.


 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA i FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studia I stopnia:
I rok dr Olga Barabasz-Rewak
II rok dr Julia Rysicz-Szafraniec
III roku dr hab. Oleh Beley, prof. Uwr

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I i II roku na studiach magisterskich jest dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr.