Struktura IFS - Dyrekcja

 

Dyrektor

dr hab. Oleh Beley, profesor UWr
 • pokój 114
 • tel. (71) 375 45 69

 

Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i programowych 

dr Agnieszka Kołodziej 

Urlop naukowy - 25.02.2023-24.02.2024

p.o. dr Maria Stryszewska
 • pokój 113
 • tel. (71) 375 45 32

Zastępca dyrektora ds. spraw finansowych i rozwoju

dr Miłosz Bukwalt
  • pokój 110
  • tel. (71) 375 45 70

 

Zastępca dyrektora ds. badań naukowych i parametryzacji

p.o. dr Magdalena Ślawska
dr Sylwia Kamińska-Maciąg
  • pokój 108
  • tel. (71) 375 46 12

 

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał 
  • pokój 113
  • tel. (71) 375 45 58

Podział zadań i kompetencji Dyrektorów w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr