Nasza oferta:

Listy przyjętych w I naborze dla osób z polskim obywatelstwem

SLAWISTYKA

FILOLOGIA CHORWACKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA UKRAŃŚKA

Listy rankingowe / osoby zakwalifikowane do złożenia dokumentów

Kandydaci mający status zakwalifikowanych do złożenia dokumentów zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w dniach 20–21 września 2023 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej przy ulicy Pocztowej 9 we Wrocławiu w sali 107 w godz. 10–14.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie REKRUTACJA w zakładce DOKUMENTY dla danego kierunku studiów.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dodatkowo do złożenia zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego, pełnomocnictwa i innych oświadczeń znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 62/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r.

Status zakwalifikowany do złożenia dokumentów nie gwarantuje miejsca na liście przyjętych na studia.

 

LISTA RANKINGOWA NA KIERUNKU:

SLAWISTYKA: OBYWATELSTWO POLSKIE, NOWA MATURA

SLAWISTYKA: CUDZOZIEMCY

 

FILOLOGIA CHORWACKA

 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA: OBYWATELSTWO POLSKIE, NOWA MATURA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA: CUDZOZIEMCY

 

FILOLOGIA ROSYJSKA: OBYWATELSTWO POLSKIE, NOWA MATURA

FILOLOGIA ROSYJSKA: OBYWATELSTWO POLSKIE, STARA MATURA

FILOLOGIA ROSYJSKA: OBYWATELSTWO POLSKIE, MATURA ZAGRANICZNA

FILOLOGIA ROSYJSKA: CUDZOZIEMCY

KONTAKT z sekretarzami Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Instytut Filologii Słowiańskiej)

Kontakt do członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej IFS:

Przewodniczący: dr Miłosz Bukwalt

Sekretarzynie: dr Katarzyna Uczkiewicz,    dr Julia Rysicz-Szafraniec

Egzaminatorzy: dr hab. Oleh Beley prof. UWr,    dr Danuta Pytel-Pandey