Nasza oferta:

Zajęcia opcyjne w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Szanowni Państwo,
od 22 marca 2022 r. zapraszamy Państwa na zajęcia "Wielokulturowość Azerbejdżanu" (30 godz. / 3 ECTS).
Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej: 10 spotkań po 2.15 godz. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do zapisywania się u Prowadzącej drogą elektroniczną:
dr Ilaha Karimova  
karimova@wp.pl
Poniżej znajdziecie Państwo link do spotkania:
meet.google.com/jkz-khzg-hjs
Pozdrawiam serdecznie

dr Magdalena Wolf

 


DRZWI OTWARTE W IFS, 28 MARCA 2023, GODZ. 9:00

 Dyrekcja IFS

Spotkanie CZECH It Out!

Szanowni Państwo,

dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko z drem Mateuszem Wiśniewskim oraz mgrem Krzysztofem Bałabanem organizują cykl spotkań promujących Studia Podyplomowe „Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie” a przy okazji filologię czeską i Instytut. Do organizacji włączyło się również SKN Bohemistów. Na prośbę organizatorów przesyłam link do pierwszego spotkania, które odbędzie się już w czwartek w aplikacji Teams. Naszym gościem będzie Julia Różewicz (nasza absolwentka, tłumaczka literatury czeskiej i właścicielka wydawnictwa „Afera” ukierunkowanego na wydawanie współczesnej literatury czeskiej).  

16.03.2023 (czwartek), godzina 18.00, online

Zachęcam do udziału w tym spotkaniu.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ax3eS60QRZQdBUofUJDVt46lAJLeFfQnQ1llEhRKvG4Y1%40thread.tacv2/1677744441386?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22b91d0e82-edd7-482f-be06-7c778c64d315%22%7d

Aby dołączyć, należy nacisnąć link albo wkleić go w przeglądarce.

 

Jarosław Malicki
Kierownik Zakładu Bohemistyki

Zaproszenie na konferecję WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza

do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej

organizowanej w ramach cyklu
WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH
Tematem głównym konferencji jest

WOJNA

Zaproszenie 
Formularz zgłoszeniowy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr.

Wykład prof. Walerija Kornijczuka

Zakład Ukrainistyki
serdecznie zaprasza na wykład,
który wygłosi
prof. Walerij Kornijczuk
(Katedra Literatury Ukraińskiej, Uniwersytet Narodowy im. I. Franki we Lwowie)
"Żyłeś z Frankiem jakby z bratem..." Перехресні стежки Івана Франка і Яна Каспровича
10.03.2023 (piątek), godzina 10.15, sala 201


Zakład Ukrainistyki

 Zaproszenie na wykład prof. T. Anstatt, 16.03.2023, godz. 12.00

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Zakład Języka Rosyjskiego

Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr 

mają zaszczyt zaprosić na wykład,

który wygłosi 

Prof. Tanja Anstatt

(Ruhr-Universität Bochum Seminar für Slavistik/Lotman-Institut) 

Typy języków mniejszościowych w porównaniu: Socjolingwistyczna sytuacja języka górnołużyckiego i języka polskiego w Niemczech 

KIEDY? – 16.03.2023 (czwartek), godzina 12.00-13.30;

GDZIE? – Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

Wrocław ul. Pocztowa 9, sala 101 

abstrakt wystąpienia

dr Danuta Pytel-Pandey

86 Slawistyczne Spotkanie Literackie

Szanowni Państwo,
zapraszamy na 86 Slawistyczne Spotkanie Literackie: Osiemnastowieczna migracja Serbów do Rosji w pamiętnikach Simeona Piščevicia (1731–1798) (online).  

(Słowa klucze/hasła prezentacji: migracje Serbów w XVIII w., serbskie pamiętnikarstwo, Simeon Piščević, Serbowie w Rosji, Słowianoserbia, Nowa Serbia) 

Naszym prelegentem będzie dr Piotr Kręzel (Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego). 

Spotkanie ma charakter otwarty, prosimy o rozesłanie informacji studentom i znajomym. Żeby dołączyć do wydarzenia nie trzeba posiadać aplikacji Teams, wystarczy kliknąć w podany link. 

Data: czwartek, 30 marca 2023, o 17.00 

Link do spotkania (Teams): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA3ZjlmNGYtZDk3Mi00NmVmLTg5MzItMjc3MjJmNGYwMWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8ab098-61ba-41ad-8035-5fa5b7192b94%22%7d

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1430210270848178/?ref=newsfeed


Dr Piotr Kręzel jest slawistą (serbistą, bohemistą) oraz historykem, autorem wielu tekstów naukowych i popularnonaukowych poświęconych kulturze i historii Serbów w XVIII w., w tym monografii Etnos serbski Czasy patriarchy Arsenija IV Jovanovicia Šakabenty (1726–1748), a także współredaktorem tomu Migrations in the Slavic Cultural Space. From the Middle Ages to the Present Day. 

Szczegółowe informacje o prelegencie:

https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/piotr-krezel


Zapraszamy także na kolejne spotkania:  

- w kwietniu – dr Paweł Wróblewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegóły wkrótce!

- w maju – mgr Laura Pilon, doktorantka w Zakładzie Italianistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Równocześnie ponawiamy zaproszenie do nadsyłania propozycji swoich wystąpień na Slawistycznych Spotkaniach Literackich (temat + proponowany termin + preferowana forma [stacjonarna na terenie IFS lub online]).
 
Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów SSL
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr
dr Marcin M. Borowski

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego zaprasza na bezpłatne szkolenia

Szanowni Państwo,

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego zaprasza na bezpłatne szkolenia w formie online z obsługi narzędzi CAT prowadzone przez Marcina Marciniszyna z firmy M-TRA.

Oferta jest skierowana do wszystkich studentów Wydziału Filologicznego, którzy interesują się tłumaczeniem i narzędziami wspomagającym proces tłumaczenia.

Szkolenie 1: SDL Trados Studio

Skrócony plan: wprowadzenie, praca z pojedynczym plikiem, praca w projekcie tłumaczeniowym i z paczkami projektowymi/zwrotnymi.

Czas: 2 h dydaktyczne (90 min.)

Termin: 15.03.2023r. (środa), 17:00-18:30.

Link do zapisów (termin upływa 13.03, 22.00)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDHaBGupUOOpGuzNfqkPj40BUQVo3TU9QREFMWUtQQUVKM0pCM1E3M0RONS4u

Szkolenie 2: SDL Trados Studio

Skrócony plan: automatyczna kontrola jakości tłumaczenia

Czas: 2 h dydaktyczne (90 min.)

Termin: 17.03. 2023r. (piątek), 17:00-18:30

Link do zapisów (termin upływa 15.03, 22.00)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDHaBGupUOOpGuzNfqkPj40BUQ0tHSlQ1MkxTSVlRS0JUMjRHV1BMTk84US4u

Osobą kontaktową w sprawie szkoleń jest Pani dr Magdalena Maziarz: magdalena.maziarz@uwr.edu.pl
prof. Anna Małgorzewicz
Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

Konferencja naukowa „Okno na Południe – interdyscyplinarnie o Słowianach południowych”, 20-21 kwietnia 2023 roku, tryb zdalny

Szanowni Państwo,
Studenckie Koło Naukowe Ljudi serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową „Okno na Południe – interdyscyplinarnie o Słowianach południowych”. Wydarzenie jest duchowym spadkobiercą dobrze znanego cyklu konferencji „Zrozumieć Bałkany” i zachowuje jego tradycje – interdyscyplinarny charakter, dzięki któremu prócz zagadnień zwyczajowo związanych z filologią (językoznawstwo, literaturoznawstwo) poruszone mogą być także kwestie z zakresu nauk politycznych
i społecznych oraz kulturowych. Ostatnie zaostrzenie stosunków serbsko-kosowskich
i wejście Chorwacji do strefy Schengen oraz przyjęcie waluty euro otwierają szeroko drzwi do zgłębienia tematu.
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku w trybie zdalnym
z możliwością uczestnictwa stacjonarnego. Prelegentom zainteresowanym uczestnictwem stacjonarnym udostępnionie zostanie stanowisko do przeprowadzenia wystąpienia online.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie zgłoszenia i przesłania go na adres mailowy: skn.ljudi.uwr@gmail.com do dnia 24 marca 2023 roku.
Link do zgłoszenia: https://uniwroc-my.sharepoint.com/.../EfpMogm5G3FKtUzB9jZ...
Języki konferencji: bośniacki, chorwacki, czarnogórski, serbski i polski. Czas wystąpień: 15 minut.

Zaproszenie.pl
Zgłoszenie.pl

Poziv na konferenciju.hr
Prijava na konferenciju.hr

Позив на конференцију.ср

Пријава.ср

Studenckie Koło Naukowe Ljudi

„Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” - obowiązkowy przedmiot dla studentów I roku studiów drugiego stopnia na wszystkich trybach studiów

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”. Szczegóły w załączniku.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS

Warsztaty: "Zawody przyszłości - dlaczego warto uczyć się przez całe życie?", 10 marca 2023 (piątek), godz. 17:30-20:30

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Was na zapowiadane spotkanie on-line organizowane wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych, którego tematyka skupi się wokół potrzeby uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji przyszłości. Elementem kluczowym spotkania są warsztaty grupowe nt. zawodów przyszłości.
Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom, jak duże znaczenie dla ich rozwoju zawodowego ma suma ich różnorodnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, w szczególności w perspektywie bardzo szybko zmieniającego się rynku pracy.

Uwaga! Obowiązują zapisy na spotkanie. Liczba uczestników ograniczona. Więcej informacji w załączniku.

Zapraszamy serdecznie
dr Katarzyna Kordas-Shaginyan, dr Katarzyna Martyniuk – IFS UWr
dr inż. Dominika Sokulska – IBE

Przedłużony termin dla podań IOS

Ostateczny termin składania podań do Dziekanatu to 13.03.2023.

 

 

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.