Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
Gabinet 205, tel. (71) 375 45 54

Stanowisko:

asystent

Wydział Filologiczny