(wcześniej: Magdalena Karolczyk)

Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

magdalena.slawska [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Literatury postjugosłowiańskie, jugonostalgia, proza autobiograficzna, mediatyzacja pamięci, tożsamość narracyjna, zagadnienia przekładoznawstwa_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików, Wrocław 2013, ss. 270.


 
Artykuły:

1. M. Karolczyk, Historia jako temat literatury brukowej. Królowa awanturnica, czyli zeszytowa powieść historyczna, W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, red. zbiorowa, Wrocław 2007, cz. II, s. 57-63.

2. M. Karolczyk, Devojački dnevnici u vreme ratnog vihora, „Sveske” 2007, br. 84,
s. 111-119.

3. M. Karolczyk, Dwa spojrzenia na „zabijane” Sarajewo. Zlaty Filipović i Nenada Veličkovicia gra z konwencją dziennika, „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, red.
A. Paszkiewicz, Wrocław 2008, s. 83-95.

4. M. Karolczyk, Madonny czy dziwki, bojowniczki czy męczennice. Wojna, nacjonalizm, płeć a jugo-kobiet stereotyp własny, W: „Samotność. Inność. Szaleństwo”. Obrazy „gorszej” kobiety w tekstach kultury, red. D. Adamowicz, J. Anisimowiec,
O. Taranek, Wrocław 2008, s. 267-277.

5. M. Karolczyk, Wszystko jest na sprzedaż. Dyktat pieniądza w „prozie życia” Aleksandra Tišmy, W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 8 – Pieniądz, „Slavica Wratislaviensia” CXLIX, red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowa, A. Matusiak, Ł. Skotnicka, Wrocław 2009, s. 445-454.

6. M. Ślawska, Pejzaż wielokulturowy Sarajewa. Miasto-palimpsest w powieści „Koczownicy” Nenada Veličkovicia, W: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity, edit. M. Příhoda, H. Vaňková, Praha 2009, s. 345-350.

7. M. Ślawska, Album o nieistniejącym świecie. Fotografia jako medium rekonstrukcji przeszłości w prozie autobiograficznej Dubravki Ugrešić, W: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009, 260-269.

8. M. Karolczyk, „Z teki obserwatora…”. Sarajewo - obraz stolicy na progu XXI wieku, W: Słowiańszczyzna Południowa w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś; ( w serii „Obrazy kultury polskiej”), Lublin 2010, 351-361.

9. M. Ślawska, Rola przekładu w procesie zbliżenia kultur. Przypadek powieści Koczownicy Nenada Veličkovicia, W: Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, Gdańsk 2011, s. 288-296.

10. M. Ślawska, W poszukiwaniu straconego czasu. Smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia, W: Wielkie tematy w literaturach słowiańskich – Zmysły 2, „Slavica Wratislaviensia” CLXI, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, A. Paszkiewicz, J. Skowron, Wrocław 2015, s. 367-376.

11. M. Ślawska, Modele obcości/inności w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia, „Studia Slavica” XIX/2, 2015, s. 239-248.

12. M. Ślawska, Die Stadt Berlin in der postjugoslawischen autobiografischen Prosa, W: Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. A. Buras-Marciniak, M. Gołaszewski, Frankfurt am Main 2015, s. 61-73.

13. M. Ślawska, Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia „Dnevnik apatrida”, „Slavica Wratislaviensia” CLXII, 2016, s. 25-37.

14. M. Ślawska, Echa Wielkiej Wojny w literackim świadectwie rozpadu Jugosławii – Bora Ćosić „Dnevnik apatrida”, W: I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal, Rzeszów 2016, s. 517-532.

15. M. Ślawska, Jugonostalgia a postjugosłowiański dyskurs encyklopedyczny, W: Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, red. P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Toruń 2016, s. 175-189.

16. M. Ślawska, „Leksikon YU mitologije”, czyli przeszłość zaklęta w rzeczach, W: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, red. W. Supa, I. Zdanowicz, Białystok 2016, s. 103-115.

17. M. Ślawska, Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia, W: Wielkie tematy w literaturach słowiańskich – Starość, red. M. Borowski, M. Bukwalt, E. Komisaruk, K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlík, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wrocław 2016, s. 749-760.


 
Noty i komunikaty:

1. M. Karolczyk, M. Kędzierska, K. Macieja, L. Moszczyńska, M. Smolińska, Pieniądze jako wielki temat kultury w literaturach słowiańskich. Sprawozdanie z konferencji naukowej, „Pamiętnik Słowiański” 2008, tom LVIII, z. 1, s. 145-157.

Wydział Filologiczny