dr hab. Krzysztof Kusal,  prof. UWr  pokój 408, telefon: 71 375 45 64

Konsultacje

 

dr Olga Barabasz-Rewak pokój 306, telefon: 71 375 45 55

Konsultacje

Wydział Filologiczny