Kierunek Studiów: FILOLOGIA

Specjalność:                                                                                                                                      

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA (studia niestacjonarne)

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM


Informacje


 

Egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą

Szczegółowe informacje

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. - opłaty, Internetowa Rejestracja Kandydatów, Internetowa Rejestracja cudzoziemców, Opłata rekrutacyjna, Harmonogram rekrutacji, Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej, formularz zwrotu czesnego.


Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia


 

Wydział Filologiczny