Kierunek Studiów: FILOLOGIA

Specjalność:                                                                                                                                      

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA (studia niestacjonarne)

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA


Informacje


 

Egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą

Szczegółowe informacje


Zarządzenie Nr 34-2017

- Opłaty,Internetowa Rejestracja Kandydatów,Internetowa Rejestracja cudzoziemców,Opłata rekrutacyjna,Harmonogram rekrutacji,Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej,formularz zwrotu czesnego.

Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia