Doktoranckie Koło Naukowe Slawistów

zaprasza na

projekcję niezależnego filmu popularnonaukowego

poświęconego zgorzeleckiemu mistykowi

„Jakob Böhme, życie i twórczość”

oraz spotkanie z reżyserem – Łukaszem Chwałką

18 kwietnia 2018 o godzinie 15.00 w sali 301

PLAKAT

Anna Ćwik
Przewodnicząca DKN Slawistów

14 kwietnia o 13:00 w sali 301 - zapraszamy wszystkich chętnych do napisania Тотального диктанта! Szczegółowe informacje na plakacie oraz stronie: https://www.totaldict.ru/vrotslav/
dr Dorota Drużyłowska
dr Jakub Walczak​

III Studencki Konkurs Translatorski

Regulamin

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.
  2. Przedmiotem konkursu jest przekład rosyjskojęzycznego tekstu na język polski.
  3. Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów naszej Uczelni.
  4. Zgłoszenia osobiste lub w formie elektronicznej przyjmujemy do dnia 20.04.2018.
  5. Tłumaczenie należy dostarczyć w wersji drukowanej do dnia 20.05.2018.
  6. Pracę należy opatrzyć szyfrem, do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym szyfrem, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, kontakt).
  7. Zwycięzcy otrzymają dyplomy laureatów konkursu translatorskiego oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie tłumaczeniowym.

 Komitet organizacyjny: dr Irina Kabyszewa, dr Jakub Walczak, dr Dorota Drużyłowska,  przewodnicząca sekcji kulturologicznej Anna Świetlik.

Zapraszamy do udziału !

Link tekstu do tłumaczenia (dostępny na stronie CJR oraz Facebooku CJR)

https://rusmir.media/2018/02/05/kerroll

Zgłoszenia elektroniczne wysyłać na adres irina@opoczta.pl 

Dr Irina Kabyszewa

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Ukrainistów UWr

zapraszają na

III Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim


Termin konferencji: 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
Miejsce konferencji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Pocztowa 9

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów przede wszystkim studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim i zainteresowanych problematyką ukraińską, m.in.: językiem ukraińskim, literaturą, szeroko pojętą kulturą, historią, polityką, prawem oraz innymi obszarami nauk. Mile widziani są również uczestnicy z innych ośrodków naukowych polskich oraz zagranicznych. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez studentów ukrainistyki, jak i studentów innych specjalności i kierunków, którzy zajmują się tematyką ukraińską. Konferencja ma również na celu konsolidację studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ich integrację ze środowiskiem studenckim.

Obrady odbywać się będą w formie plenarnej oraz w sekcjach. Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:


- Współczesny język ukraiński: leksykologia, gramatyka, lingwodydaktyka;
- Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa ukraińskiego;
- System prawny na Ukrainie;
- Zagadnienia pedagogiki i psychologii w kontekście ukraińskiego systemu edukacji;

- Problematyka gospodarczo-ekonomiczna Ukrainy;
- Dzieje Ukrainy;
- Kultura ukraińska wczoraj i dziś;
- Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie.

Językami konferencji są język polski, ukraiński, angielski.

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (z referatem) prosimy przesyłać do 01.04.2018 na adres: oukrainieuwr@gmail.com

Temat i treść referatu winny być skonsultowane z opiekunem naukowym.

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji również prosimy o kontakt na podany adres.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana drogą e-mailową do 03.04.2018.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają żadnych kosztów związanych z konferencją oraz nie rezerwują noclegów, służą jednak wszelką pomocą w zakresie niezbędnych informacji.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji
Dr hab. Oleh Beley, prof. UWr
Dr Sylwia Wójtowicz
mgr Olga Kowalczyk
Paulina Korneluk

Komitet Organizacyjny
III Międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej
O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim
ogłasza
KONKURS KULINARNY
 NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ SŁOWIAŃSKĄ
Konkurs odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku
(w czasie trwania konferencji).

 Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie swojego akcesu do dnia 18.04.2018 r. na adres mailowy oukrainieuwr@gmail.com. Na potrawy oczekujemy w dniu konferencji w Zakładzie Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej (ul. Pocztowa 9) do godziny 12.00.

Dla zwycięzców przewidziano sympatyczne nagrody „o których się filologom nie śniło”!

 Komitet Organizacyjny
Dr hab. Oleh Beley, prof. UWr
Dr Sylwia Wójtowicz
mgr Olga Kowalczyk
Paulina Korneluk

14 maja 2018 roku w Oratorium Marianum odbędzie się XVII edycja Konkursu Piosenki Słowiańskiej, którego organizatorami jest Instytut Filologii Słowiańskiej, Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Patronat nad konkursem objął JM Rektor UWr, Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Konsul Honorowy Republiki Czeskiej Arkadiusz Ignasiak.

Organizatorzy przygotowali:

 - 4 Nagrody Specjalne JM Rektora UWr dla:

najlepiej śpiewającego rusycysty z IFS – semestralne studia w Rosji

najlepiej śpiewającego ukrainisty  z IFS - semestralne studia we Lwowie

najlepiej śpiewającego serbisyty z IFS – semestralne studia w Chorwacji

najlepiej śpiewającego bohemisty z IFS – semestralne studia w Czechach

oraz dla

najlepiej śpiewającego obcokrajowca – talony w sklepie promocyjnym UWr 

Tradycyjnie dla najlepszych wykonawców czeka:

- I Nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego wycieczka (2 000 zł)  

- II Nagroda -  Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego - recital w Animie

- III Nagroda – Dyrektora IFS - komplety słowników

- Nagroda Publiczności,

 oraz wyróżnienia:

- nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (aparat fotograficzny)

- dwa równorzędne talony upominkowe o wartości 500 PLN dla najlepiej śpiewającego studenta w języku czeskim i dla studenta śpiewającego w innym języku słowiańskim ufundowana przez Konsula Honorowego RCz we Wrocławiu Arkadiusza Ignasiaka

- talon upominkowy o wartości 500 PLN ufundowany przez Dyrekcję Instytutu Filologii Germańskiej

- weekend w Pradze dla dwóch osób (sponsor: Biuro Turystyki „Joanna”)

- kolacja dla dwojga ufundowana przez restaurację ARMINE

- kolacja dla czterech osób w Kozackiej Chatce

-  profesjonalny kurs wokalny ufundowany przez Studio Muzyczne Marimal

Finalistów oceniać będą: przewodniczący jury - prof. Michał Sarnowski,

z-ca dyrektora OKiS-u Andrzej Walus, wokalistka, właścicielka Studia Muzycznego Marimal Anna Majkut-Polańska, dr Irina Kabyszewa i dr Mateusz Wiśniewski z IFS.

Nagrody główne przyznają jurorzy, wyróżnienia – sponsorzy, Nagrodę Publiczności – jury studenckie.

Poza konkursem wystąpią śpiewający wykładowcy (nie tylko z uczelni wrocławskich) oraz zaproszeni goście.

Do udziału zapraszamy wszystkich śpiewających studentów (zarówno solistów, jak i zespoły), którzy chcieliby zaprezentować na scenie utwory wykonane w jednym z języków słowiańskich. 
W języku polskim mogą zaśpiewać jedynie studenci-obcokrajowcy

Zgłoszenia i demo dwóch utworów (z których organizatorzy wybiorą jeden) przyjmujemy do 15 kwietnia.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwę zespołu/solisty, uczelnię/miasto/kraj

- tytuł i język w jakim  utwór będzie wykonywany
- dotychczasowe osiągnięcia (kilka zdań o sobie, obowiązkowo)
- skład osobowy i instrumentarium

 (utwory można wykonywać tylko a capella lub z akompaniamentem)

brak możliwości odtwarzania z podkładu muzycznego
- telefon oraz adres e-mail

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kps2018@wp.pl
               tel.71 3754563, +48 506 75 83 22

- uczestników oceniać będzie jury złożone z pracowników IFS UWr oraz muzyków
- zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną
- koszty podróży oraz noclegów ponoszą uczestnicy
- gwarantujemy rezerwację miejsc w akademiku
- po konkursie zapraszamy na drugą, nieformalną część koncertu do Ogrodu Botanicznego

dr Wiesława Zybura

Wydział Filologiczny