XIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

„Konferencja pod specjalnym nadzorem”

 „Ostře sledovaná konference“

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej

8 XII 2017, sala 101

Program konferencji

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Wydział Filologiczny