Nasza oferta:

Erasmus+


ZAPRASZAMY NA DNI INFORMACYJNE O ERASMUSIE!
 
 

DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

 

Wysokość stypendium: 700 euro miesięcznie + 275 euro dofinansowanie podróży


OFERTA DLA STUDENTÓW FILOLOGII CHORWACKIEJ

IFS dysponuje 3 wolnymi miejscami na Uniwersytet w Tuzli (Bośnia).

 DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA ERASMUS+ W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

Trwa dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022. IFS dysponuje wolnymi miejscami na wszystkich uczelniach z listy (ZA WYJĄTKIEM Splitu, Zadaru, Brna, Pragi).

Rekrutacja będzie prowadzona do momentu wykorzystania wolnych miejsc i zakończy się najpóźniej 15 listopada. (Uwaga! Niektóre uczelnie zagraniczne przyjmują zgłoszenia tylko do końca października).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów do koordynatora programu (dr Joanna Kula, dr Lenka Ptak). Szczegóły dot. programu znajdują się w Regulaminie Wydziałowym i w Ustaleniach IFS.

 

Rekrutacja 2021-2022. Prezentacja


HARMONOGRAM REKRUTACJI ERASMUS+

na studia w roku akademickim 2021-2022

 

I ETAP – sprawdzenie językowe

18.12.2020 r.

22.01.2021 r.

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (szczegóły dotyczące zapisów i rozmów na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/ oraz LINK DO DOKUMENTU KWALIFIKACJA JĘZYKOWA)

 

II ETAP – rekrutacja w IFS

 

do 23 lutego 2021 r. – wysłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (1. Potwierdzona średnia ocen, 2. Formularz aplikacyjny, 3. Oświadczenie dotyczące kapitału mobilności) na adres mailowy koordynatora instytutowego

25 lutego 2021 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji oraz przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu w systemie USOS

26 lutego 2021 r. – akceptacja przez kandydata przyznanego wyjazdu w systemie USOS

 

III ETAP – złożenie formularza zgłoszeniowego do Biura Współpracy Międzynarodowej

 

1 marca - 7 marca 2021 r.założenie indywidualnego konta na stronie 

https://international-applications.uni.wroc.pl/login w celu przygotowania formularza zgłoszeniowego. Wysłanie / przekazanie formularza zgłoszeniowego do podpisu do koordynatora instytutowego

do 12 marca 2021 r. – Wysłanie / przekazanie do Biura Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem własnym oraz koordynatora instytutowego

 

IV ETAPLearning Agreement

Maj / czerwiec 2021 – Sporządzenie na indywidualnym koncie Porozumienia o programie zajęć – Learning Agreement

 


Instytutowy i Wydziałowy regulamin rekrutacji i rozliczenia programu Erasmus+

 Ustalenia IFS praktyki rekrutacja rozliczenie

 Ustalenia IFS studia rekrutacja

 Ustalenia IFS studia rozliczenie

 Regulamin Wydziałowy Erasmus


Pliki do pobrania

FORMULARZ APLIKACYJNY Erasmus+ studia

FORMULARZ APLIKACYJNY Erasmus+ praktyki

Oświadczenie dot. kapitału

Tryb Eksternistyczny

Wyciąg z Transcript of Records PL


Informacje na temat WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

INFORMACJE NA TEMAT WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


Uczelnie partnerskie

Studenci, doktoranci i pracownicy naszego Instytutu mogą wyjeżdżać do następujących ośrodków akademickich:

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Estonia

Francja

Finlandia

Hiszpania

Litwa

Łotwa

Macedonia

Niemcy

Rumunia

Serbia

Słowacja

Słowenia

Turcja

Węgry

Włochy


Kontakt

dr Lenka Ptak (filologia czeska, filologia chorwacka, filologia serbska)

e-mail: lenka.ptak@uwr.edu.pl

 (+48) 71 375 45 77

Konsultacje w USOS

 

dr Joanna Kula (filologia rosyjska, filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką)

e-mail: joanna.kula@uwr.edu.pl

 (+48) 71 375 45 77

Konsultacje w USOS