Nasza oferta:

Erasmus+

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI ERASMUS+

na studia w roku akademickim 2024-2025

 

I ETAP – sprawdzenie językowe

8 grudnia 2023 r. lub 19 stycznia 2024 r.

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (szczegóły dotyczące zapisów i rozmów na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/).  

*Studenci filologii są zasadniczo zwolnieni z rozmowy kwalifikującej, ale uczelnia partnerska może wymagać certyfikatu językowego. W przypadku wyjazdów do Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch konieczna jest znajomość języka danego kraju.

 

II ETAP – rekrutacja w IFS

 

do 23 lutego 2024 r. – wysłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy koordynatora instytutowego: joanna.kula@uwr.edu.pl lub lenka.ptak@uwr.edu.pl  

 

Teczka kandydata na wyjazd powinna zawierać: 

  1. CV;  

  2. Zaświadczenie z dziekanatu lub wydruk z systemu USOS potwierdzający średnią ocen min. 4.0 z ostatniego semestru (semestru poprzedzającego rekrutację); 

  3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) - wzór do pobrania ze strony IFS;  

  4. Formularz aplikacyjny ze wskazaniem trzech wybranych uczelni, motywacji do wyjazdu - wzór do pobrania na stronie IFS w zakładce Erasmus; 

INNE 

  1. Kserokopię certyfikatu językowego lub wynik rozmowy kwalifikującej przeprowadzonej przez SPNJO potwierdzający znajomość języka kraju docelowego (tylko w przypadku wyjazdów do krajów takich jak Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy); 

  2. Potwierdzenie przyjęcia na daną mobilność, czyli tzw. Acceptace Letter wystawiony przez daną instytucje przyjmującą (tylko w przypadku wyjazdów na praktykę lub wyjazdów krótkoterminowych); 

  3. Pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej, tylko w przypadku wyjazdów na Erasmus+ studia na ostatnim roku studiów danego stopnia (może być w formie elektronicznej). 

 

Do 26 lutego 2023 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji oraz przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu w systemie USOS 

Do 27 lutego 2023 r. – akceptacja przez kandydata przyznanego wyjazdu w systemie USOS

 

UWAGA! W trakcje wyjazdu student/ka realizuje eksternistycznie wyłącznie seminaria dyplomowe i przedmioty ogólnowydziałowe.


REKRUTACJA NA PRAKTYKI I WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY

 


Wydziałowy regulamin rekrutacji i rozliczenia programu Erasmus+

 Regulamin Wydziałowy Erasmus

 Regulamin wewnętrzny IFS


Pliki do pobrania

FORMULARZ APLIKACYJNY Erasmus+ studia

FORMULARZ APLIKACYJNY Erasmus+ praktyki

Oświadczenie dot. kapitału

Tryb Eksternistyczny

Wyciąg z Transcript of Records PL


Informacje na temat WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

INFORMACJE NA TEMAT WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


Uczelnie partnerskie

Studenci, doktoranci i pracownicy naszego Instytutu mogą wyjeżdżać do następujących ośrodków akademickich:

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Estonia

Francja

Finlandia

Hiszpania

Litwa

Łotwa

Macedonia

Niemcy

Rumunia

Serbia

Słowacja

Słowenia

Turcja

Węgry

Włochy


Kontakt

dr Lenka Ptak (filologia czeska, filologia chorwacka, filologia serbska)

e-mail: lenka.ptak@uwr.edu.pl

 (+48) 71 375 45 77

Konsultacje w USOS

 

dr Joanna Kula (filologia rosyjska, filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką)

e-mail: joanna.kula@uwr.edu.pl

 (+48) 71 375 45 77

Konsultacje w USOS