Nasze kierunki i specjalności:

Schedules (Harmonogram zajęć)

Russian studies

Schedule Elective courses

Czech studies

Schedule Elective courses

Serbian studies

Schedule Elective courses

Croatian studies

Schedule Elective courses

Ukrainian studies

Schedule Elective courses