Nasze kierunki i specjalności:

Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2016 roku powołała
Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia.

W skład Komisji wchodzą:

dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr – przewodniczący Komisji
dr hab. Grzegorz Kowal, IFG
dr Dobrawa Lisak-Gębala, IFP
dr Agnieszka Łobocka, IINiB
dr Mariusz Wszołek, IDiKS

Osoby zainteresowane potwierdzaniem efektów uczenia powinny zwracać się do Wydziałowego Punktu Informacyjnego Potwierdzania Efektów Uczenia.

Adres:
pl. Nankiera 15b, p. 15 – czynne w poniedziałki w godzinach 10-13 oraz w czwartki w godzinach 11-14.
Kontakt: mgr Marta Sulisz-Ryba, e-mail: marta.sulisz-ryba@uwr.edu.pl
Zasady potwierdzania efektów uczenia się poza systemem szkolnictwa wyższego i wzory dokumentów: http://www.wfil.uni.wroc.pl/potwierdzanie-efektow-uczenia-sie