Tarajło-Lipowska Zofia

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Bohemistyki

Stanowisko:

profesor nadzwyczajny