Krajewska Jadwiga


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

jadwiga.skowron [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-dr Jadwiga Krajewska (wcześniej Skowron), ur. 1981 r.

2015 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989, Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

Zainteresowania naukowe:  przekład literacki (teoria i praktyka), współczesna literatura ukraińska, dyskurs czarnobylski

Organizacja nauki:

- członkini Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych

- członkini Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów Nad Posttotalitaryzmami

A po pracy… uprawiam ogródek i eksperymentuję z kuchnią wegetariańskąMonografie:

1. Jadwiga Krajewska, Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, Wrocław 2018.


Prace redakcyjne:

1. „Slavica Wratislaviensia”: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, red. nauk. A. Paszkiewicz, M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, J. Skowron, Wrocław 2015.


Artykuły:
1. Jadwiga Krajewska, Przekład elementów gwary huculskiej w powieści Słodka Darusia Marii Matios [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red. Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Wydawnictwo Naukowe, Siedlce 2019, s. 83-92
 

2. Jadwiga Skowron, Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” nr 6/2017, s. 281-291.

3. Ірина Процик, Ядвіґа Сковрон, Ювілей вроцлавської україністики: здобутки двох останніх десятиліть та виклики сьогодення [в:] Українська мова у світі. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2016 року, Львів 2016c. 228-234.

4. Jadwiga Skowron, Polsko-ukraińskie stosunki literackie po 1989 roku. Rekonesans badawczy [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku: Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Polityka, Wrocław-Lwów 2012, s. 272-278. 

5. Jadwiga Skowron, „Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie powieści „Riwne/Rowno” Ołeksandra Irwancia, „Slavica Wratislaviensia” nr CLII (2010), s. 115-120. 

6. Jadwiga Skowron, Problem cielesności we współczesnej ukraińskiej prozie kobiecej (Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko i Kolekcja namiętności Natalki Śniadanko), „Slavia Orientalis” 2009, nr 3, s. 313-324. 

7. Jadwiga Skowron, O przenikaniu się najnowszej literatury ukraińskiej z muzyką, [w:] Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia, red. Alina Kubicka, Olga Taranek, Wrocław 2009, s.214-220.


Tłumaczenia:

1. Władimir Rafiejenko, Demon Kartezjusza (fragment powieści), tłum. Jadwiga Skowron, Anna Ursulenko, „Odra” 2015, nr 7-8, s. 65-69. 

2. Petro Jacenko, Złota małpa (rozdział powieści Saga Lwowska), tłum. Jadwiga Skowron, „Odra” 2010, nr 7-8, s.87-90. 

3. Petro Jacenko, Ludziki (fragment powieści), tłum. Jadwiga Skowron, „Red.” zima 2010-11, nr 3, s. 29-32. 

4. Serhij Żadan, Wiersze, tłum. Jadwiga Skowron, „Red.” zima 2010-11, nr 3, s. 15-21. 

5. Natalka Śniadanko, Kobieta zbyt idealna; Mężczyzna zbyt wymagający, tłum. Jadwiga Skowron, „Rita Baum” 2007, nr 11, s. 85-88. 

6. Jurij Wynnyczuk, Manekiny; Mój rosół – moja twierdza, tłum. Jadwiga Skowron, „Rita Baum” 2005, nr 9, s. 48-49.


Inne publikacje:

1. Jadwiga Skowron, Ukrainistyka: leczymy z uprzedzeń (felieton gościnny), "Przegląd Uniwersytecki" (Wrocław) R.20 Nr 2 (203) 2014, strona 52. 

2. Jadwiga Skowron, Anna Ursulenko, Ukraina: Literatura i wybory, XIX Forum Wydawców we Lwowie (13-16.09.2012), „Odra” 2012, nr 11, s. 134-136. 

3. Jadwiga Skowron, szkic o poezji Ostapa Sływyńskiego: Wiersz cieknie jak źle zakorkowana flaszka (dla wydania internetowego „Przystani”), lipiec 2009.