Nasza oferta:

Rekrutacja

Kierunki Studiów: 

                                                                                                                                     

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

Specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

lub

Specjalność UKRAINISTYKA

 

 


 

Studia podyplomowe

JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE

 

KOMISJA REKRUTACYJNA Dyżury, ogłoszenia
kliknij tutaj


Informacje


STUDIA I STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
Szczegółowe informacje

 

STUDIA II STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie danej filologii lub z dyplomem zagranicznym
Szczegółowe informacje

 

 


  ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

ZARZĄDZENIE Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

 

ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2021/2022